DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Slavko Dragi  
Zvanje:
Magistar robotike  
Godina rođenja:
1974  
Mesto boravka:
Varšava  
Firma:
 
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
Politechnika Warszawska - diploma magistra inzinjera robotike, MCP - Windows, Kursevi projekt menedzmenta  
Znanje jezika:
Poljski, Engleski, Ruski  
Specijalizacija:
Projekt Menadzment  
Šire specijalnosti:
Analiza sistema IT Arhitektura sistema IT u telekomunikacijama  
Reference u radu:
07.2001 - do sada: Telekomunikacja Polska SA; Gl. Specjalista; odgovoran za uvodjenje metodike projekt menedzmenta, koordinator projekta infrastrukture sistema CRM, analiticar sistema UNIX 03.2000 - 07.2001: Polskie Radio SA; Specjalista; odgovoran za administraciju finansijskim sistemom i za uvodjenje promena u finansijskom sistemu 09.1999 - 03.2000: Pioneer Financial Services Leasing; Operator sistema; odgovoran za svakodnevnu administraciju sistema firme i uvodjenje promena Naucno iskustvo: 1997 - stipendija EU - Katholieke Universitait Leuven - rad: surface recognition - algorithm optimisation 10.1998 - do sada - doktorske studije iz oblasti projekt menedzmenta  
Objavljeni radovi i gde:
žžagic: Wplyw nowo?zep?``@ Slavko Dragi?Magistar robotike?VaršavaiPolitechnika Warszawska - diploma magistra inzinjera robotike, MCP - Windows, Kursevi projekt menedzmentaPoljski, Engleski, RuskiProjekt Menadzment>Analiza sistema IT Arhitektura sistema IT u telekomunikacijama?07.2001 - do sada: Telekomunikacja Polska SA; Gl. Specjalista; odgovoran za uvodjenje metodike projekt menedzmenta, koordinator projekta infrastrukture sistema CRM, analiticar sistema UNIX 03.2000 - 07.2001: Polskie Radio SA; Specjalista; odgovoran za administraciju finansijskim sistemom i za uvodjenje promena u finansijskom sistemu 09.1999 - 03.2000: Pioneer Financial Services Leasing; Operator sistema; odgovoran za svakodnevnu administraciju sistema firme i uvodjenje promena Naucno iskustvo: 1997 - stipendija EU - Katholieke Universitait Leuven - rad: surface recognition - algorithm optimisation 10.1998 - do sada - doktorske studije iz oblasti projekt menedzmenta ¨žžagic: Wplyw nowo?zep?``@ Slavko Dragi?Magistar robotike?VaršavaiPolitechnika Warszawska - diploma magistra inzinjera robotike, MCP - Windows, Kursevi projekt menedzmentaPoljski, Engleski, RuskiProjekt Menadzment>Analiza sistema IT Arhitektura sistema IT u telekomunikacijama?07.2001 - do sada: Telekomunikacja Polska SA; Gl. Specjalista; odgovoran za uvodjenje metodike projekt menedzmenta, koordinator projekta infrastrukture sistema CRM, analiticar sistema UNIX 03.2000 - 07.2001: Polskie Radio SA; Specjalista; odgovoran za administraciju finansijskim sistemom i za uvodjenje promena u finansijskom sistemu 09.1999 - 03.2000: Pioneer Financial Services Leasing; Operator sistema; odgovoran za svakodnevnu administraciju sistema firme i uvodjenje promena Naucno iskustvo: 1997 - stipendija EU - Katholieke Universitait Leuven - rad: surface recognition - algorithm optimisation 10.1998 - do sada - doktorske studije iz oblasti projekt menedzmenta ¨  
Održana predavanja i gde:
 
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
 
Razno-posebne napomene: