DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ╚LANA
Ime i prezime:
Sne  
Zvanje:
Magistar tehni?kih nauka  
Godina ro­enja:
1953  
Mesto boravka:
Beograd  
Firma:
S-SOFT  
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
Magistar tehni?kih nauka, Ma┼íinski fakultet; Diplomirani matemati?ar, Prirodno-matemati?ki fakultet; Kurs Microsoft Solutions Framework: Principles of Application Development, Industrial Fellow of MIRCE Akademy, UK  
Znanje jezika:
Engleski  
Specijalizacija:
Strate┼íko planiranje i razvoj poslovnih informacionih sistema  
Őire specijalnosti:
Objektno-orijentisan razvoj IT sistema, IS/IT menad┼żment, Implementacija Internet/intranet tehnologija, Upravljanje projektom, Upravljanje procesom razvoja softvera i IS, Unapre?enje poslovnih procesa i sistema - IS i QMS  
Reference u radu:
┬É┼ż┬É┼żlavnog projekta ? r`┬á?`@Sne┼żana Panteli?Magistar tehni?kih nauka?BeogradS-SOFT├ľMagistar tehni?kih nauka, Ma┼íinski fakultet; Diplomirani matemati?ar, Prirodno-matemati?ki fakultet; Kurs Microsoft Solutions Framework: Principles of Application Development, Industrial Fellow of MIRCE Akademy, UKEngleski=Strate┼íko planiranje i razvoj poslovnih informacionih sistema├ŁObjektno-orijentisan razvoj IT sistema, IS/IT menad┼żment, Implementacija Internet/intranet tehnologija, Upravljanje projektom, Upravljanje procesom razvoja softvera i IS, Unapre?enje poslovnih procesa i sistema - IS i QMS8┬É┼ż┬É┼żlavnog projekta ? r`┬á?`@Sne┼żana Panteli?Magistar tehni?kih nauka?BeogradS-SOFT├ľMagistar tehni?kih nauka, Ma┼íinski fakultet; Diplomirani matemati?ar, Prirodno-matemati?ki fakultet; Kurs Microsoft Solutions Framework: Principles of Application Development, Industrial Fellow of MIRCE Akademy, UKEngleski=Strate┼íko planiranje i razvoj poslovnih informacionih sistema├ŁObjektno-orijentisan razvoj IT sistema, IS/IT menad┼żment, Implementacij  
Objavljeni radovi i gde:
Preko 50 objavljenih radova u nau?nim i stru?nim publikacijama u Jugoslaviji i inostranstvu (zbornici radova sa konferencija, ?asopisi)  
Odr×ana predavanja i gde:
 
UceÜŠe u struŔnim timovima, skupovima i seminarima:
?lan je Tehni?kog komiteta me?unarodnog simpozijuma International MIRCE Symposium, System Operational Effectivenes, Exeter, UK od 1997. god.  
Razno-posebne napomene: