DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ╚LANA
Ime i prezime:
Dragan Markovi  
Zvanje:
Projektant IS  
Godina ro­enja:
1963  
Mesto boravka:
Beograd  
Firma:
 
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
Diplomirani matemati?ar - ra?unarstvo i informatika; WIN NT core & enterprise technogies; SQL Server 7.0 Administration  
Znanje jezika:
Engleski  
Specijalizacija:
Projektovanje IS u objektnoj metodologiji, baza podataka,... vi┼íeslojna arhitektura  
Őire specijalnosti:
Visual Basic 6.0, HTML, Asp, XML, ADS, VB.NET, ASP.NET, BP Win-process modeler, ER Win-ntiti relationship modeler, Rational Rose-object modeler  
Reference u radu:
┬É┼ż┬É┼żni informacioni ?isp??Y@Dragan Markovi? Projektant IS?BeogradwDiplomirani matemati?ar - ra?unarstvo i informatika; WIN NT core & enterprise technogies; SQL Server 7.0 AdministrationEngleskiSProjektovanje IS u objektnoj metodologiji, baza podataka,... vi┼íeslojna arhitektura┬ĆVisual Basic 6.0, HTML, Asp, XML, ADS, VB.NET, ASP.NET, BP Win-process modeler, ER Win-ntiti relationship modeler, Rational Rose-object modeler?┬É┼ż┬É┼żni informacioni ?isp??Y@Dragan Markovi? Projektant IS?BeogradwDiplomirani matemati?ar - ra?unarstvo i informatika; WIN NT core & enterprise technogies; SQL Server 7.0 AdministrationEngleskiSProjektovanje IS u objektnoj metodologiji, baza podataka,... vi┼íeslojna arhitektura┬ĆVisual Basic 6.0, HTML, Asp, XML, ADS, VB.NET, ASP.NET, BP Win-process modeler, ER Win-ntiti relationship modeler, Rational Rose-object modeler?┬É┼ż┬É┼żni informacioni ?isp??Y@Dragan Markovi? Projektant IS?BeogradwDiplomirani matema  
Objavljeni radovi i gde:
 
Odr×ana predavanja i gde:
 
UceÜŠe u struŔnim timovima, skupovima i seminarima:
 
Razno-posebne napomene: