DETALJAN PRIKAZ IZABRANOG ČLANA
Ime i prezime:
Bo  
Zvanje:
Inženjer mašinstva  
Godina rođenja:
1974  
Mesto boravka:
Podgorica  
Firma:
 
Telefon/Telefaks:
 
E-mail:
 
Diplome i kursevi:
Diploma mašinskog inženjera  
Znanje jezika:
Engleski, Italijanski, Ruski  
Specijalizacija:
Projektovanje i održavanje sistema za grejanje i hla?enje  
Šire specijalnosti:
Programiram u PHP, VB, Macromedia Flash Bavim se gotovo isklju?ivo poslovanjem preko interneta. ?lan sam programerske grupe KoPerNik  
Reference u radu:
U?estvovanje u izradi KAP-ONLINE aplikacije za primanje i slanje zahteva za narud?bu preko interneta. Mo?e se pogledati na adresi www.kap.cg.yu -e-Shoping Centar-originalna trgovina preko interneta.Namenjena je maloprodajama koje imaju vi?e hiljada artikala. Prednosti: Neverovatne brzine u?itavanja.Potpuno je funkcionalan i sve je uradjeno u cilju da kupac bude zadovoljan i da se ponovo vra?a da trguje. e-Shoping Centar je u?estvovao na Diskobolosu 2003 i u?ao medju 5 radova u konkurenciji finansija  
Objavljeni radovi i gde:
e-Shoping Centa(Virtuelni megamarket)-Maloprodaja kori??enjem alata Flash.-Diskobolos 2003  
Održana predavanja i gde:
Privredna komora Srbije-JISA  
Ucešće u stručnim timovima, skupovima i seminarima:
U?eš?e u timu Kombinata Aluminijuma Podgorica za izradu aplikacije KAP-ONLINE  
Razno-posebne napomene: