DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Miodrag Mijovi  
Zvanje:
Diplomirani inženjer  
Godina rođenja:
1943  
Mesto boravka:
Beograd  
Firma:
Ministarstvo trgovine, turizma i usluga  
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
Skoro svi IBM kursevi koji su odrzani u Radovljici-Slovenija do 1991. godine  
Znanje jezika:
Engleski  
Specijalizacija:
 
Šire specijalnosti:
HOST ra?unari, komunikacije  
Reference u radu:
Robne ku?e "Beograd". Komunikacije 43 Robne ku?e - u kojima je ICL-oprema sa HOST "Digital" kompjuterom  
Objavljeni radovi i gde:
Samo aplikativni projekti u radnim organizacijama: Robne ku?e "Beograd", Jugoexport i Minel  
Održana predavanja i gde:
 
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
U okviru navedenih radnih organizacija  
Razno-posebne napomene: