DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Darinka Ivane  
Zvanje:
Magistar organizacionih nauka  
Godina rođenja:
1949  
Mesto boravka:
Beograd  
Firma:
Republi?ki zavod za informatiku i internet  
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
Postdiplomske studije iz oblasti informacionih sistema na Fakultetu organizacionih nauka  
Znanje jezika:
Engleski, Ruski  
Specijalizacija:
 
Šire specijalnosti:
 
Reference u radu:
Primena mini ra?unara u slu?bama dru?tvenih prihoda u Republici Srbiji, automatizacija finansijskog poslovanja u preduze?ima  
Objavljeni radovi i gde:
Objavila vi?e radova iz oblasti informatike i primene ra?unarskih sistema u razli?itim oblastima  
Održana predavanja i gde:
 
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
 
Razno-posebne napomene:
Samostalno je prevela nekoliko ISO standarda koji su prihva?eni kao jugoslovenski