DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Milan Popovi  
Zvanje:
Diplomirani inĹženjer elektrotehnike  
Godina rođenja:
1959  
Mesto boravka:
Novi Sad  
Firma:
Optronics  
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
Diploma Fakulteta tehni?kih nauka u Novom Sadu, kursevi o fleksibilnim multiplekserima u fiber opti?kim i bakarnim tehnologijama u Nema?koj  
Znanje jezika:
Engleski, francuski  
Specijalizacija:
Pripremanje projekata fiber opti?kih mreĹža - pripremanje neophodne dokumentacije za izvo?enje radova i kasnije odrĹžavanje sistema, strukturni kablovski sistemi - projektovanje, instalacija i odrĹžavanje ovakvih mreĹža  
Šire specijalnosti:
Fiber opti?ki kablovi, kao i bakarni kablovi razli?itih konstrukcija RF, signalni i specijalni kablovi  
Reference u radu:
U maju 1998. godine sam bio pozvan da pripremim rad i izlo?im ga na me?unarodnoj konferenciji "Tr?i?te fiber optike u Evropi i Bliskom Istoku", koji je odr?an u Barceloni, u organizaciji firme KMI poznate kao svetski lider u ispitivanju tr?i?ta. Tokom 2001. godine sam postao ?lan radne grupe za fiber optiku pri Zavodu za standardizaciju u Beogradu  
Objavljeni radovi i gde:
U periodu od 1988.-1991. godine sam, kao izlaga?, u?estvovao u nekoliko konferencija u biv?oj Jugoslaviji i imam nekoliko objavljenih radova u zbornicima tih konferencija ("Kako odabrati najpodesniji OTDR" , "Primena GBIP u merenjima OTDR-om" i "Kako spojiti i izmeriti opti?ki kabel na terenu")  
Održana predavanja i gde:
 
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
Krajem 2002. godine sam pozvan od strane Fakultetu Tehni?kih Nauka u Novom Sadu, odsek Elektrotehnika , katedra za Telekomunikacije da se pridruĹžim ekipi profesora i asistenata u pripremi i predavanjima na komercijalnim kursevima o "Naprednim Komunikacion  
Razno-posebne napomene:
Godine 2002. sam postao prvi ?lan organizacije BICSI (Me?unarodno udru?enje in?enjera i tehni?ara u telekomunikacijama) u Srbiji i Crnoj Gori, a krajem godine sam postao i predsednik BICSI-a za Srbiju i Crnu Goru. Ove godine sam priznat za oficijelnog predstavnika BICSI-ja za Srbiju i Crnu Goru