DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Saša Ivanov  
Zvanje:
 
Godina rođenja:
 
Mesto boravka:
Park šuma Kraljevica bb  
Firma:
Fakultet za menadĹľment ZajeÄŤar  
Telefon/Telefaks:
+381 19 430 800  
E-mail:
Diplome i kursevi:
 
Znanje jezika:
 
Specijalizacija:
 
Šire specijalnosti:
 
Reference u radu:
 
Objavljeni radovi i gde:
 
Održana predavanja i gde:
 
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
 
Razno-posebne napomene:
Ovlašćeni ECDL Core ispitivaÄŤ Autorizacija br. CS 0816J Ostale reference na: http://fmz.edu.rs/novi/sasa_ivanov.php