DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Miladin Bajalovi  
Zvanje:
diplomirani ekonomista  
Godina rođenja:
1952  
Mesto boravka:
Niš  
Firma:
Biro PLUSB  
Telefon/Telefaks:
+381.18.520.123; +381.18.246.110  
E-mail:
Diplome i kursevi:
Ekonomski fakultet Niš, Svi kursevi na sistemima: SPARRY UNIVAC, Honeywell BULL, Ovlaš?eni ra?unovo?a (Savez ra?unovo?a i revizora Srbije), Biznis plan (MCB - Beograd)  
Znanje jezika:
engleski, nema?ki  
Specijalizacija:
Sistem analiza  
Šire specijalnosti:
Implementacija IIS u srednjim i velikim preduze?ima  
Reference u radu:
Vode?i sistem analiti?ar na sistemima: SPARRY UNIVAC - uvo?enje IIS UNIS koncept MRPII (manufactoring resource planning - modul inventory managment) Honeywell BULL - uvo?enje i izrada IIS HMS (honeywell management system - modul glavna knjiga i bruto potrebe); izrada i uvo?enje IIS MOZAICUS PC platforma - razvoj i implementacija PLUS aplikacija, koautor IIS PLUSBMS (A-26/05-02)  
Objavljeni radovi i gde:
Kongres JISA 2004, ICT Forum 2004 RPK Ni?, Diskobolos 2005, Infotech 2006, ICT Forum 2006 RPK Ni?  
Održana predavanja i gde:
Narodni univerzitet Niš - Finansije i knjigovodstvo na ra?unaru (1989-1997) UdruĹľenje preduzetnika Vrnja?ka banja 2003 - Integralni ugostiteljski informacioni sistem sa primenom fiskalizacije  
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
Stru?ni tim UNIS - MRPII Honeywell BULL: HMS, Sipup (Sarajevo) i MOZAICUS Stru?ni tim PLUSB  
Razno-posebne napomene: