DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Danimir Mandi  
Zvanje:
Profesor univerziteta  
Godina rođenja:
1964  
Mesto boravka:
Beograd  
Firma:
U  
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
Diplome i kursevi:
Doktorat tehni?kih nauka Doktorat pedagoških nauka  
Znanje jezika:
Engleski  
Specijalizacija:
Computer science Michigan State University  
Šire specijalnosti:
Computer science Educational technology  
Reference u radu:
 
Objavljeni radovi i gde:
Published scientific papers in in Serbia, Bosnia and Herzegovina, Cambridge, Harvard, Russia, Genova, Corfu, Japan, Catania, Bejing, Slovenia etc.  
Održana predavanja i gde:
Over 20 in Cambridge, USA, Italy, Bosnia and Herzegovina, France, Russia  
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
 
Razno-posebne napomene: