Rešenjem Saveznog ministarstva pravde br.2/2 - 117/4 od 15.08.1994.godine i Odlukom Osnivačke skupštine od 20.07.1994.godine, osnovan je: JUGOSLOVENSKI INFORMATIČKI SAVEZ - JISA

Dana 25.03.2003.god. JISA menja naziv u Jedinstveni informatički savez Srbije i Crne Gore,
a odlukom osnivača od 20.06.2006.god. JISA dobija konačni naziv

 
JEDINSTVENI INFORMATIČKI SAVEZ SRBIJE - JISA2.
VI
2003. JISA postaje član IT-Star   
16.
XI
2003. JISA postaje član CEPIS
15.
I
2005.

osnovana je kancelarija ECDL SCG

27.
VIII
2006. JISA postaje član IFIP
18.
V
2007. JISA postaje član WITSA
1.
I
2008. JISA postaje član EEIG
6.
V
2008. JISA postaje član HITM

OSNOVNI CILJEVI SAVEZA SU:

1. Poboljšanje informisanja o novim tehnologijama.

2. Unapređenje obrazovanja korisnika informatičkih tehnologija organizacijama seminara i specijalizovanih naučno - stručnih skupova.

3. Unapređenje komunikacije među korisnicima u cilju razmene iskustva kako po pitanju primene novih tehnologija, tako i po pitanjima solidnosti i komercijalno tehničke podrške isporučioca opreme.


STATUT JISA


Dana 28.11.2019.god. održana je Skupština JISA na kojoj je Đorđe Dukić podneo ostavku na mestu predsednika te je izabrano novo

 
Rukovodstvo JISA:
 
Predsednik JISA:
Prof Dr Dušan Jokanović
Potpredsednik i Izvršni direktor (CEO):
Marko Dukić
Generalni sekretar i zastupnik:
Marija Antić
 
Savetodavno predsedništvo:
Prof Dr Bojan Dimitrijević, FOBUS, ex-Ministar trgovine i turizma Srbije
  Prof Dr Đorđe Paunović, predsednik društva za telekomunikacije TELFOR
 

Milomir Gligorijević, predsednik Evropske ekonomske komore za Srbiju

 

Branko Živković, predsednik org. odbora YUNG INFO asocijacije

 

Slobodan Krstić, predsednik udruženja e-Razvoj

 

Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije

 

Dragan Marinković, predsednik udruženja YUADM

  Miroslav Petrović, predsednik upravnog odbora udruženja ARHIV INFO
 

Bojana Minić, nacionalni koordinator JISA za ECDL


Osnivači JISA 1994.