DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Mirjana Raj  
Zvanje:
Redovni profesor  
Godina rođenja:
 
Mesto boravka:
Bor  
Firma:
Tehni?ki fakultet u Boru, Univerziteta u Beogradu  
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
VSS Tehni?ki fakultet u Boru - ekstraktivna metalurgija, MR Tehni?ki fakultet u Boru - el. met. bakra, DR Tehni?ki fakultet u Boru - doktorat tehni?kih nauka  
Znanje jezika:
Engleski, Francuski, Ruski  
Specijalizacija:
Elektrometalurgija, ekstraktivna metalurgija  
Šire specijalnosti:
Elektrohemija, hemijska termodinamika, hemijska kinetika, korozija  
Reference u radu:
Univerzitetski nastavnik za oblasti teorije metalur?kih i tehnolo?kih procesa  
Objavljeni radovi i gde:
u ?asopisima medjunarodnog zna?aja 13 u ?asopisima nacionalnog zna?aja 14 monografije 2 pomo?ni univerzitetski ud?benici 2  
Održana predavanja i gde:
 
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
medjunarodne konferencije 58, nacionalne konferencije 75  
Razno-posebne napomene:
studije i projekti: - kao rukovodilac 11, ukupno 33