2003   Jedinstveni inforamticki savez Srbije

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ISTORIJA
Za nagradu Diskobolos 2003 žiri je nominovao sledeća ostvarenja po oblastima:
(
pobednici su označeni crvenom, a nosioci posebnih priznanja plavom bojom)
 
PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJA:
 
Mobtel "Srbija" BK PTT - 063 Moja mreža - Moj korisnički servis
Perihard Inženjering d.o.o. - Perihard Euro toner kaseta za Hewlett Packard Laser Jet
DP Župa Hemijska industrija - Razvoj intraneta DP Župa HI
NIS Jugopetrol - Automatizacija procesa na benziskim stanicama NIS Jugopetrola
Siemens d.o.o. - Integralni i optimalni proces testiranja softvera
INOVA Banja Luka - TeleCAD-GIS

UPRAVLJANJE I DRUŠTVENE DELATNOSTI:
 
Telekom Srbija - TIS - Telekomunikacioni informacioni sistem
Privredna komora Srbije - VPN u komorskom sistemu Srbije
Građevinska direkcija Srbije - Razvoj e-poslovanja u građevinskoj industriji i kapitalnim investicijama
Mega computer engineering - Integralni informacioni sistem za rad javnih tužilaštva
Avala Ada AD - Sistem za upravljanje dokumentacijom sistema kvaliteta SQDOC

FINANSIJE:
 
Nacionalna štedionica banka A.D. - Maksimalno brza i dostupna banka
NIS Novi Sad - Sistem podrške odlučivanju za optimalan izbor ponude u javnim nabavkama
RB General Ekonomik - GENEKO - IS softverski paket za praćenje poslovanja u preduzećima
KoPeRnik design Podgorica - E-shopping centar/virtualni mega market
Blue Queen i Connect software - Blue soft 04 poslovno knjigovodstveni program

ZDRAVSTVO:
 
Republički Fond za zdravstvo Crne Gore - Kontrola distribucije i upotrebe lekova
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP Beograd - MEDEKA medicinski elektronski karton
Klinički centar Srbije i IQnet - Integralni informacioni sistem Kliničkog centra Srbije
JAT Airways - Projekat automatizacije Zavoda za vazduhoplovnu medicinu JAT-a

USLUGE:
 
Astra Simit - SIGMA infosystem
A.D. BAS - Integralni informacioni sistem BAS-a
J.K.P. Vodovod i Kanalizacija Beograd - Vodomeri, raspodela potrošnje i naplata
Bambi A.D. - SW rešenje za online podršku procesu marketinga
Internet Crne Gore - Web portal Vlade Crne Gore

INFORMATIČKI SAJMOVI I SKUPOVI:
 
INFOFEST 2003
TELFOR 2003
PAKOM SHOW 2003
IS DOS 2003
INFORMATIKA 2003

IZDAVAŠTVO:
 
NIP Novi Privrednik - Paragraf Net
JP Službeni list SCG - Internet prezentacija elektronske arhive SL
KOŠ&Co - Religije Balkana
Multisoft - Sveznanje, Vesela nauka
ZZ Srpska Kruna i Komercijalna banka - E-poslovanje
Benchmark - Internet sajt

RTV EMISIJE:
 
RTS 3K - Polarotor
B92 i ANEM - eTV
RTS - Naučni program
TV COM - PCTV
Radio Beograd II program - Digitalne ikone

STRANI PARTNERI:
 
ZZI
Mercury Interactive
Fujitsu - Siemens
CISCO Systems
SAP


Žiri JISA za dodelu nagrada DISKOBOLOS 2003:
Predsednik:
Dr Dragoljub Mićunović - predsednik Skupštine Srbije i Crne Gore
Potpredsednici:
Dr Dragan Domazet - ministar u Ministarstvu za nauku, tehnologije i razvoj RS
Branimir Gvozdenović - potpredsednik Vlade Crne Gore
Olivera Stanković - dir IC, Privredna komora Srbije
Članovi:
Nikola Marković - predsednik Društva informatičara Srbije
Dr Dragan Perović - predsednik Društva informatičara Crne Gore
Radmila Medaković - Privredna komora Srbije
Tomislav Milić - Privredna komora Crne Gore
Vesna Pudar - Privredna komora Beograda
Mr Dragan Marinković - Republički zavod za statistiku
Dr Slobodan R. Petrović - Policijska akademija
Čedomir Milenković - Institut Mihajlo Pupin, Beograd
Mr Darinka Ivaneža - Zavod za informatiku i internet Srbije
Prof dr Novak Jauković - Elektrotehnički fakultet Podgorica
Dr Steva Graovac - Elektrotehnički fakultet. Beograd
Prof dr Radomir Vukasojević - Mašinski fakultet, Podgorica
Prof dr Stevica Krsmanović - Fakultet za menadžment, "Braća Karić"
Dr Ivica Milosavljević - VMA
Marija Đermanović - Republički zavod za informatiku i internet
Mr Milinka Prohić - Pupin Telecom DKTS