1 2007  
Jedinstveni inforamticki savez Srbije
Međunarodno ICT priznanje Diskobolos 2007

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ISTORIJA

Svečanom ceremonijom u hotelu Interkontinental, dana 18.12.07. dodeljena su priznanja za najuspešnija ostvarenja zasnovana na korišćenju informatičkih tehnologija u svim sferama društvenog i privrednog života na nivou naše regije

 
Uvodnom ceremonijom, predsednik JISA, Djordje Dukić, uručio je godišnje priznanje ECDL Fondacije iz Dablina, Ministarstvu odbrane Srbije za izvanredne rezultate postignute u informatičkoj obuci zaposlenih i doprinos razvoju informatičkog društva Srbije.

Pomoćnik ministra za informatičko društvo, mr Nebojša Vasiljević, uručivanjem prvog priznanja u kategoriji proizvodnje, otpočeo je dodele Diskobolos-a kao najvišeg priznanja JISA za upotrebu informacionih i komunikacionih tehnologija u gotovo svim sferama društvenog i privrednog života. Uočeno je izraženo prisustvo slovenačkih i hrvatskih firmi koje su dobile DISKOBOLOS priznanja, što ukazuje na sve veći obim razmene iskustva i trgovinskih odnosa na prostorima bivše Jugoslavije.

spisak nagradjenih:

DISKOBOLOS 2007

Glavne nagrade

pobednici obeleženi crveno, posebna priznanja plavo
1. Proizvodnja dva pobednika i jedno priznanje

 

1. Naziv firme: KONSING d.o.o, Beograd Naziv dela: Rekord u uvodjenju nove tehnologije i izgradnji telekomunikacione mreže Konsing je u 2007 god ostvario stručni i poslovni rekord u brzini izgradnje nove mreže mobilne telefonije na prostoru Crne Gore a u vlasništvu Telekom Srbije. Konsing je za oko 2 meseca izvršio projektovanje i instalaciju opreme, kao i puštanje u operativni rad mreže od 63 bazne stanice. To je svojevrstan rekord kod nas, ali i u svetu. utrošeno je i oko 300 tona čeličnih konstrukcija, preko 600-700 kubika armirano-betonskih konstrukcija i preko 1000 kubika iskopa. U okviru ovog projekta istovremeno je uradjena i priprema za WiMax sistem/mrežu. Autori: Zdenko Lekan i Tihomir Žuvela i stručni timovi kompanije
2. Naziv firme: GENEKO d.o.o. (RB GeneralEkonomik), Beograd Naziv dela: Geneko GPRS/EDGE ruter omogućava alternativno povezivanja malih računarskih mreža u udaljenim poslovnim jedinica sa centralom preko GSM mobilne mreže i Interneta korišćenjem GPRS/EDGE tehnologije. ovaj ruter samostalno proizveden donosi nove mogućnosti mobilne komunikacije i stvara pouzdanu tehničku osnovu za primenu savremenog načina poslovanja i „mobilne kancelarije“ Autori: Dušan Todović, Ivan Belkić
3. Naziv firme: Umbra software d.o.o., Beograd Naziv dela: " Tehnički sistem upravljanja prvom fabrikom biodizela u Srbiji VICTORIAOIL " Osnovne karakteristike: Realizacija upravljanja i vizualizacije procesa proizvodnje (DCS i MCC za rafineriju ulja, fabriku biodizela i tank farmu)u prvoj fabrici biodizela na Balkanu – VICTORIAOIL. Autori: Umbra tim (Nikola Novoselac, Milorad Jovičić, Josko Tadić, Nebojša Novoselac, Goran Radonić)
4. Naziv firme: Alltech – Fermin,Senta Naziv dela: Od fermentacije do stola kupca (program Quality)” program kvalitativno i kvantitativno prati proces proizvodnje od pripreme fermentora za fermentaciju, sve do trenutka kada kupac preuzme gotov proizvod, kvasac. Program Quality integrise podatke sa PLC-a, kao i rezultate laboratorijskih analiza.  Autori: Atila Molnar Gabor
5. Naziv firme: ComData doo, Novi Sad Naziv dela: IIS - Integralni informacioni sistem (ERP) Osnovne karakteristike: Integralni informacioni sistem, namenjen za praćenje proizvodnje i poslovanja malih i srednih preduzeća.Spada u kategiriju tzv. ERP rešenja Autori: ComData doo
6. Naziv firme: HCP d.o.o., Kruševac Naziv dela: HCP Hunter je terminal namenjen sistemima za praćenje i dojavu. Baziran je na SIEMENS-ovim XT65 i XT75 wireless modulima. Osnovnu čini EDGE protokol implementiran u XT75. moduli su primenljivi na skoro svim svetskim mrežama. Ima “WatchDog” - aplikaciju za praćenje rada samog uređaja i predstavlja kvalitetno rešenje za sisteme praćenja vozila, sisteme nadzora i dojave, bezbednosne sisteme, sisteme za upravljanje voznim parkovima i navigacione sisteme. Autori: HCP R&D Team
7. Naziv firme: Viator&Vektor Tranšped-Novi Sad a.d.Naziv dela: Informacioni Sistem preduzeća Viator&Vektor Tranšped-Novi Sad a.d. povezuje i uključuje sve organizacione jedinice u jedinstveni proces rada na celoj teritoriji Srbije koristeći se sa više vrsta rešenja pri realizaciji prenosa podataka unutar WAN-a, sa ostvarenim razmenama podataka ka e-bankingu i Upravi Carina. Autori: dipl. ing. inform. Miloš Kurteš
 
2. Projektovanje pobednik i dva priznanja
1. Naziv firme: Mašinoprojekt Kopring a.d., Beograd Naziv dela: Informacioni sistem Mašinoprojekt Kopring a.d. U protekloj godini realizovan je kompletno novi informacioni sistem koji ovom nasem lideru u izvozu projektnih rešenja omogućava dalju punu konkurentnost na međunarodnim tržištima. Ugrađeno je 30 km kablova, gigabitna mreža za 512 pozicija, 320 mrežnih uređaja 66 štampača, 10 plotera i 300 telefonskih mesta, spremnih za IP telefoniju. Autori: Radomir Lalić
2. Naziv firme: Grappolo International, Beograd Naziv dela: Informacioni Sistem Partner za vodjenje poslovanja, trgovinskih i proizvodnih preduzeca sa podrškom za udaljene lokacije i modulom za podrsku u odlucivanju. Grappolo se poslednje decenije posebno specijalizovao za kvalitetna ERP rešenja pogodna za mala i srednja preduzeća, jednostavnog korišćenja i brze implementacije. Autori: Miki Avramovic, Miodrag Pavlovic
3. Naziv firme: CPU d.o.o., Beograd Naziv dela: " Glavni projekat Beogradskog Pozivnog Centra " osmisljen je kao moderni kontakt centar, posredstvom koga građanin (korisnik usluga) dobija mogućnost da servisira sve svoje komunalne i potrebe iz upravnog postupka kod gradskih i opstinskih organa. preko telefonskih, web, e-mail, fax, posta, ili teletekst upita...) Beogradski pozivni centar će raditi non-stop, 24 časa, sa distribuiranom operativnom funkcijom po nadleznim sluzbama. Projekat je izradjen na osnovu najboljih praksi najsavremenijih svetskih pozivnih centara. Autori: CPU d.o.o.
 
4. Naziv firme: HGS INŽENJERING D.O.O., Beograd Naziv dela: PROJEKTI “DATA CENTRA” u PODGORICI za CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Projekti po  medjunarodnom tenderu obuhvatili su oblasti: -telekomunikacionih i signalnih instalacija, -arhitektonsko-gradjevinski planovi, -hidroinstalacija, -mašinskie instalacije, -trafo stanice i energetske instalacije niskog napona, -sistem tehničke zaštite, -stabilne automatske instalacije za gašenje požara i svi su povezani u multidisciplinarnu i jedinstvenu celinu. Autori: Mr. Vladislav Paunović dipl.inž., i grupa autora ostalih projekata
 
5. Naziv firme: LEFTOR d.o.o. Tuzla Naziv dela: " Jablan framework " Osnovne karakteristike: Izrada novog programskoj jezika, pete generacije, kojim se mogu veoma brzo praviti database klijent aplikacije za WEB. Osnovna karakteristika jezika je da se racunaru ne mora govoriti kako sta da napravi, dovoljno je da mu se da jasna specifikacija sta zelimo da se napravi,a on ce da izgenerise zadatu aplikaciju.  Autori: Kristijan Smiljanić
 
6. Naziv firme: GALEB GROUP d.o.o, Šabac Naziv dela: Uspešna integracija IT rešenja u promene strategije poslovanja GALEB GROUP je poslovni sistem koji koristi brzi razvoj IT tehnologija u oblasti komunikacija i primenjuje ih u svoja IT rešenja. Primena ERP rešenja Microsoft Dynamics NAV je jedan od uvodnih preduslova za dalje unapredjenje poslovanja B2B portala. Uključivanjem širokog kruga zaposlenih  u tokove održavanja i primene ovih rešenja stvorena je radna sredina koja daje visok nivo tehnološkog i funkcionalnog okruženja i time značajne promene u strategiji poslovanja. Autori: Gmizić Jasmina
 
7. Naziv firme: Tehnicom Computers, Beograd Naziv dela: Resenje za IP telefoniju i lokalnu racunarsku mrezu Osnovne karakteristike:Resenje IP telefonije bazirano na Cisco call manager 5.0 i integraciji sa lokalnom racunarskom mrezom baziranoj na Cisco opremi Autori: Goran Josivljevic, Milisav Todorovic, Petar Stupar
 

3. Upravljanje pobednik i dva priznanja

1. Naziv firme: Vlatacom, d.o.o., Beograd Naziv dela: Sistem za kontrolu putnika na graničnim prelazima Mnoge države su počele da koriste tehnologije mašinskog čitanja pasoša sa ugradjenim elektronskim čipom radi efikasnijeg registrovanja putnika koji prelaze granicu. Vlatacom-ov sistem registracije automatski snima tekstualne i biometrijske podatke putnika na graničnim prelazima, pohranjuje ih u centralnu bazu podataka, omogućuje pretrage baze po različitim kriterijima te automatski alarmira nadležne u slučaja prelaska osimnjičenih ili traženih lica. U prvoj fazi, ovaj sistem je instaliran na tri medjunarodna aerodroma u Lagosu, Kanou i Abudži a u sledećoj i na sve granične prelaze kao i na hotele, čime bi bilo omogućeno i automatsko praćenje privremenih prebivališta stranaca. Autori: Saša Vujić, Aleksandar Simić, Zoran Crnobrnja, Zoran Kvaščev, Momčilo Majić, Saša Božinović, Dragan Radić, Aleksej Makarov
2. Naziv firme: INFOMARE d.o.o. Zagreb Naziv dela: winGPS® – rješenje za lokalnu samoupravu  je implementirano u Javnim vatrogasnim postrojbama Grada Zagreba, Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Gradskom dramskom kazalištu „Gavella“ Zagreb i Gradu Varaždinu. Razvoj GPS-a pratio je tranzicijske i sve druge zakonske promjene u Hrvatskoj, nositelj je znakova kvalitete Hrvatske gospodarske komore i Ministarstva financija. winGPS rezultat je tehnološkog reinženjeringa i funkcionalne nadogradnje s ciljem postizanja pune otvorenosti za rad u mrežama s višeplatformnim sustavima. Autori: Ante Radelić
3. Naziv firme: LMB Niš i IB-SOFT Niš Naziv dela: SKY BUS kontrolno nadzorni sistem za intelegentno praćenje gradskog saobraćaja u Nišu je računarski sistem zasnovan na sistemima GPS - GPRS i TCP-IP. Omogućava korisnicima informacije za tačno vreme dolaska novog autobusa na stanicu kao i broj linije, zastoje u gradu i sl. Sistem je urađen domaćim softwerom i domaćim hardwerom Autori: dr Dejan Rančić sa saradnicma B.Blagojevićem, V.Antićem i Laboratorijom za GIS i informatiku Elektronskog fakulteta u Nišu
 
4. Naziv firme: JKP Parking Servis - Novi Sad Naziv dela: ” SISTEM ZA KONTROLU PRISTUPA VOZILA POMOĆU PASIVNIH RFID TAGOVA” Osnovne karakteristike: U ovom radu je prikazan sistem za kontrolu pristupa motornih vozila pomoću pasivnih RFID tagova. Namena sistema je da pretplatnicima  i osobama sa  invaliditetom omogući korišćenje parkirališta zatvorenog tipa na kojima se pristup kontroliše pomoću elektromotornih rampi. Autori: Dragan Jovanović, Stevan Stankovski
 
5. Naziv firme: Infotehna d.o.o., Novo Mesto Naziv dela: Rješenje eCTDExpert za upravljanje sadržajem, dokumentima i procesima. CTD (Common Technical Document) format precizno specificira strukturu registracijskog dosijea. CTD je obavezan u Europskoj uniji, u Japanu, Kanadi, Švicarskoj i Australiji, dok je u SAD-u preporučen. Usporedno s CTD se počeo razvijati i eCTD (Electronic Common Technical Document), koji predstavlja korak prema bržem, jednostavnijem i efikasnijem radu. Autori: Mihajlo Ceraj Cerić, Elvis Paćelat, Mihail Ilić, Marko Skube
 
6. Naziv firme: Mikrodata GIS d.o.o. Fram - BIH  Naziv dela: GIS sistem za Upravljanje Javne Imovine (GIS UJI): U zemljama koje se nalaze u tranziciji, kao sada Bosna i Hercegovina, svaka lokalna zajednica se suočava sa problemom koji se odnosi na imovinu. Uvođenje Modela upravljanja imovinom je zato nužan, kao i sustavni pristup učinkovitijem korištenju nekretnina, kojima lokalna samouprava upravlja ili ih posjeduje. Predhodna izgradnja GIS sistema za Upravljanje Javnom Imovinom je implementirano rešenje Mikrodata GIS u Brčkom, Autori: Mikrodata GIS d.o.o. i Vinko Kurent, spec.mgmt.
 
7. Naziv firme: Biro PLUSB, Niš Naziv dela: PLUSBMS – INTEGRACIJA RAZLIČITIH INFORMACIONIH SISTEMA je komercijalni modularni softverski proizvod u eksploataciji od 1990. godine. Do sada je primenjen je u svim privrednim delatnostima. Razvoj informacionih tehnologija prema elektronskom poslovanju, stvorili su uslove za integraciju te se sistemom PLUSBMS prevazilaze postojeći problemi i utiče na smanjenje cene koštanja proizvoda. Autori: Ninoslava Bajalović, Vesna Stojković
 
4. Društvene delatnosti pobednik i dva priznanja
1. Naziv firme: ČIKOM d.o.o.,Podgorica Naziv dela: PORTAL KEP-a VLADE CRNE GORE, SJEDNICE BEZ PAPIRA Od jula 2007 u Vladi Crne Gore sjednice Komisije za ekonomsku politiku pripremaju se i odrzavaju kao on-line sjednice bez papira. Uspjeh ovog projekta rezultirao je i izradi rjesenja za ELEKTRONSKU VLADU, odnosno rjesenja koje treba da omoguci on-line pripreme i odrzavanje sjednica Vlade CG. To je fleksibilan sistem, koji se razvija i dobija nove sadržaje a u isto vrijeme i dokument menadžment, workflow menadžment, … sajt. Autori: Programerski tim na čelu sa Petrom Kapetanovićem
2. Naziv firme: Agencija za privredne registre, Beograd Naziv dela: USLUGE AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE BAZIRANE NA VISOKORASPOLOŽIVIM BAZAMA PODATAKA omogućavaju transparentnost i dostupnost podataka iz svih registara APR, a ostvarene su korišćenjem najsavremenijih tehnologija i tekovina e-uprave u svetu. Autori: Agencija za privredne registre, u saradnji sa IT partnerima
3. Naziv firme: Izvršno veće AP Vojvodine, Služba za opšte i zajedničke poslove pokrajinskih organa,Novi Sad Naziv dela: Elektronsko praćenje sednica u okviru E-Vojvodina E-Vojvodina predstavlja jedan od prioritetnih programa privrednog razvoja Vojvodine. Realizovana je računarska mreža Izvršnog Veća i Skupštine APV kao preduslova e-uprave. Osposobljeni su servisi za: stalan pristup svih korisnika, i obezbeđen Web hosting za potrebe pokrajinskih organa, Web Mail servis, GSM gateway, SMS gateway sa web interface-om... Aplikacija obezbeđuje i rad sa dokumentima u elektronskoj formi. Prva elektronska sednica Izvršnog Veća Vojvodine je održana 05.09.2007. godine, kao prva takve vrste u regionu. Realizovan je i portal sistema javnih servisa koji su građanima i privrednim subjektima dostupni 24 časa dnevno. Autori: mr Milan Paroški, dipl.ing.
 
4. Naziv firme: JP Zavod za izgradnju grada Novi Sad Naziv dela: " Integralni informacioni sistem JP Zavoda za izgradnju grada " objedinjuje: sistem za upravljanje dokumentima, GIS i korisničke aplikacije. Sistem je napravljen kompletno na Microsoft platformi sa Autodeskovim alatima. Korisnici IIS su: ZIG korisnici, javna preduzeća, gradska kuća, uprave, vatrogasci... Autori: IT sluzba i OSA računarski inzenjering
 
5. Naziv firme: Arhel d.o.o, Novi Sad Naziv dela: News portal Radio televizije Vojvodine nastao je kao rezultat transformacije RTV-a u Javni servis gradjana. Resenje obuhvata:  - upravljanje kompletnom strukturom news portala kroz CMS, upravljanje privilegijama pristupa CMS-u uz ugradjen workflow na relaciji novinari - urednik, multijezicna podrska, wap, rss, podcast servisi... Autori: Arhel d.o.o.
 
6. Naziv firme: Lanaco Kompjuteri i Komunikacije, BanjaLuka Naziv dela: Portal Vlade Republike Srpske je rješenje zasnovano na platformi Microsoft® Office SharePoint® Server (MOSS) 2007. omogućava gradjanima dobijanja informacija vezanih za drzavnu upravu, poslovnim subjektima i potencijalnim investitorima. Predstavlja mogucnosti vezane za poslovanje u Republici Srpskoj, sve aktivnosti Vlade i svih ministarstava i agencija. Portal se sastoji od oko 2000 stranica i 600 servisa. Ovo je prvo rjesenje, ovog obima i tehnologije u regionu. Autori: Lanaco Kompjuteri i Komunikacije
 
7. Naziv firma: Neotek d.o.o., Beograd Naziv dela: Izrada sistema za upravljanje sadrzajem i redizajniranje web sajta Ministarstva finansija Republike Srbije Redizajn javnog dela web sajta Ministarstva finansija Republike Srbije i izrada dministrativnog dela koji omogucava brzo i lako upravljanje sadrzajem na cirilici, latinici i engleskom jeziku. Autori: Vladimir Pekez, Ognjen Kovac
 
5. Finansije pobednik i dva priznanja
1. Naziv firme: Beogradska berza,Beograd Naziv dela: BELEX - Informacioni sistem za trgovanje hartijama od vrednosti na Beogradskoj berzi Novi informacioni sistem za trgovanje hartijama od vrednosti realizovan je na Windows platformi sa SQL bazom. Ima sve karakteristike najmodernijih Informacionih Sistema u ovoj oblasti. Za komunikaciju sa drugim učesnicima na tržištu kapitala koristi se FIX (Finantial Information eXchange) protokol koji je osnovni protokol EU za MiFID direktive. Autori: dr Radojko Miladinović i tim Beogradske berze sa saradnicima iz Srbije, Kanade i Luksemburga
2. Naziv firme: IPR Zagreb d.o.o. Naziv dela: IPR Bank Kiosk je Suvremeni samouslužni bankarski elektronski uređaj sa 18 funkcija: Izvadci i prometi, Internet bankarstvo, Prihvat plaća za poslovne subjekte, Krediti, Štednja, Virtualna šetnja bankom, upravljanje skenerom, barcode prepoznavanje, oglašavanje, nadzor, statistika, Animirane upute... Primjena Kioska u bankarstvu zamjenjuje tradicionalni oblik poslovanja, prilagođavajući se zahtjevima klijenata i 24-satne zone poslovanja. kada nije u upotrebi od strane klijenata, na ekranu uređaja, automatski se aktivira prikaz reklamnih materijala. Autori: Zlatan Karabegović dipl.ing.
3. Naziv firme: Alfasoft, Ruma Naziv dela: " Informacioni sistem javnog preduzeca za distribuciju prirodnog gasa \"INGAS\" Indjija " omogućava finansijsko praćenje analitike potrošača gasa sa integrisanim grafičkim prikazom gasovodne mreže i lokacije potrošača u Opštini Indjija. Potpuno integrisani poslovni sistem sa finansijskim, robno-materijalnim knjigovodstvom, osnovnim sredstvima i obračunom zarada. Autori: ALFASOFT TIM: Bodor Andrej, Zoran Negovanović, Branislav Milošević
 
4. Naziv firme: Citadela d.o.o.  Naziv dela: Internetska aplikacija www.bankomati.net  omogućava građanstvu stalni pregled delovanja bankomata u Republici Sloveniji. Aplikacija selektivno preuzima i prerađuje podatke iz sistema Thor, koji kontrolise bankomatsku mrezu od cca 1.500 bankomata a zatim ih objavljuje na gradjanima dostupnoj internetskoj adresi. Na ovaj način korisnik moze da ustanovi da li bankomat deluje ili ne i koje usluge određeni bankomat može izvršiti. Autori: Citadela d.o.o.
 
5. Naziv firme: NIS PETROL Jugopetrol Beograd Naziv dela: Automatizacija procesa avansne proizvodnje automatizovala je procese formiranje predračuna, evidentiranje i praćenje avansnih uplata, kreiranje računa za primljene avanse, obračun PDV-a po osnovu ukupno primljenih, odnosno realizovanih avansa. Automatsko uključivanje evansa na fakturama, automatsko zatvaranje potraživanja iz avansa, evidentiranje u poslovne knjige analitike i sintetike, kompletno izveštavanje, čime je obezbeđen jednostavniji i efikasniji rad, eliminisani zastoju u izdavanju predračuna i avansa, obezbeđena maksimalna tačnost. Autori: Nevenka Tanašćuk i Verica Žagar
 
6. Naziv firme: Energoprojekt – Energodata, Beograd Naziv dela: Web aplikacija pracenje i evidencija sluzbenih putovanja urađena je za potrebe sluzbenih putovanja Telekoma Srbije u zemlji i inostranstvu. Zasnovana na Workflow sistemu i izradjena u .NET (cita se DOT NET) tehnologiji na Oracle bazi podataka, integrisana sa prijavom TIS -sistema Telekoma koji je napravljen u Oracle forms alatima. Ceo proces pracen je izvestajnim sistemom radjenim na Crystal Reports i Hyperion. Do sada je realizovano preko 100.000 naloga i ima preko 500 svakodnevnih korisnika. Autori: Zorica Crveni, Vera Bojovic, Snezana Mitic
 
7. Naziv firme: HCP d.o.o., Kruševac Naziv dela: Fiskalna kasa INTEGRA  predstavlja idealno rešenje za skoro sve sisteme gotovinske naplate. Ovo napredno rešenje preko integrisanog GPRS terminala pruža mogućnost daljinskog očitavanja i ažuriranja podataka, sinhronizaciju sa serverom korisnika i/ili serverom Poreske Uprave. U svojim varijantama omogućava umrežavanje sa drugim kasama ili uređajima koji podržavaju TCP/IP protokole. Autori: HCP R&D Team
 
6. Zdravstvo dva pobednika i jedno priznanje
1. Naziv firme: Institut za onkologiju Vojvodine & SRC.SI, Sremska kamenica i Beograd Naziv dela: Integrisani bolničko-poslovni informacioni sistem prilagođen je decentralističkom pristupu uslugama zdravstvene zaštite i centralističkom usmeravanju informacija tako da na najefektivniji način zadovoljava zdravstvene potrebe stanovništva. sistem se sastoji od sledećih delova: bolnički-klinički IS, laboratorijski IS, farmaceutski IS, radiološki IS i poslovno-administrativni IS, koji su potpuno povezani. Autori: Dubravka Striber-Devaja, Svetozar Zdravković
2. Naziv firme: Republički fond za zdravstveno osiguranje, Podgorica Naziv dela: Informatička podrška procesima u PZZ Sistem zdravstva i zdravstvenog osiguranja zajedno čine jedan od najvažnijih segmenata društva i u osnovi predstavljaju specifično i delikatno polje za primjenu informatičke i komunikacione tehnologije. Primarna zdravstvena zaštita (PZZ), je mesto na kojem nastaje najviše usluga koje se pružaju korisnicima. Crnogorski model IS PZZ projektovan je kao integrator svih modula unutar zdravstvenog sistema. Autori: mr Adis Balota, Zoran Glomazić, Denis Reković, Đuro Kostić
3. Naziv firme:Infosistem d.d Zagreb Naziv dela: Bolnička prehrana je informacijski sustav koji omogućuje cjelovito upravljanje poslovima prehrane u bolnicama, klinikama i ostalim zdravstvenim ustanovama. RjeŠenje je razvijeno koriŠtenjem znanja i iskustava bolničkih djelatnika i savjetnika na navedenoj poslovnoj domeni, a uz upotrebu alata i baza podataka Oracle. Osnovna funkcionalnost sustava Bolničke prehrane uključuje: Evidentiranje i praćenje pacijenata, Izradu jelovnika i cjenika, te evidenciju izrađenih obroka, prehrambenih vrijednosti obroka, Izradu normativa sa prehrambenim vrijednostima, Izradu izvjeŠtaja obroka i napitaka, Planiranje potrebnih namirnica, i normativima Kontakt osoba: Nikola Holubek, Direktor ICT
4. Naziv firme: DIYOMI SOFT doo Niš, Naziv dela: " Medicinski informacioni sistem " razvijen u najnovijoj .NET tehnologiji uz koriscenje MySQl baze podataka na serveru i izveden kao web resenje. Koriste ga tri najveca banjska centra u Srbiji cijim stopama krecu i ostale banje u regionu. Obuhvata citavo poslovanje od pozivanja, prijema i smestaja pacijenata, izdavanja banjskih listova, otvaranja istorija bolesti, pracenja celokupnog tretmana do izdavanja faktura i kreiranje otpusnih listi, sa medicinskom statistikom Autori: DIYOMI SOFT doo Nis
5. Naziv firme: EXECOM d.o.o., Novi Sad Naziv dela: “Nova softverska platforma za klinički hemijski analizator” za klijenta iz Holandije. Razvijen novi softver, čija je upotreba proširena na celokupnu familiju analizatora. Ideja za pokretanje projekta proistekla je iz potrebe za naprednim softverskim funkcionalnostima, bržim razvojem novih analizatora, lakšim održavanjem postojećih instrumenata i poboljšanim razvojem verzija za OEM klijente.
6. Naziv firme: Visaris d.o.o, Beograd Naziv dela: Visaris Diagon/PACS sistem je Dijagnostička radiološka radna stanica sa naprednim alatima za obradu digitalne slike uz elektronsku arhivu radioloških slika pacijenata. Radni proces je ovakvim softverskim sistemom potpuno prilagođen dijagnostičkom procesu rada radiološkog odeljenja. Autori: Marijana Lukić, Srđan Marković, Vladimir Dimitrijević, Igor Kaplanović
7. Naziv firme: Univerzitet u Beogradu, Institut za medicinska istraživanja i «SMS most», Beograd Naziv dela: STOMIS IMI – je programski sistem koji u potpunosti prati tehnologiju rada i poslovanja Laboratorije za toksoplazmozu Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu. Pored toga, kroz statističke upite, daje podršku za naučno-istraživačke projekte. azvijen je u .NET tehnologiji sa MS SQL Serverom kao data base serverom. Autori: Rukovodilac projekta: Dr sc.med. Olgica Đurković – Đaković, IMI Autori: Mr Ivana Klun, IMI, Miodrag Stojanović, dipl.ing., SMS most
 
7. Obrazovanje pobednik i dva priznanja
1. Naziv firme: King ICT d.o.o, Beograd/Zagreb Naziv dela: ECDL BOX sadrži e-obrazovne materijale, priručnik, pripremne predispite, kupone za ispite i indeks. ECDL e-obrazovni materijali su multimedijalni i interaktivni te sadrže predavanja, demonstracije i rešene primere u skladu su sa ECDL Syllabus 4.0. Predispiti su pripremljeni kao interaktivne simulacije i predstavljaju verodostojnu pripremu a izlazak na prave ECDL ispite. Do sada je u Hrvatskoj plasirano preko 16.000 ovih ECDL Box-ova od kojih je 10.000 kupilo Ministarstvo obrazovanja za potrebe nastavnika osnovnih i srednjih škola. Autori: King ICT d.o.o.
2. Naziv firme: Microsoft Software d.o.o., Beograd Naziv dela: Microsoft program “Partner u učenju” u Republici Srbiji je globalni program usmeren na pomoć u primeni IKTa u obrazovanju, na nivou osnovnih i srednjih škola. Primena u Republici Srbiji je započela 2004. Napravljeni su obrazovni i nastavni materijali za: Programiranje robota, Sigurnost dece na Internetu, Programiranje u VB.NET (cita se vibi dot net) okruženju, Projektno učenje uz pomoć IKTa i dr. do sada je obučeno preko 2000 nastavnika i preko 300 učenika. Autori: Microsoft Software d.o.o.
3.Naziv firme: KATE-KOM, Zagreb Naziv dela: " SMS Informativka (SMS School Notification System) " je patentiran u Hrvatskoj i Rusiji, a u toku je  i dobivanje patenta pri WIPO-PCT (World Intelectual Property Organization). Proizvod je namijenjen OSNOVNOM i SREDNJOSKOLSKOM obrazovanju i predstavlja DODATNI KOMUNIKACIJSKI KANALA koji povezuje sve aktere u obrazovnom procesu: skola, nastavnici, roditelji i učenici. Prosle godine (2006) ova aplikacija je dobila drugu nagradu (SREBRNO TESLINO JAJE)  u natječaju usluga iz ICT svijeta pod pokroviteljstvom Instituta Ruđer Bosković i časopisa VIDI-e-novation, te je predstavljala Hrvatsku na CeBIT-u 2007. Autori: Development Unit, KATE-KOM
4. Naziv firme: Manufaktura d.o.o, Subotica Naziv dela: " Mobilno prijavljivanje ispita " Prijavljivanje ispita je nuzna periodična procedura na svim visim skolama i fakultetima. Ona podrazumeva prikupljanje i unos velike količine za svakog studenta. Ovaj postupak je dugotrajniji i tezi, ukoliko postoji veći broj studenata. Aplikacija sa korišćenjem mobilnog telefona za ove poslove najkomforniji je trenutni način za ovayj posao. Autori: Petar Ćisar
5. Naziv firme: SysPrint d.o.o., Zagreb Naziv dela: " Beskonačna zbirka zadataka i generator testova iz matematike " omogućava učeniku samostalno učenje i motivira ga za uvjezbavanje gradiva. Generator testova automatizira učitelju postupak ispitivanja i provjeravanja znanja učenika. Obje aplikacije imaju istu programsku osnovu sto ih povezuje u jedinstveni paket za učenje i poučavanje matematike u osnovnoj skoli. Autori: Vinkoslav Galesev, Dragan Kovač
6. Naziv firme: Srednja škola Jesenice Naziv dela: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ZA HENDIKEPIRANE I OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA. Osnovne karakteristike: Rapidni razvoj kompjutera i svakodnevna potreba koriščenja istih otvorila je i dodatne mogućnosti uključenja hendikepiranih osoba, kao i osoba sa posebnim potrebama u svakodnevne obrazovne, pa i poslovne aktivnosti. Autori: Metod Čufar, Marko Peterman, Renata Stare
7. Naziv firme: Ekonomski fakultet Subotica Naziv dela: Edukacija studenata po ECDL standardu Ekonomski fakultet o oktobra 2005. godine vrši sertifikaciju studenata u domenu informacionih tehnologija po evropskim standardima implementacijom ECDL koncepta. U tom periodu procesu sertifikacije pristupilo je 1600 studenata što je testni centar Ekonomski fakultet Subotica svrstalo u grupu najvećih testnih centara u Republici Srbiji. Edukacija po ECDL standardu omogućava studentima da u toku nastave steknu znanja koja povećavaju produktivnost u poslovima gde se koristi računarska podrška. Autori: Đurković Jovica, Predrag Matković
 
8. Usluge pobednik i tri priznanja
1. Naziv firme: S&T Serbia, Beograd Naziv dela: Prva SAP CRM implementacija u Srbiji izvršena je u kompaniji SBB iz Kragujevca. SAP ERP rešenje i prvo SAP CRM rešenje pokriva poslovanje SBB-a u više od 20 gradova Srbije. U prvoj fazi implemetirani su standardni moduli softverskog paketa SAP i to finansijski, logistički i modul za upravljanje ljudskim resursima. U drugoj fazi su uvedini modul za održavanje pogona i SAP softver za upravljanje odnosa sa korisnicima (CRM) koji je obuhvatilo biling, marketing i servis. Na ovaj način kompanija SBB dobila je integraciju poslovnih procesa i tehnologija, otvorenost sistema, fleksibilnost, unapređenu podršku u odlučivanju i jasnu definiciju poslovnih procesa. Autori: Dušan Radošević i Gregor Glavač
2. Naziv firme: In.life d.d, Ljubljana Naziv dela: DetelFone Kompanija In.life d.d. je dobro poznata kao telekom operater Detel. In.life je razvio vrstu VoIP telefonskih usluga namenjenu različitim ciljnim grupama i ima preko 20.000 registrovanih korisnika u Sloveniji. Danas 80% kablovskih operatera u Sloveniji (sa cc. 200.000 CATV priključaka, medju njima i UPC Slovenija) krajnjim korisnicima nude In.life fiksnu telefoniju kao zamenu za Telekom.
3. Naziv firme: Sapiens Soft & Telekom Srbija a.d., Beograd Naziv dela: MIS na dlanu omogućava menadžerima da prate relevantne pokazatelje poslovanja firme bez obzira da li se trenutno nalaze u zemlji ili inostranstvu, u firmi ili kod kuće, u kolima, i sl., jer pomoću mobilnih uređaja Pocket PC-a i komunikacionih veza imaju niz mogućnosti da brže i efikasnije pristupe podacima. Autori: Sapiens Soft & Telekom Srbija a.d.
4. Naziv firme: BLANK dooel – Skopje Naziv dela: INTEGRIRANI SISTEM REGISTRACIJE VOZILA I KOMERCIJALNO FINANSIJSKE OBRADE ovaj Integrirani sistem obuhvata ceo tok dogadjaja i dokumenata vezanih za registraciju vozila a zasnovan na Evropskim standardima i klasifikacijama. Tu spadaju svi propratni dokumenti kao sto su: oblici registracije, licence, hibridna posta, ugovori, .. i automatsko povezivanje sa Komecijalno finasijskim sistemom, automatko knjizenje, Blagajna.. izvestaji i sl. Autori: Atanasov Goran, Jandreski Goran
5. Naziv firme: ORIS Kreativne solucije, Novi Sad Naziv dela: " Indago7, Sistem za Organizaciju Aplikanata" prati i statistički obrađuje celokupan proces zapošljavanja. Ovaj web-bazirani sistem za regrutaciju omogućuje da se organizuju, automatizuju i standardizuju procesi zapošljavanja. Autori: Ogranak za Tehnička rešenja kompanije ORIS Kreativne Solucije
6. Naziv firme: Core Impulse - Beograd Naziv dela: Belgrade Trade Center (BTC) - Informatika u službi ekonomije  paket usluga namenjen malim, srednjim ali i velikim preduzećima kao individualne on-line prodavnice, koje članstvu BTC-a omugućavaju da bez posebnog informatičkog obrazovanja, na lak i jednostavan način, detaljno predstave kako firmu tako i sve pojedinačne proizvode/usluge i da ih ponude tržištu Autori: Dragan Ostojić
7. Naziv firme: COMTECH d.o.o, Ljubljana Naziv dela: Elektronsko odobravanje primljenih računa Dokumenti se pri ulazu u preduzeće prebacuju u elektronsku formu i razvrstavaju, te se ne može desiti da se zagube. Mesečni, konstanti računi mogu se automatski odobriti, ako su u očekivanim iznosima i ako su ispunjeni uslovi. Uspostavljena je pregledna statistika a računi se automatski arhiviraju, te su dostupni različitim sektorima i pod raznim potrebama. Autori: Tone Gazvoda, Tomaž Tekavec, Tomaž Mlakar
 

9. Web ostvarenja pobednik i dva priznanja

1. Naziv firme: Univerzitet u Beogradu Naziv dela: Razvoj web sajta Univerziteta u Beogradu od 4. aprila 2006. godine, na ovaj sajt je neprestano rastao i razvijao se, da bi već početkom ove godine Beogradski univerzitet zauzeo 426. mesto među 3000 univerziteta koji su na webu prezentirani. U evropskim uslovima, BU je rangiran pod brojem 174. a u regiji je bolji samo Univerzitet u Ljubljani. Autori: Informativni centar Univerziteta
2. Naziv firme: Podravka d.d., Koprivnica Naziv dela: www.podravka.com Korporativne stranice Podravke namijenjene su novinarima, investitorima, poslovnim partnerima, potencijalnim i sadašnjim zaposlenicima, potrošačima... Cjelovitost korporativnog komuniciranja na internetu, čini i prisutnost ove kompanije na društvenim servisima kao što su YouTube, Flickr, del.icio.us i drugi. Autori: Podravka d.d. Korporativne komunikacije - Tanja Gligorović, Case Sensitive svetovanje d.o.o.- planiranje, Burza d.o.o. - planiranje, web design i produkcija, Skin 29 d.o.o. - dio web designa
3. Naziv firme: Agencija Net Link, Beograd Naziv dela: Servis za Internet prodaju www.internetprodavnice.com je resenje za prodaju putem Interneta koje mnoge prodavce potpuno oslobadja brige o tehnickim pitanjima. Na taj nacin ovaj servis predstavlja outsourcing Internet prodaje od visestruke koristi za prodavce. Autori: Zoran Sevarac, Jelena Sevarac
4. Naziv firme: Eight Bit d.o.o. Beograd Naziv dela: Cyclone Enterprise CRM (Ciklon) je Integrisano resenje za elektronsko poslovanje koje pokriva CRM funkcionalnosti internih aktivnosti i eksterne organizacije posla u radu sa klijentima (prodaja, renta, usluge, distribucija i sl), sa  B2C i B2B eCommerce Web portalima kao i CMS modulom. Autori: Boris Drajer, Dusan Dimitrijevic
5. Naziv firme: Infostud 3 doo, Subotica Naziv dela: Znanje.infostud.com je sajt koji podstiče učenje i usavršavanje tokom celog života nastao septembra ove godine i već u oktobru je imao oko 150.000 poseta i 13.000 ljudi prijavljenih na mejling listu. Istog meseca, na sajtu je predstavljeno preko tri stotine kurseva (jezici, računari, poslovne veštine, lično usavršavanje...), Autori: tim Infostuda
6. Naziv firme: 2M, Beograd Naziv dela: www.mojlek.com je pretraživi, besplatni registar lekova u Srbiji - pacijent može da sazna podatke o registraciji leka, kao i da utvrdi da li je i gde u Srbiji lek dostupan i po kojoj ceni - lek može da se beplatno rezerviše u celoj Srbiji a savetovlište omogućva pacijentima kontakt sa stručnjacima. U okviru zatvorenih farmaceuti imaju priliku da razmene svoja stručna mišljenja Autori: Filip Todorović
7. Naziv firme: Entitet doo, Novi Sad Naziv dela: www.Ent-ponuda.com je Portal koji omogućava firmama da unaprede svoje poslovanje, prezentacijom svojih proizvoda i usluga. Podatke o proizvodima i uslugama firme same stavljaju i menjaju. Medjunarodna nomenklatura EU proizvoda i usluga na 8 jezika. Autori: Vujić Arijana, Vujić Radivoj
 

DISKOBOLOS 2007

Specijalne nagrade

pobednici obeleženi crveno, posebna priznanja plavo
 
ICT stručni skupovi
1. CISCO EXPO 2007 Beograd
2. TELSIKS 2007 Niš
3. INFOFEST 2007 Budva
4. TELFOR 2007 Beograd
5. CASE 2007 Opatija
6. INFOTEH 2007 Jahorina
7. TELEKOMUNIKACIJE 2007 Portorož
 
ICT radio i TV emisije
1. Televizija Metropolis, Beograd - TV Emisija "Tehnopolis" 
2. Vanya Production, Novi Sad - TV Emisija "ICT Plus"  
3. IT-TV produkcija, Beograd - TV Emisija "eTV"
4. RTS / Redakcija za nauku i obrazovanje, Beograd - TV Emisija "DIGITALNA NBS - BIBLIOTEKA BUDUCNOSTI"
5. RTV Crne Gore - TV Emisija "Klik"
6. Radio Beograd II - radio emisijia ”Digitlane ikone”
7. Televizija Metropolis, Beograd - TV Emisija "GameOver "
 
ICT izdavaštvo
1. Mobinet, Ljubljana - Časopis MOBINET
2. DGA group doo, Kragujevac Knjiga " Naučite da koristite računar za samo 7 dana "
3. Mikro knjiga, Beograd Knjiga: "Sigurnost računarskih sistema i mreža”
4. Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin Naziv dela: ECDL CAD v.1.5 kompjutersko crtanje i konstruisanje
5. Mobil Mega Beograd, Časopis: MOBIL MEGA
6. Trend Zagreb, Časopis: Infotrend
7. Kompjuter biblioteka, Beograd Naziv dela: ECDL LITERATURA ZA Sillabus 4.0
 
ICT strani partneri
1. LAMPERTZ
2. FUJITSU SIEMENS
3. ERICSSON
4. SIEMENS
5. MICROSOFT
6. RED HAT
7. KOMPASS
 
DISKOBOLOS 2007   -   Stručni žiri

- Niko Schlamberger - Predsednik Council of European Professional Informatics Societies, Brisel
- Prof. dr. Olivera Stanković - predsednik Evropske ekonomske trg. ind. komore za Srbiju
- Mr Nebojša Vasiljević - pomoćnik ministra za informaticko društvo Srbije,
- Prim. dr. Elizabet Paunović - pomoćnik ministra zdravlja Srbije
- Saša Pivalica - savetnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu
- Marijan Frković - Privredna komora Hrvatske
- Mensura Beganović - Asocijacija informatičara u BiH
- Mojca Osojnik - Gospodarska zbornica Slovenije
- Sofija Jovanovska - Agencija za elektronske komunikacije Makedonije
- Stevan Ljumović - predsednik društva informatičara Crne Gore
- Slobodan Karanović - Beogradski zavod za statistiku, Beograd
- Dragan Nikolić – Elektroprivreda Srbije
- Prof. dr. Dragan Domazet – FIT, Beograd
- Nikola Marković - predsednik DIS, Beograd,
- Slobodan Krstić - Jugoimport SDPR, Beograd,
- mr Dragan Marinković - YUADM Asocijacije, Beograd,
- mr Čedomir Milenković - Institut Mihajlo Pupin, Beograd,
- Vesna Pudar - Privredna komora Beograda, Beograd,
- Prof. dr. Stevica Graovac - Elektrotehnički fakultet Beograd,
- Prof. dr. Stevica Krsmanović - Fakultet za menadžment, Beograd,
- Prof. dr. Svetozar Pervulov - KBC Zvezdara, Beograd,
- mr Milinka Prohić - SAGA, Beograd,
- Miroslav Petrović - predsednik upravnog odbora udruženja ARHIV INFO, Beograd,
- Marija Đermanović - Viši savetnik u ministarstvu telekomunikacija i informatičkog društva

 

Za sve dopunske informacije
Kancelarija JISA
+381 11- 2622668, 2620374, 2632996
jisa@jisa.rs