DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Milutin Mihajlovi  
Zvanje:
diplomirani inĹľenjer elektronike  
Godina rođenja:
1965  
Mesto boravka:
Niš  
Firma:
Biro PLUSB  
Telefon/Telefaks:
+381.18.520.123; +381.18.246.110  
E-mail:
Diplome i kursevi:
Elektronski fakultet Niš  
Znanje jezika:
engleski  
Specijalizacija:
Projektovanje i uvo?enje informacionih sistema  
Šire specijalnosti:
Rad u .NET (C#) okruĹľenju i MSSQL Programiranje i razvoj CLIPPER aplikacija  
Reference u radu:
Razvoj i implementacija PLUS aplikacija. Koautor IIS PLUSBMS - zavod za intelektualnu svojinu A-26/05/02  
Objavljeni radovi i gde:
Kongres JISA 2004, ICT Forum 2004 RPK Ni?, Diskobolos 2005, Infotech 2006, ICT Forum 2006 RPK Ni?  
Održana predavanja i gde:
IIS PLUSBMS u JKP TrĹľnica Niš sa primenom fiskalnih kasa u sistemu naplate pija?nih usluga (Skup JKP SCG Niš 2004)  
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
Stru?ni tim PLUSB (1997-) Vo?a stru?nog tima TP Angropromet Niš za formiranje ra?unskog centra i uvo?enje informacionog sistema (1991-1999) Sinergija BG 2001, ICT Forum 2004, ICT Forum 2006, Infotech 2006  
Razno-posebne napomene: