DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Tatjana Martinovi  
Zvanje:
Na?elnik odeljenja za projektovanje  
Godina rođenja:
1962  
Mesto boravka:
Podgorica  
Firma:
Republi?ki Fond Penzijskog i Ivalidskog Osiguranja  
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
Visoko strucno obrazovanje (diplomirani matematicar); Sertifikat USAID-ove konsultantske kuce Barents group; Interni kursevi: COBOL, SCOPE,SDF,DMS,COMS; Strucni kursevi (A serija): DMSII-Data base administration, DMSII-Metode koriscenje, ...  
Znanje jezika:
Engleski, Ruski  
Specijalizacija:
Projektovanje infornacionih sistema, rad na MAIN FRAME sistemima firme UNISYS (programiranje u COBOL-u i LINC-u i administracija DMSII baze podataka ).  
Šire specijalnosti:
Dvadesetogodisnje iskustvo u projektovanju infornacionih sistema i programiranju u COBOL-u. Dvogodisnje iskustvo u programiranju u LINC-u. Administracija UNISYS-ove DMSII baze. Manja iskustva na Microsoft Visual Basic 6.0.  
Reference u radu:
Informacioni sistem u Republickom Fondu PIO; Informacioni sistem u Ministarstvo Rada i socijalnog staranja; Informacioni sistem u Centru za socijalni rad.  
Objavljeni radovi i gde:
 
Održana predavanja i gde:
Strucni skupovi i seminari Fonda PIO  
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
Strucni skupovi i seminari Fonda PIO  
Razno-posebne napomene:
U toku ove godine predstoji obuka novim alatima (ORACLE i Microsoft)