DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Ildiko Ota  
Zvanje:
Rukovodilac sluĹľbe za IT  
Godina rođenja:
1957  
Mesto boravka:
Novi Sad  
Firma:
JP Zavod za izgradnju grada  
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
Prirodno matemati?ki fakultet odsek Fizika, Kurs: SQL Administracija, Kurs: MS Exchange  
Znanje jezika:
Srpski, Ma?arski, Engleski  
Specijalizacija:
Vo?enje projekata  
Šire specijalnosti:
Upravljanje urbanom problematikom  
Reference u radu:
 
Objavljeni radovi i gde:
 
Održana predavanja i gde:
 
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
 
Razno-posebne napomene: