2015 2014 2013 2012 2011
2010

 

DISKOBOLOS

Diskobolos

HISTORY

2009
2008 2007
2006 2005
2004

Jedinstveni informatički savez Srbije (JISA) u saradnji sa Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS), European Economic Chamber of Trade Commerce and Industry (EEIG), regionalnim privrednim komorama, informatičkim asocijacijama i velikim brojem domaćih eksperata iz državne uprave, obrazovanja i privrede tradicionalno, krajem svake godine, otvarao konkurs za najbolja poslovna rešenja zasnovana na primeni IKT.

Tokom dvadeset jedne godine nagrada Diskobolos je bila vrhunski izazov IKT stvaraocima, predstavljajući jedinstvenu potvrdu modernog poslovanja. 

Diskobolos je izuzetno uticao na unapređenje međunarodne saradnje i privlačio mnoge autore iz celog sveta: USA, Indije, Šri Lanke, Kenije, UK, Belgije, Italije, Španije, Rumunije, Bugarske i svih ex-jugoslovensikih zemalja. Broj učesnika na konkursu za nagradu Diskobolos se iz godine u godinu permanentno uvećavao a od 2014 godine uvedena je i nagrada Diskobolos za nastavnike:

DISKOBOLOS ZA NASTAVNIKE 2015

DISKOBOLOS ZA NASTAVNIKE 2014

2003
2002 2001
2000 1999
1998 1997   1996 1995


Časopis InfoReview je prva domaća periodična publikacija za prenos i prezentaciju naučnih informacija i nauke o računarima, naučno-stručnih rešenja u oblasti informatike, računarstva i telekomunikacija
...