DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Zoran A. Antonijevic  
Zvanje:
 
Godina rođenja:
 
Mesto boravka:
11500 Lazarevac, S.Save br.1  
Firma:
JP EPS Ogranak RB Kolubara  
Telefon/Telefaks:
011-8123-120  
E-mail:
Diplome i kursevi:
 
Znanje jezika:
 
Specijalizacija:
 
Šire specijalnosti:
 
Reference u radu:
Naucno-strucnim radovima iz oblasti primene info - tehnologija  
Objavljeni radovi i gde:
 
Održana predavanja i gde:
 
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
 
Razno-posebne napomene:
Do sada sam ucestvovao (sa kolegom) tri puta na Vasim konkursima za DISKOBOLOS i projekti su bili zapazeni.