DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Ninoslava Bajalovi  
Zvanje:
mr Informacioni sistemi i kibernetika Beograd  
Godina rođenja:
1953  
Mesto boravka:
Niš  
Firma:
Biro PLUSB  
Telefon/Telefaks:
+381.18.520.123; +381.18.246.110  
E-mail:
Diplome i kursevi:
Ekonomski fakultet Niš Svi kursevi na sistemima SPARRY UNIVAC, Borouse, Honeywell BULL Biznis plan (MCB Beograd), Marketing manager (MCB Beograd)  
Znanje jezika:
engleski  
Specijalizacija:
Sistem analiza i projektovanje IS  
Šire specijalnosti:
Objekti i veze, modeli poslovanja  
Reference u radu:
Vode?i sistem organizator na sistemimama: SPARRY UNIVAC - aplikacija tro?kovi, finansijska operativa za Prvu petoletku Trstenik (izrada i uvo?enje); Honeywell BULL - priprema za uvo?enje IS MOZAICUS - FRM; Organizacija uvo?enja PLUS aplikacija; Autor IIS PLUSBMS (Zavod za intelektualnu svojinu A-26/05/02) ?iji su moduli uvedeni u preko 500 firmi u zemlji  
Objavljeni radovi i gde:
Kongres JISA 2004, ICT Forum 2004 RPK Ni?, Diskobolos 2005, Infotech 2006, ICT Forum 2006 RPK Ni?  
Održana predavanja i gde:
Narodni univerzitet - Osnovi automatske obrade na PC (1989-1997) Integralni ugostiteljski informacioni sistem sa primenom fiskalizacije - Vrnja?ka banja 2003, udruĹľenje preduzetnika PLUSBMS u JKP TrĹľnica Niš sa primenom fiskalne kase u sistemu naplate  
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
Stru?ni tim UNIS (UNIVAC), Bemiks (Borouse), PLUSB  
Razno-posebne napomene: