DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Nevenka Tana  
Zvanje:
Magistar  
Godina rođenja:
1949  
Mesto boravka:
Beograd  
Firma:
 
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
Diploma PMF-a, Magistratura FON-a, Kursevi - IBM, Informatika, INI, Microsoft  
Znanje jezika:
Engleski, Nema?ki  
Specijalizacija:
Sistem-analiti?ar  
Šire specijalnosti:
Upravljanje Projektovanje aplikativnog SW Projektovanje baza podataka  
Reference u radu:
Finansijsko poslovanje Analitika komitenata Analitika inokomitenata Materijalno knjigovodstvo Sintetika Prodaja Nabavka Obra?un LD Transport Javne nabavke i dr  
Objavljeni radovi i gde:
Optimizacija redova ?ekanja, Zbornik radova, Symopis 77 Upravne organizacione strukture u prometnim organizacijama, Zbornik radova, Yung 95, Vrnja?ka Banja Automatizacija upravljanja finansijama u prometnim naftnim organizacijama, Zbornik radova , Yung 99, Vrnja?ka Banja Savremeni logisti?ki koncept upravljanja robnim tokovima u NIS Jugopetrol-u, Zbornik radova, Yung?99, Vrnja?ka Banja Pove?anje efikasnosti transporta vagon cisternama, Zbornik radova, Yung 2000, Vrnja?ka Banja Optimizacija poslovanja u drumskom transportu robe, Zbornik radova, Yung 2000, Vrnja?ka Banja Sistem podr?ke odlu?ivanju za optimalan izbor ponude u javnim nabavkama, Zbornik radova , Yung 2003, Zlatibor  
Održana predavanja i gde:
Prezentacije projekata u Jugopetrol-u Izlaganja po temama iz informacionih tehnologija na skupovima korisnika Prezentacije objavljenih radova na odgovarajucim skupovima  
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
Prezentacije projekata, u svojstvu autora, u Jugopetrolu  
Razno-posebne napomene: