DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Dragan Perovi  
Zvanje:
Asistent  
Godina rođenja:
1956  
Mesto boravka:
Podgorica  
Firma:
Elektrotehni?ki fakultet  
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
Magistar elektrotehnike, SONY-basic electronics, Telenorma-ISDN  
Znanje jezika:
Engleski  
Specijalizacija:
Multimedije  
Šire specijalnosti:
Digitalna produkcija, kompjuterska grafika, biomedicina  
Reference u radu:
?lan skoro svih informati?kih Programskih odbora u SCG Dugogodi?nji ?lan ?irija Diskobolosa Mnogobrojni projekti PIS u CG  
Objavljeni radovi i gde:
 
Održana predavanja i gde:
 
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
 
Razno-posebne napomene:
Posedujem sjajnu biblioteku (audio, video, multimedije, MM komunikacije, monta?a, standardi)