DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Slobodan Jovanovi  
Zvanje:
Dipl. ing. mašinstva  
Godina rođenja:
1971  
Mesto boravka:
Para?in  
Firma:
Zdravstveni centar Para?in  
Telefon/Telefaks:
063/1079011  
E-mail:
Diplome i kursevi:
Diplomirani mašinski inženjer  
Znanje jezika:
Engleski  
Specijalizacija:
Automatika i ra?unarske mreže  
Šire specijalnosti:
Objektno-orijentisan razvoj IT sistema, IS/IT menadžment, Implementacija Internet/intranet tehnologija, Upravljanje projektom, Upravljanje procesom razvoja softvera i IS, Unapre?enje poslovnih procesa i sistema - IS i QMS  
Reference u radu:
Izrada integralnog programskog re?enja ZIS.X za zdravstveni informacioni sistem - Zdravstveni centar Para?in, projektovanje i izgradnja zdravstvenog informacionog sistema ? Zdravstveni centar Para?in, u?e??e u razvoju programa za analizu konstrukcija PAK - Laboratorija za in?enjerski softver odeljenja SANU u Kragujevcu, izrada programa za analizu optere?enja diskusa ?L5-S1? ? Centar za superkompjuting Univerziteta u Kragujevcu, u?e??e u projektu izrade prototipa ve?ta?kog srca sa pulsiraju?im protokom ? Laboratorija za in?enjerski softver odeljenja SANU u Kragujevcu.  
Objavljeni radovi i gde:
 
Održana predavanja i gde:
Programiranje za WWW ? Evropska agencija za rekonstrukciju, Kragujevac. Dizajn i izrada internet prezentacija ? Nacionalna agencija za zapošljavanje, Jagodina, ?uprija i Para?in ?Primena ra?unara? ? Mašinski fakultet Kragujevac.  
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
Podpredsednik odbora za informatiku u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac, nau?ni saradnik Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, ?lan MENSA-e  
Razno-posebne napomene: