DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ╚LANA
Ime i prezime:
Nenad Stefanovi  
Zvanje:
Magistar tehni?kih nauka  
Godina ro­enja:
1976  
Mesto boravka:
Kragujevac  
Firma:
Zastava automobili ad, Inform. sistemi  
Telefon/Telefaks:
064/2727221  
E-mail:
Diplome i kursevi:
Dipl. ma┼í. ing. - Ma┼íinski fakultet u Kragujevcu Magistar tehni?kih nauka - Ma┼íinski fakultet u Kragujevcu ┼ákola engleskog jezika na ''Radni?kom univerzitetu'' u Kragujevcu, ukupno devet godina Sertifikovan trener za obuku odraslih od strane Eurecna,  
Znanje jezika:
Engleski(napredni nivo), Nema?ki (osnovni nivo)  
Specijalizacija:
Informacioni sistemi, Supply Chain Management-SCM, kvalitet, e-business.  
Őire specijalnosti:
Baze podataka, Softverski in┼żenjering, UML, Internet tehnologije i programiranje, administracija Windows mre┼ża, operacioni menad┼żment, Business Intelligence-BI, simulacija poslovnih procesa, Total Quality Management-TQM, softverski agenti.  
Reference u radu:
┬É┼ż┬É┼żnovi? D., Stefanvi?b@Nenad Stefanovi?Magistar tehni?kih nauka┬Ş Kragujevac&Zastava automobili ad, Inform. sistemi 064/2727221nenad@automobili.zastava.net?Dipl. ma┼í. ing. - Ma┼íinski fakultet u Kragujevcu Magistar tehni?kih nauka - Ma┼íinski fakultet u Kragujevcu ┼ákola engleskog jezika na ''Radni?kom univerzitetu'' u Kragujevcu, ukupno devet godina Sertifikovan trener za obuku odraslih od strane Eurecna,/Engleski(napredni nivo), Nema?ki (osnovni nivo)HInformacioni sistemi, Supply Chain Management-SCM, kvalitet, e-business.?Baze podataka, Softverski in┼żenjering, UML, Internet tehnologije i programiranje, administracija Windows mre┼ża, operacioni menad┼żment, Business Intelligence-BI, simulacija poslovnih procesa, Total Quality Management-TQM, softverski agenti.?┬É┼ż┬É┼żnovi? D., Stefanvi?b@Nenad Stefanovi?Magistar tehni?kih nauka┬Ş Kragujevac&Zastava automobili ad, Inform. sistemi 064/2727221nenad@automobili.zastava.net?Dipl. ma┼í. ing. - Ma┼íinski fakultet u Kragujevcu Magistar tehni?kih nauka - Ma┼íinski fakultet u Kragujevcu ┼ákola engleskog jezika na ''Radni?kom univerzitetu'' u Kragujevcu, ukupno devet godina Sertifikovan trener  
Objavljeni radovi i gde:
┬É┼ż┬É┼żnovi? D., Stefanvi?b@Nenad Stefanovi?Magistar tehni?kih nauka┬Ş Kragujevac&Zastava automobili ad, Inform. sistemi 064/2727221nenad@automobili.zastava.net?Dipl. ma┼í. ing. - Ma┼íinski fakultet u Kragujevcu Magistar tehni?kih nauka - Ma┼íinski fakultet u Kragujevcu ┼ákola engleskog jezika na ''Radni?kom univerzitetu'' u Kragujevcu, ukupno devet godina Sertifikovan trener za obuku odraslih od strane Eurecna,/Engleski(napredni nivo), Nema?ki (osnovni nivo)HInformacioni sistemi, Supply Chain Management-SCM, kvalitet, e-business.?Baze podataka, Softverski in┼żenjering, UML, Internet tehnologije i programiranje, administracija Windows mre┼ża, operacioni menad┼żment, Business Intelligence-BI, simulacija poslovnih procesa, Total Quality Management-TQM, softverski agenti.?┬É┼ż┬É┼żnovi? D., Stefanvi?b@Nenad Stefanovi?Magistar tehni?kih nauka┬Ş Kragujevac&Zastava automobili ad, Inform. sistemi 064/2727221nenad@automobili.zastava.net?Dipl. ma┼í. ing. - Ma┼íinski fakultet u Kragujevcu Magistar tehni?kih nauka - Ma┼íinski fakultet u Kragujevcu ┼ákola engleskog jezika na ''Radni?kom univerzitetu'' u Kragujevcu, ukupno devet godina Sertifikovan trener za obuku odraslih od strane Eurecna,/Engleski(napredni nivo), Nema?ki (osnovni nivo)HInformacioni sistemi, Supply Chain Management-SCM, kvalitet, e-business.?Baze podataka, Softverski in┼żenjering, UML, Internet tehnologije i programiranje, administracija Windows mre┼ża, operacioni menad┼żment, Business Intelligence-BI, simulacija poslovnih procesa, Total Quality Management-TQM, softverski agenti.?┬É┼ż┬É┼żnovi? D., Stefanvi?b@Nenad Stefanovi?Magistar tehni?kih nauka┬Ş Kragujevac&Zastava automobili ad, Inform. sistemi 064/2727221nenad@automobili.zastava.net?Dipl. ma┼í. ing. - Ma┼íinski fakultet u Kragujevcu Magistar tehni?kih nauka - Ma┼íinski fakultet u Kragujevcu ┼ákola engleskog jezika na ''Radni?kom univerzitetu'' u Kragujevcu, ukupno devet godina Sertifikovan trener T┬É┼ż┬É┼żnovi? D., Stefanvi?b@Nenad Stefanovi?Magistar tehni?kih nauka┬Ş Kragujevac&Zastava automobili ad, Inform. sistemi 064/2727221nenad@automobili.zastava.net?Dipl. ma┼í. ing. - Ma┼íinski fakultet u Kragujevcu Magistar tehni?kih nauka - Ma┼íinski fakultet u Kragujevcu ┼ákola engleskog jezika na ''Radni?kom univerzitetu'' u Kragujevcu, ukupno devet godina Sertifikovan trener za obuku odraslih od strane Eurecna,/Engleski(napredni nivo), Nema?ki (osnovni nivo)HInformacioni sistemi, Supply Chain Management-SCM, kvalitet, e-business.?Baze podataka, Softverski in┼żenjering, UML, Internet tehnologije i programiranje, administracija Windows mre┼ża, operacioni menad┼żment, Business Intelligence-BI, simulacija poslovnih procesa, Total Quality Management-TQM, softverski agenti.?┬É┼ż┬É┼żnovi? D., Stefanvi?b@Nenad Stefanovi?Magistar tehni?kih nauka┬Ş Kragujevac&Zastava automobili ad, Inform. sistemi 064/2727221nenad@automobili.zastava.net?Dipl. ma┼í. ing. - Ma┼íinski fakultet u Kragujevcu Magistar tehni?kih nauka - Ma┼íinski fakultet u Kragujevcu ┼ákola engleskog jezika na ''Radni?kom univerzitetu'' u Kragujevcu, ukupno devet godina Sertifikovan trener za obuku odraslih od strane Eurecna,/Engleski(napredni nivo), Nema?ki (osnovni nivo)HInformacioni sistemi, Supply Chain Management-SCM, kvalitet, e-business.?Baze podataka, Softverski in┼żenjering, UML, Internet tehnologije i programiranje, administracija Windows mre┼ża, operacioni menad┼żment, Business Intelligence-BI, simulacija poslovnih procesa, Total Quality Management-TQM, softverski agenti.?┬É┼ż┬É┼żnovi? D., Stefanvi?b@Nenad Stefanovi?Magistar tehni?kih nauka┬Ş Kragujevac&Zastava automobili ad, Inform. sistemi 064/2727221nenad@automobili.zastava.net?Dipl. ma┼í. ing. - Ma┼íinski fakultet u Kragujevcu Magistar tehni?kih nauka - Ma┼íinski fakultet u Kragujevcu ┼ákola engleskog jezika na ''Radni?kom univerzitetu'' u Kragujevcu, ukupno devet godina Sertifikovan trener T┬É┼ż┬É┼żnovi? D., Stefanvi?b@Nenad Stefanovi?Magistar tehni?kih nauka┬Ş Kragujevac&Zastava automobili ad, Inform. sistemi 064/2727221nenad@automobili  
Odr×ana predavanja i gde:
Izlaganje radova na konferencijama gde su objavljeni radovi. Web dizajn - obuka nezaposlenih sa RZTR Administracija Microsoft baza podataka - obuka nezaposlenih sa RZTR  
UceÜŠe u struŔnim timovima, skupovima i seminarima:
?lan organizacionog odbora Festivala kvaliteta - Kragujevac 2003  
Razno-posebne napomene:
?lan JUSK-a.