DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Zoran Stevi  
Zvanje:
Docent  
Godina rođenja:
 
Mesto boravka:
Bor  
Firma:
Tehni?ki fakultet u Boru, Univerziteta u Beogradu  
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
Ex - protivekspl. zaštita  
Znanje jezika:
Ruski, Ukrajinski, Engleski  
Specijalizacija:
Ra?unarsko merenje i upravljanje  
Šire specijalnosti:
Elektronika Primena ra?unara  
Reference u radu:
Laboratorijski merni sistemi na TF Bor, PMF Kragujevac, ETF Beograd itd.  
Objavljeni radovi i gde:
u ?asopisima medjunarodnog zna?aja 7, u ?asopisima nacionalnog zna?aja 3, univerzitetski ud?benik 1  
Održana predavanja i gde:
 
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
me?unarodne konferencije 20 nacionalne konferencije 31 studije i projekti 38  
Razno-posebne napomene: