DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Dejan Zdravkovic  
Zvanje:
 
Godina rođenja:
 
Mesto boravka:
Karadjordjeva 77, Laplje Selo,  
Firma:
Zombie Studio  
Telefon/Telefaks:
0648522332  
E-mail:
Diplome i kursevi:
 
Znanje jezika:
 
Specijalizacija:
 
Šire specijalnosti:
 
Reference u radu:
 
Objavljeni radovi i gde:
 
Održana predavanja i gde:
 
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
 
Razno-posebne napomene: