DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Ana Vuleti  
Zvanje:
Dipl. matemati?ar  
Godina rođenja:
1974  
Mesto boravka:
Beograd  
Firma:
Finsoft  
Telefon/Telefaks:
011/330-57-68  
E-mail:
Diplome i kursevi:
Dipl. matemati?ar  
Znanje jezika:
Engleski  
Specijalizacija:
 
Šire specijalnosti:
 
Reference u radu:
 
Objavljeni radovi i gde:
?Informacioni sistem kao podr?ka unapre?enju standarda poslovanja preduze?a?, Zbornik radova - Infofest, 2004. godina ?Meta model informacionog sistema za promenljivo poslovno okru?enje?, Zbornik radova - Kongres Jisa Info, 2005. godina, Zbornik radova - Sefict konferencija, 2005. godina  
Održana predavanja i gde:
 
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
 
Razno-posebne napomene: