DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Drago Ze  
Zvanje:
Diplomirani inženjer elektrotehnike za ra?. tehn.  
Godina rođenja:
1972  
Mesto boravka:
Bar  
Firma:
A.D. Luka Bar  
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
MS Windows 2000 Network & Operating System Essentials, COMPAQ Accredited platform Specialist for Desktop and Workstations  
Znanje jezika:
Engleski  
Specijalizacija:
HW  
Šire specijalnosti:
 
Reference u radu:
Informacioni sistem Luke Bar  
Objavljeni radovi i gde:
D. Ze?evi?, V. Gomilanovi? - Informacioni sistem Luke Bar, JISA info  
Održana predavanja i gde:
 
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
09-14. jun 2003., Herceg Novi, Hotel Plaža - Kongres JISA, ?lan Kongresnog odbora  
Razno-posebne napomene: