DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Borivoj Popovi  
Zvanje:
Magistar tehni?kih nauka  
Godina rođenja:
1952  
Mesto boravka:
Beograd  
Firma:
Evropa osiguranje  
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
Više diploma i kurseva  
Znanje jezika:
Engleski  
Specijalizacija:
Clarion  
Šire specijalnosti:
Baze podataka  
Reference u radu:
1. Aplikacija za izradu katastarskog operata, 2. Aplikacija za vodjenje katastra nepokretnosti (konkurisao na DISKOBOLOS 96) 3. Aplikacija za osiguranje (u izradi)  
Objavljeni radovi i gde:
Jisa Info  
Održana predavanja i gde:
 
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
 
Razno-posebne napomene: