DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Pero Tubi  
Zvanje:
Administrator ra?unarskih sistema  
Godina rođenja:
1959  
Mesto boravka:
Beograd  
Firma:
Putnik a.d.  
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
Diploma Više škole na Defektološkom fakultetu, Diploma jednogodišnje škole za održavanje ra?unara i ra?unarskih mreža "Velebit Informatika" Zagreb  
Znanje jezika:
Engleski  
Specijalizacija:
Ra?unarske mreže projekt, nadzor i izvo?enje  
Šire specijalnosti:
Održavanje ra?unara, opreme i mrežnih resursa  
Reference u radu:
Instalacija i odr?avanje ra?unara i ra?unarskih mre?a u saveznim organima od 1986 do 1993. Instalacija projektovanje i odr?avanje ra?unarske i POS mre?e u "Robnim ku?ama Beograd" od 1993 do 1996. Idejni projekat, nadzor i odr?avanje ra?unarske mre?e i ra?unara "ICN Galenika a.d." od 1996 do 2003.  
Objavljeni radovi i gde:
 
Održana predavanja i gde:
Upotreba i implementacija replikacione baze Lotus domino za potrebe kulturnih institucija. Institut za kulturu.  
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
 
Razno-posebne napomene: