DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Radoslava Ba  
Zvanje:
Diplomirani matemati?ar  
Godina rođenja:
1960  
Mesto boravka:
Beograd  
Firma:
JKP Beogradski vodovod  
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
Diploma Matemati?kog fakulteta, HVS 6 Sistem administracija, COBOL Specific, UNIX ( AIX ) sistem administracija, Visual Basic 6.0 , VBA , MS Access, ...  
Znanje jezika:
Engleski , Francuski  
Specijalizacija:
Poslovna informatika i korporativni informacioni sistemi  
Šire specijalnosti:
Projektovanje i analiza Informacionih sistema, Baze podataka - višeslojna arhitektura Objektno orjentisan razvoj, Aplikativni software, Organizacija poslovnog sistema u skladu sa ISO 9000 standardom  
Reference u radu:
žžporacija, Beogra? -`??_@Radoslava Baši?Diplomirani matemati?ar¨BeogradJKP Beogradski vodovod?Diploma Matemati?kog fakulteta, HVS 6 Sistem administracija, COBOL Specific, UNIX ( AIX ) sistem administracija, Visual Basic 6.0 , VBA , MS Access, ...Engleski , Francuski8Poslovna informatika i korporativni informacioni sistemi?Projektovanje i analiza Informacionih sistema, Baze podataka - višeslojna arhitektura Objektno orjentisan razvoj, Aplikativni software, Organizacija poslovnog sistema u skladu sa ISO 9000 standardomŠžžporacija, Beogra? -`??_@Radoslava Baši?Diplomirani matemati?ar¨BeogradJKP Beogradski vodovod?Diploma Matemati?kog fakulteta, HVS 6 Sistem administracija, COBOL Specific, UNIX ( AIX ) sistem administracija, Visual Basic 6.0 , VBA , MS Access, ...Engleski , Francuski8Poslovna informatika i korporativni informacioni sistemi?Pr  
Objavljeni radovi i gde:
?asopis RA?UNARI, BIGZ, serija ?lanaka o Visual Basic-u ?asopis INFO - DISKOBOLOS 2003, tema: Vodomeri, raspodela potro?nje i naplata  
Održana predavanja i gde:
Privredna komora Srbije, Beograd - Diskobolos 2003 Tema: Vodomeri, raspodela potrošnje i naplata  
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
 
Razno-posebne napomene: