DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Bojan Kova  
Zvanje:
dipl. ing. elektrotehnike  
Godina rođenja:
1976  
Mesto boravka:
Novi Sad  
Firma:
Zesium mobile doo  
Telefon/Telefaks:
+381 64 15 267 95  
E-mail:
Diplome i kursevi:
MBT (Master of Business Training) - 2003.  
Znanje jezika:
Engleski  
Specijalizacija:
Mobilne komunikacione tehnologije - GSM, GPRS, EDGE, UMTS. Razvoj i testiranje komunikacionih i aplikativnih softvera za mobilne telefone.  
Šire specijalnosti:
Razvojni alati: C++, Java (J2ME) Testiranje GSM/GPRS/EDGE prototipova (reference boards) Texas Instruments i Philips u Evropi i Južnoj Americi.  
Reference u radu:
J2ME aplikacija mBid24 (www.bid-24.de) Konsultantske usluge za TI (LiteOn Mars projekat) i Philips (Dragonfly projekat).  
Objavljeni radovi i gde:
BlueAgent aplikacija (Telfor 2002) mBid24 ? eBay klijent za mobilne telefone (Discobolos 2005)  
Održana predavanja i gde:
 
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
 
Razno-posebne napomene: