JISA je proširila delatnost na medicinsku informatiku članstvom u HITM – EUROPEAN ASSOCIATION OF HEALTCARE IT MANAGERS
 
Članovi JISA - Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije, dobili su još jedno međunarodno priznanje svoga rada i aktivnosti na unapređenju upotrebe informatičkih i komunikacionih tehnologija u svim sferama poslovanja, pa i u medicinskim ustanovama.

HITM, vodeća Evropska asocijacija menadžera informatičkih tehnologija u medicini, sa sedištem u Briselu, primila našu asocijaciju JISA u punopravno članstvo. Na ovaj način Srbija je dobila svoje stalno mesto u evropskoj skupštini ICT profesionalaca koja se bave upotrebom informatičkih tehnologija u medicini i posebno u razvoju e-Healt programa,  pravo glasanja ali i stalni priliv novih informacija.

„Veoma smo ponosni da smo izabrani u ovo cenjeno evropsko udruženje čime smo zajedno sa našim uvaženim članovima zaduženim za e-healt Srbije obezbedili stalni dotok informacija i dostignuća pozitivne evropske prakse u zdravstvo naše zemlje. Na ovaj način nase članice će imati vise informacija o HIS – Hospital Information Systems, Laboratory information management systems, ICU – IT in the Intensive Care Units, Mobile IT solutions in healtcare, The European Healt Records, The EU FP-7 programme for Health IT Projects... i mnoge druge. Naravno pored prava glasa pred jednim ovakvim evropskim forumom, dobili smo i izuzetnu priliku da se naša ostvarenja i rezultati pojave na stranicama evropskih IT Healt magazina i tako našim stručnjacima otvore nove mogučnosti plasmana svojih rezultata i na inostrana tržišta“ – bile su prve reči Predsednika JISA, Dukić Đorđa,  po prijemu zvanične informacije o učlanjenju Srbije u HITM.

Jedna od vodećih misija HITM je ustanovljavanje zajedničkih evropskih standradra u zdravstvu, unificiranje politika i strategija razvoja sa EU i međunarodnim nivoima. Veoma važnu ulogu HITM ima na povećanju transparentnosti, uloge i važnosti IT menadžmenta u zdravstvenim ustanovama, kao i na polju edukacije zaposlenih, a posebno onih koji donose odluke. HITM pomaže međunarodnu saradnju u različitim sektorima zdravstva,  promoviše efekte i ogromne uštede koje donose korišćenja telekomunikacionih i informatičkih tehnologija u zdravstvu i izdaje časopis HITM koji je već godinama dostupan i našoj široj javnosti.