DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ╚LANA
Ime i prezime:
Milan Dimitrijevi  
Zvanje:
Doktor fizike  
Godina ro­enja:
1947  
Mesto boravka:
Beograd  
Firma:
 
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
Doktorska disertacija  
Znanje jezika:
Francuski, Engleski, Ruski, Bugarski, Italijanski  
Specijalizacija:
Spektroskopija zvezdane i laboratorijske plazme  
Őire specijalnosti:
Specijalnu pa×nju Dimitrijevi? je posvetio prou?avanju niskotemperaturne granice pri razmatranju Üirenja spektralnih linija naelektrisanim ?esticama, s obzirom na njen zna?aj za razmatranje zvezdane plazme. Istra×ivao je uticaj potencijala dugog dometa, u  
Reference u radu:
É×É×ibliografija Dr ?ilp]@Milan Dimitrijevi? Doktor fizike?BeogradDoktorska disertacija1Francuski, Engleski, Ruski, Bugarski, Italijanski/Spektroskopija zvezdane i laboratorijske plazme?Specijalnu pa×nju Dimitrijevi? je posvetio prou?avanju niskotemperaturne granice pri razmatranju Üirenja spektralnih linija naelektrisanim ?esticama, s obzirom na njen zna?aj za razmatranje zvezdane plazme. Istra×ivao je uticaj potencijala dugog dometa, u?É×É×ibliografija Dr ?ilp]@Milan Dimitrijevi? Doktor fizike?BeogradDoktorska disertacija1Francuski, Engleski, Ruski, Bugarski, Italijanski/Spektroskopija zvezdane i laboratorijske plazme?Specijalnu pa×nju Dimitrijevi? je posvetio prou?avanju niskotemperaturne granice pri razmatranju Üirenja spektralnih linija naelektrisanim ?esticama, s obzirom na njen zna?aj za razmatranje zvezdane plazme. Istra×ivao je uticaj potencijala dugog dometa, u?É×É×ibliografija Dr ?ilp]@  
Objavljeni radovi i gde:
É×É×ibliografija Dr ?ilp]@Milan Dimitrijevi? Doktor fizike?BeogradDoktorska disertacija1Francuski, Engleski, Ruski, Bugarski, Italijanski/Spektroskopija zvezdane i laboratorijske plazme?Specijalnu pa×nju Dimitrijevi? je posvetio prou?avanju niskotemperaturne granice pri razmatranju Üirenja spektralnih linija naelektrisanim ?esticama, s obzirom na njen zna?aj za razmatranje zvezdane plazme. Istra×ivao je uticaj potencijala dugog dometa, u?É×É×ibliografija Dr ?ilp]@Milan Dimitrijevi? Doktor fizike?BeogradDoktorska disertacija1Francuski, Engleski, Ruski, Bugarski, Italijanski/Spektroskopija zvezdane i laboratorijske plazme?Specijalnu pa×nju Dimitrijevi? je posvetio prou?avanju niskotemperaturne granice pri razmatranju Üirenja spektralnih linija naelektrisanim ?esticama, s obzirom na njen zna?aj za razmatranje zvezdane plazme. Istra×ivao je uticaj potencijala dugog dometa, u?É×É×ibliografija Dr ?ilp]@Milan Dimitrijevi? Doktor fizike?BeogradDoktorska disertacija1Francuski, Engleski, Ruski, Bugarski, Italijanski/Spektroskopija zvezdane i laboratorijske plazme?Specijalnu pa×nju Dimitrijevi? je posvetio prou?avanju niskotemperaturne granice pri razmatranju Üirenja spektralnih linija naelektrisanim ?esticama, s obzirom na njen zna?aj za razmatranje zvezdane plazme. Istra×ivao je uticaj potencijala dugog dometa, u?É×É×ibliografija Dr ?ilp]@?É×É×ibliografija Dr ?ilp]@Milan Dimitrijevi? Doktor fizike?BeogradDoktorska disertacija1Francuski, Engleski, Ruski, Bugarski, Italijanski/Spektroskopija zvezdane i laboratorijske plazme?Specijalnu pa×nju Dimitrijevi? je posvetio prou?avanju niskotemperaturne granice pri razmatranju Üirenja spektralnih linija naelektrisanim ?esticama, s obzirom na njen zna?aj za razmatranje zvezdane plazme. Istra×ivao je uticaj potencijala dugog dometa, u?É×É×ibliografija Dr ?ilp]@Milan Dimitrijevi? Doktor fizike?BeogradDoktorska disertacija1Francuski, Engleski, Ruski, Bugarski, Italijanski/Spektroskopija zvezdane i laboratorijske plazme?Specijalnu pa×nju Dimitrijevi? je posvetio prou?avanju niskotemperaturne granice pri razmatranju Üirenja spektralnih linija naelektrisanim ?esticama, s obzirom na njen zna?aj za razmatranje zvezdane plazme. Istra×ivao je uticaj potencijala dugog dometa, u?É×É×ibliografija Dr ?ilp]@Milan Dimitrijevi? Doktor fizike?BeogradDoktorska disertacija1Francuski, Engleski, Ruski, Bugarski, Italijanski/Spektroskopija zvezdane i laboratorijske plazme?Specijalnu pa×nju Dimitrijevi? je posvetio prou?avanju niskotemperaturne granice pri razmatranju Üirenja spektralnih linija naelektrisanim ?esticama, s obzirom na njen zna?aj za razmatranje zvezdane plazme. Istra×ivao je uticaj potencijala dugog dometa, u?É×É×ibliografija Dr ?ilp]@?É×É×ibliografija Dr ?ilp]@Milan Dimitrijevi? Doktor fizike?BeogradDoktorska disertacija1Francuski, Engleski, Ruski, Bugarski, Italijanski/Spektroskopija zvezdane i laboratorijske plazme?Specijalnu pa×nju Dimitrijevi? je posvetio prou?avanju niskotemperaturne granice pri razmatranju Üirenja spektralnih linija naelektrisanim ?esticama, s obzirom na njen zna?aj za razmatranje zvezdane plazme. Istra×ivao je uticaj potencijala dugog dometa, u?É×É×ibliografija Dr ?ilp]@Milan Dimitrijevi? Doktor fizike?BeogradDoktorska disertacija1Francuski, Engleski, Ruski, Bugarski, Italijanski/Spektroskopija zvezdane i laboratorijske plazme?Specijalnu pa×nju Dimitrijevi? je posvetio prou?avanju niskotemperaturne granice pri razmatranju Üirenja spektralnih linija naelektrisanim ?esticama, s obzirom na njen zna?aj za razmatranje zvezdane plazme. Istra×ivao je uticaj potencijala dugog dometa, u?É×É×ibliografija Dr ?ilp]@Milan Dimitrijevi? Doktor fizike?BeogradDoktorska disertacija1Francuski, Engleski, Ruski, Bugarski, Italijanski/Spektroskopija zvezdane i laboratorijske plazme?Specijalnu pa×nju Dimitrijevi? je posvetio prou?avanju niskotemperaturne granice pri razmatranju Üirenja spektralnih linija naelektrisanim ?esticama, s obzirom na njen zna?aj za razmatranje zvezdane plazme. Istra×ivao je uticaj potencijala dugog dometa, u?É×É×ibliografija Dr ?ilp]@?É×É×ibliografija Dr ?ilp]@Milan Dimitrijevi? Doktor fizike?BeogradDoktorska disertacija1Francuski, Engleski, Ruski, Bugarski, Italijanski/Spektroskopija zvezdane i laboratorijske plazme?Specijalnu pa×nju Dimitrijevi? je posvetio prou?avanju niskotemperaturne granice pri razmatranju Üirenja spektralnih linija naelektrisanim ?esticama, s obzirom na njen zna?aj za razmatranje zvezdane plazme. Istra×ivao je uticaj potencijala dugog dometa, u?É×É×ibliografija Dr ?ilp]@Milan Dimitrijevi? Doktor fizike?BeogradDoktorska disertacija1Francuski, Engleski, Ruski, Bugarski, Italijanski/Spektroskopija zvezdane i laboratorijske plazme?Specijalnu pa×nju Dimitrijevi? je posvetio prou?avanju niskotemperaturne granice pri razmatranju Üirenja spektralnih linija naelektrisanim ?esticama, s obzirom na njen zna?aj za razmatranje zvezdane plazme. Istra×ivao je uticaj potencijala dugog dometa, u?É×É×ibliografija Dr ?ilp]@Milan Dimitrijevi? Doktor fizike?BeogradDoktorska disertacija1Francuski, Engleski, Ruski, Bugarski, Italijanski/Spektroskopija zvezdane i laboratorijske plazme?Specijalnu pa×nju Dimitrijevi? je posvetio prou?avanju niskotemperaturne granice pri razmatranju Üirenja spektralnih linija naelektrisanim ?esticama, s obzirom na njen zna?aj za razmatranje zvezdane plazme. Istra×ivao je uticaj potencijala dugog dometa, u?É×É×ibliografija Dr ?ilp]@?É×É×ibliografija Dr ?ilp]@Milan Dimitrijevi? Doktor fizike?BeogradDoktorska disertacija1Francuski, Engleski, Ruski, Bugarski, Italijanski/Spektroskopija zvezdane i laboratorijske plazme?Specijalnu pa×nju Dimitrijevi? je posvetio prou?avanju niskotemperaturne granice  
Odr×ana predavanja i gde:
Dimitrijevic je bio i rukovodilac 3 doktorske i 4 magistarske teze. Takodje je na Univerzitetu Paris VII bio clan komisije za odbranu doktorske teze @oze Seraoa a njegovi rezultati koriÜceni su i u vecem broju doktorskih disertacija u inostranstvu Üto se  
UceÜŠe u struŔnim timovima, skupovima i seminarima:
Kandidat je ucestvovao na velikom broju medjunarodnih konferencija. Na ovakvim skupovima odr×ao je 32 uvodna predavanja, od kojih je 12 u celini objavljeno u knjigama monografskog karaktera poznatih medjunarodnih izdavaca. Posebno treba istaci da je bio o  
Razno-posebne napomene: