DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Ljubi  
Zvanje:
Diplomirani matemati?ar  
Godina rođenja:
1964  
Mesto boravka:
Beograd  
Firma:
Avala Ada AD  
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
Diploma matemati?kog fakulteta; Unix sistem administracija; HVS6 sistem administracija; Administrator baze podataka Informix; Informix SQL,4GL; Baza podataka PROGRESS; Koriš?enje ERWIN i BPWIN alata; Ocenjivanje sistema kvaliteta po ISO9000 stand.  
Znanje jezika:
Engleski  
Specijalizacija:
Poslovna informatika  
Šire specijalnosti:
ISO standardi serije 9000-2000; Ekspertski sistemi; Sistem analiza i projektovanje informacionih sistema  
Reference u radu:
Cobex, Mladenovac - Razvoj i odr?avanje IS-a; Avala Ada AD, Beograd - Razvoj i odr?avanje IS-a; Rudnap AD, Beograd - Projektovanje i razvoj IS-a; Elektromorava, Smederevo - Projektovanje i razvoj tehni?ke baze podataka; Domena, Beograd - Projektovanje i razvoj knjigovodetvenog IS-a; Politika AD, Beograd - Komunikacioni softver za povezivenje HVS6 i Unix sistema sa CTOS sistemom  
Objavljeni radovi i gde:
Upravljanje razvojem softvera kori??enjem ISHIKAWA metode, Poslovna Politika; Sistem za upravljanje dokumentacijom sistema kvaliteta, DISKOBOLOS 2003  
Održana predavanja i gde:
Upravljanje razvojem softvera koriš?enjem ISHIKAWA metode, Nedelja kvaliteta; Sistem za upravljanje dokumentacijom sistema kvaliteta, DISKOBOLOS 2003  
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
 
Razno-posebne napomene: