1 2008  
Međunarodno ICT priznanje Diskobolos 2008

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ISTORIJA

Završnom ceremonijom u hotelu Continental Beograd, dana 18.12.2008.g. proglašena su ovogodišnja najkvalitetnija rešenja u primeni informacionih i komunikacionih tehnologija u gotovo svim sferama privrede i vanprivrede.

 

Ceremoniju je otvorila g-dja Jasna Matić, ministar telekomunikacija i informatičkog društva Srbije, a dodeli priznanja prisutvovali su predstavnici najviših tela Srbije, kao i predsednik CEPIS – Skupštine evropskih informatičkih asocijacija, gosp. Niko Schlamberger, ambasador Kanade gosp. John Morrison i drugi regionalni predstavnici privrednih komora i informatičkih asocijacija koji su učestvovali u radu ovogodišnjeg žirija.

Đorđe Dukić, predsednik JISA – Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije, kao 14-godišnjeg organizatora priznanja Diskobolos, pozdravnim govorom istakao je činjenicu da ovo priznanje, jednistveno po svojoj nameni i proklamovanju pozitivnih iskustava, sve više dobija na značaju u međunarodnim krugovima čak i izvan regiona jugoistočne Evrope što je svojevrsno priznanje ne samo radu JISA i njenoj razvijenoj međunarodnoj saradnji, već i radu kompletne Vlade Srbije koja iz dana u dan gradi svoje nove i sve značajnije pozicije svetu.

Posebni kuriozitet ovogodišnjeg Diskobolosa je da su se pored uobičajenih kandidatura sa ex-jugoslovenskih prostora, ove godine svojim rešenjima i doprinosom u razvoju informatičkog društva pojavile i kandidature iz Kenije, Južne Afrike i čak dve iz Sri Lanke, od kojih je Diskobolos u kategoriji obrazovanja upravo dobilo baš jedno od rešenja informatičke obuke u ruralnim prostorima Sri Lanke.

Izvanrednu ceremoniju upotpunili su svojim sjajno osmišljenim nastupom naši poznati umetnici: Tanja Bošković, Rade Marjanović, Srđan Jovanović, balerine Terazijskog pozorišta i The BestBeat ansambl sa fantastičnom kopijom muzike čuvenih Bitlsa!
 

DISKOBOLOS 2008

Glavne nagrade

pobednici obeleženi crveno, posebna priznanja plavo
 
1. Proizvodnja pobednik i jedno priznanje

 

GENEKO d.o.o, Beograd - SuperCash S - fiskalna kasa sa integrisanim GPRS terminalom je uređaj koji omogućava bežično povezivanje sa serverom Poreske uprave ili korisnika preko mreže mobilne telefonije. Pored osnovnih funkcija fiskalne kase, uređaj podržava centralizovano upravljanje svim fiskalnim kasama u prodajnoj mreži korisnika i rešava problem svakodnevnog ažuriranja podataka o artiklima upisanim u veliki broj kasa na udaljenim prodajnim mestima. U razvoju je i dodatna funkcija M-Pay terminala za elektronske dopune kao i podrška za platni POS terminal za autorizaciju transakcija sa platnim karticama, sve preko GPRS/GSM komunikacije. Autori: Dalibor Šegan, Dejan Senić, Milan Karajović, Nebojša Ličina, Nenad Ljubičić Adresa: Bulevar despota Stefana 59a, 11000 Beograd Telefon: 3340178, 3340591, Fax: 3224437 E-mail: nknezevic@geneko.co.rs, office@geneko.co.rs
Republicki Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Beograd – Proizvod "CD Robi komplet" je potpuni robot proizvod namenjen za žiroku primenu u građanstvu kao i savremenoj nastavi koja koristi informatičke tehnologije. Autori: mr Stanković Željko, dipl. ing. el. Adresa: Fabrisova 10, 11000 Beograd Telefon: 2081908, Fax: 2081910 E-mail: stanz@zuov.sr.gov.yu
  ICM Electronics, Novi Sad - ”Robotska ćelija za zavarivanje sa rotacionim stolom” sastoji se od 2 robota i rotacionog stola. Na jednoj polovini stola se pripremaju delovi koje robot uzima i pridrzava ih za drugog robota koji vrši zavaruje. Kada se svi delovi zavare, isti se vracaju na rotacioni sto. Okretanjem stola postavljaju se novi delovi i cikljus se nastavlja. Autori: Željko Đurić, Predrag Kovačić, Andrej Jagodanović, Radoslav Popov, Milan Čanak, Dragan Mićić  Adresa Vase Miskina Crnog 4, 21000 Novi Sad, Telefon: 021 518777, Fax: 021 518135; E-mail: nenad.micic@icm.rs
  PLUSB, Niš - PLUSBMS®– je komercijalni ERP softverski proizvod proizveden je i primenjen prema standardima JRS a za komunalne delatnsti ” koji su u eksploataciji od 1990. godine. zahvaljujući kompatibilnosti kontnog okvira Srbije i u ovom slučaju Austrije (IFAC, IASB ), strani investitori mogu brzo i efikasno povezati mesta ulaganja u Srbiji sa investicionim fondovima u inostranstvu. Autori: Ninoslava Bajalović, Miladin Bajalović, Milutin Mihajlović Adresa: Cara Dušana 28/II-5, 18000 Niš Telefon: 018 520123, Fax: 018 246110 E-mail: plusb@plusbms.co.rs
  Alltech-Fermin, Senta - Help Desk je podrska korisnicima u jednoj od najvećih evropskiih proizvodnji kvasca, autolizat kvasca i drugih posebnih nusproizvoda kvasca u tečnom i suvom stanju ili u obliku paste. Kompleksni softver koji je na ovim uređajima omogućava da podrška bude brza i efikasna. Alpikacija objedinjuje podatke o hardveru, softveru, zahtevima korisnika, uputstvima koje se koriste tokom rada i troskovima. Autori: Atila Molnar Gabor i strucni timovi kompanije  Adresa: Senta Telefon: 063 534809, Fax: 021 4721921 E-mail: alltech@alltech.com
  Telekom Republike Srpske, Banja Luka - Prenaponska zastita baznih stanica mobilne telefonije Proizvod je namenjen osiguranju sto kvalitetnijeg prijema signala, posebno iz razloga riskantnih lokacija baznih stanica mobilne telefonije koje su locirane na brdima ili visokim zgradama što povećava intenzitet atmosferskih praznjenja. Autori: Milan Paripović Adresa: Banja Luka Telefon: +38751 315848, Fax: 018 246110 E-mail: milan.paripovic@mtel.ba
 
2. Projektovanje dva pobednika i dva priznanja
KONSING GROUP d.o.o, Beograd - ” Konsing-ova telekomunikaciona i IP infrastruktura” projektovana je i izgrađena tokom 2008.god. Sopstvena IP (ICT) infrastruktura,  koju čine lokacije za postavljanje antena, antenskih sistema i druge telekomunikacione/IP opreme namenjene su ponudi na  ICT-tržištu i to operatorima mobilne telefonije, Internet provajderima, WiMax operatorima, TV i radio stanicama, kao i gradjevinskim i drugim firmama koje imaju potrebu da na svojim gradilištima/ skladištima koriste odredjene telekomunikacione veze. Budući  korisnici KONSING-ove telekomunikacione i IP infrastrukture imaju  mogućnost izbora ICT-lokacija za svoje potrebe i to u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Šapcu, Loznici, Požarevcu i drugim mestima. Autori: Zdenko Lekan i Tihomir Zuvela Adresa: Surcinski put 13, 11070 Beograd Telefon: 7195871, Fax: 7195874 E-mail: office@konsing.com
INFOMARE d.o.o. Zagreb - ”PSP-DDMS” je najnovija verzija INFOMARE-ovog ERP systema. Namijenjena je regionalnim i nacionalnim mrežama partnera autoindustrije kao i svakom pojedinom partneru. PSP-DDMS je implementiran u nacionalnim mrežama partnera Hyundai Motor Company u Hrvatskoj i Srbiji. Podržane su i integrirane sve funkcije planiranja, osnovne djelatnosti, CRM-a i SCM-a sa standardnim funkcijama ERP systema. Autori: Vlado Popović, voditelj projekta Adresa: Makančeva ulica 9, 10000 Zagreb, Telefon: +38514603831 Fax: +38514603822 E-mail: ante.radelic@infomare.hr
Kunsttrans d.o.o. Beograd - Projekat nadzornog sistema ArtDepo za Narodni muzej u Beogradu Sistem ArtDepo –ima medjusobno povezane parametre kontrole klimatizacije, aktivnog protivpožarnog sistema i security sistema video i senzornog nadzora. Uradjen je prema zahtevima i standardima zaštite muzejskih prostora i parametrima depoa koji do sada nisu postojali u Srbiji a prema postavljenim zahtevima stručnjaka za preventivnu zaštitu kulturnih dobara Narodnog muzeja u Beogradu. Autori: grupa projektanata Kunsttrans Adresa: 11000 Beograd Telefon: 063 380710, Fax: 3611947 E-mail: kunstbgd@eunet.rs
Izvršno veće AP Vojvodine, Služba za opšte i zajedničke poslove pokrajinskih organa, Novi Sad  - PROJEKAT Zaštite i sistemsko održavanje računarsko-komunikacionog sistema IV APV” obuhvata LAN i WAN računarsku mrežu Izvršnog veća i Skupštine AP Vojvodine kao i niz servisa i aplikativnih programa u okviru realizacije programa e-Vojvodina i akcionog plana iz strategije eUprave pokrajinskih organa Autori: mr Milan Paroški, Đorđe Smiljanić, Zoran Španović i Željko Milankov Adresa: Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, Telefon: 021 4874649, Fax: 021 557004, E-mail: Milan.paroski@vojvodina.gov.rs
  Republika Srbija, Direkcija za unutrašnje plovne puteve Plovput, Beograd - PROJEKAT UVOĐENJA REČNIH INFORMACIONIH SERVISA U SRBIJI je koncept usaglašenih telekomunikacionih usluga i informacionih sistema za podršku unutrašnjoj plovidbi i njenu vezu prema ostalim vidovima saobraćaja. Ovaj koncept obuhvata sisteme za lociranje i praćenje brodova, prikaz elektronskih navigacionih karata, pružanje informacija o plovnom putu, kao i druge usluge. RIS je osmišljen kao otvoren sistem dostupan svim zainteresovanim  korisnicima unutrašnjih plovnih puteva. U skladu sa pravcima razvoja evropske saobraćajne politike, Evropska agencija za rekonstrukciju izabrala je projekat potpune implementacije RIS-a u Srbiji kao jedan od prioritetnih za finansiranje iz pretpristupnih fondova EU. Autori: eksperati Plovputa Adresa: Francuska 9, 11000 Beograd Telefon: 3029801, Fax: 3029808 E-mail: imitrovic@plovput.rs
  GP "Mostogradnja" AD, Beograd - ” Digitalizacija GP \"Mostogradnja\" AD ” je projekat sa budžetom od 1.8 miliona eura koji treba da stvori neophodne tehnološke preduslove koji bi preduzeću omogućili: povećanje konkurentnosti, uključivanje u jedinstveni evropski informacioni prostor, modernizaciju usluga javnog sektora, ostvarivanje veće produktivnosti i boljeg kvaliteta usluga. Autori: Ljubomir Ćirović, Srđan Šindić, Aleksandar Rađenović, Slobodan Lazić Adresa: Vlajkovićeva 19a, 11000 Beograd Telefon: 3232317, Fax: 3241320 E-mail: mgr@bitsyu.netpostmaster@mostogradnja.rs
  Skyweb-Evans Co Ltd, Kenya  Project "Developing the Outsourcing Industry in Kenya is a pioneer of the outsourcing industry in Kenya. Through our pioneering, we founded the Kenya BPO and Contact centre society. We have  initiated and encourages several entrepreneurs to start their own businesses. Through our efforts, we now have an industry that has started and will employ many young women and men. It is giving the women equal opportunities. As a woman, they look up to me as a role model and are inspired. We are also doing the same in the rural areas in Kenya by setting up learning ICT centres where the youth can learn how to use computers and enhance their ICT skills. Autori: Gilda Odera  Adresa: Kenya Telefon: 254202711446, Fax: 25420213934 E-mail: godera@skywebevans.co.ke
 

3. Upravljanje pobednik i dva priznanja

Energosoft a.d. Novi Sad Naziv dela: ” Energy Trading Application“ (ETA)” je razvijena u cilju upravljanja, ubrzanja, unapređenje i optimizacije poslova planiranja i realizacije trgovine električnom energijom, a u duhu modernih softverskih tehnologija i pravaca razvoja, uvažavajući aktuelne zakonske propise koji pokrivaju ovaj proces. Autori: Energosoft a.d. Adresa: 21000 Novi Sad, Telefon: 021 4804200, Fax: 21 4804220 E-mail: office@energosoft.rs
  COMLAND d.o.o. Ljubljana - Razvoj konferencijskog glasačkog sistema u Parlamentu Republike Slovenije Naziv dela: ” KGS ” Autori: Damijan Kavs Adresa: Stegne 15, SI-1000 Ljubljana Telefon: :+3861 438140, Fax: +3861 4380159  E-mail: mitja.erjavec@comland.si
MICRO BUSINESS SOLUTIONS DOO, Beograd - ” MEDIANET - KOMPLETNO SOFTVERSKO RESENJE ZA CORE UPRAVLJANJE POSLOVANJEM ALMA QUATTRO ” je softver koji pokriva kompletno poslovanje Europlakata (u Beogradu Alma Quattro). Razvijen je po zahtevu korisnika, obim projekta je 150 covek meseci i u realnoj je upotrebi od januara 2008. Resenje je bez ozbiljnijeg konkurenta u Evropi u navedenoj poslovnoj vertikali (usluge, planiranje kampanja, pokrivenost mreze, odrzavanje mreze, lepljenje plakata, ugovori,...). Autori: dr TATJANA KOVACEVIC, SRDJAN CANIC Adresa: VJEKOSLAVA KOVACA 20/6, 11000 Beograd Telefon: +381 11 011 3036555 , 3036525, Fax: 3036525 E-mail: office@micro-bs.com
  Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Katedra za primenjeno računarstvo i sistemsko inženjerstvo - ”RAČUNARSKI PODRŽAN INFORMACIONO-UPRAVLJAČKI SISTEM  POVRŠINSKOG KOPA UGLJA DRMNO – KOSTOLAC” predstavlja originalno rešenje integrisanog računarski podržanog nadzorno-upravljačkog sistema u realnom vremenu površinskog kopa uglja, obuhvatajući eksploataciju uglja, odvodnjavanje rudnika i logističke procese. Autori: Prof.dr Slobodan Vujić  Adresa: Đušina br. 7,11000 Beograd, Telefon: 3238564, Fax: 3347934 E-mail: vujic@rgf.bg.ac.yu
  LINK group, Beograd - ”LINK Content Management System (CMS)” korisnicima nudi kompletan sistem za razvoj i upravljanje sajtom kompanije, kao i alate za izradu sadržaja. Link CMS je sistem za efektivno kreiranje, razvoj, isporuku i upravljanje sadržajem Web prezentacija u Internet, Intranet i Extranet varijanti korišćenja, snižava cenu i pojednostavljuje izgradnju i razvoj dinamičnog Web sajta. Autori: LINK group Adresa: Cara Dusana 34, 11080 Zemun Telefon: 3168223, Fax: 3168223 E-mail: office@link.co.rs
  Viator&Vektor d.o.o. Novi Sad - ” Rešenje WAN-a preduzeća” je ostvareno kombinacijom više tehničkih rešenja prenosnih puteva sa virtuelizaciom klijenata. Zavisno od tehničkih mogućnosti na lokacijama upotrebljene su Frame Relay, Wireless, GPRS APN i ADSL tehnologija. Usled ograničenja a da bi se omogućio komotniji rad aplikacije i smanjio protok  preko GPRS APN konekcije i time i trošak po osnovu protoka, podignute su virtuelne radne stanice na serveru u direkciji (Novi Sad), kojima se pristupa preko Windows-ovog Remote Desktop Connection-a sa udaljene lokacije. Autor: dipl. ing. inform. Miloš Kurteš, IT System Manager. Autori: dipl. ing. inform Miloš Kurteš, IT System Manager Adresa: Trg Lazara Nešića 4/aTelefon: 024 554701, Fax: 024 554754 E-mail: mk@transped-ns.commilos.kurtes@gmail.com
  Antamedia d.o.o. Beograd - ”Antamedia HotSpot” je Windows programski paket koji omogućava kontrolu i naplatu Internet korišćenja. Prilagođen je Internet provajderima, ali i hotelima, restoranima, aerodromima, i svim lokacijama gde korisnik treba da unese username i password da bi dobio Internet pristup. Program pruža detaljnu statistiku korišćenja Interneta, URL log sajtova koje su korisnici posetili, veoma precizno podešavanje korisničkih naloga i ograničenja. Program sadrži i kompletan modul za naplatu uključujući i naplatu kreditnih kartica. Autori: Vladan Antanasijević, Vojislav Mihailović Adresa: Nebojšina 30, 11000 Beograd Telefon: 065 2103300, Fax: 3087428 E-mail: vladan@antamedia.co.yu
  X-ONT SOFTWARE LTD, Sri Lanka - ” Implementation of X-ONT CellMagix & Ornox Goeware” is the 1st implementation of its kind in the South Asia Region for a Cellular Telecom company for the management & administration of sale of prepaid scratch cards, SIM cards & reload or top-up credit. A completely integrated Customer Relationship Management (CRM), Sales Force Automation (SFA) & Business Geographic Information System (GIS). We have automated over 200 sales Reps and sales territories with mobile PDA based sales force automation solution and digitally maped 25,000 retail outlets to the GIS Web Map Server. In Sri Lanka this is the 1st time a fully web based online Business GIS system has been implemented. The solution recently won the National Best Quality Software Awards, conducted by the British Computer Society. Autori: Fazeem M Farook Telefon: +94115524259, Fax: +94112809922 E-mail: fazeem.f@xontworld.com
 
4. Društvene delatnosti tri pobednika
JP PTT saobraćaja "Srbija", SAP, S&T, Beograd - ” Implementacija SAP poslovno-informacionog sistema u JP PTT saobraćaja "Srbija"- korišćena je ASAP metodologija. Projekat je realizovan sa 11 konsultanata iz firme S&T i 48 zaposlenih iz JP PTT saobraćaja ’’Srbija’’. Implementirani su svi potrebni moduli kao i interfejsi za migraciju, integraciju i sva pracenja procesa. Autori: Poslovno-informatički tim JP PTT saobraćaja \"Srbija\" Adresa: Takovska 2, 11000 Beograd Telefon: 3224-576, Fax: 3233341 E-mail: contact@jp.ptt.yu
ČIKOM d.o.o. informatički inženjering, Podgorica - ” PORTAL - ELEKTRONSKE SJEDNICE VLADE CRNE GORE” je potpuno nova koncepcija sa nizom funkcionalnosti kojima se definiše kompletna komuniakcija dokumenata od Ministarstava preko Pisarnice (elektronske i papirne) Generalnog Sekretarijata Vlade do Komisija i same Vlade kao konačne instance jedne sjednice. Takodje, omogu'eno je generisanje zaključaka sa sjednice i praćenjem njihove realizacije. Portali imaju hijerarhijsku strukturu u skladu sa strukturom Vlade. Autori: Petar Kapetanović  Adresa: Cetinjski put bb, 81000 Podgorica  Telefon: +38220 239240, Fax: +38220 239213 E-mail: vladan@cikom.com
Nacionalna služba za zapošljavanje, Beograd - ”Jedinstveni informacioni sistem Nacionalne službe za zapošljavanje” je zasnovan na savremenoj infrastrukturi u kojem su informativno podržani svi ključni poslovni procesi iz delokruga NSZ. Sistem objedinjuje 2.300 računara, preko 160 servera, kao i čitav niz CORE aplikacija koje rade nad bazom od oko 700 tabela, preko 2.500 ekranskih formi i preko 800 predefinisanih izveštaja. Autori: Sektor za informacioni sistem NSZ Adresa: Kralja Milana 8, 11000 Beograd Telefon: 3209260, Fax:3209225 E-mail: sdulic@nsz.sr.gov.rs
  Telekom Srbija, Beograd - ” mUprava” je dodatni servis na postojeća eUprava rešenja u opštinama. Ovaj servis omogućava građanima da putem mobilnih telefona naruče izvode iz matičnih knjiga a zatim plate sve potrebne takse posredstvom mPayment sistema Telekoma Srbija. Naplata se radi sa DinaCard kartice za koju je vezan broj mobilnog telefona građanina. Servis je pušten u 4 opštine do sada a omogućen je svim građanima koji registruju svoj broj mobilnog telefona za mobilna plaćanja u DinaCard sistemu u svojoj banci. Autori: Ana Vukašinović, Natali Delić Adresa: Takovska 2, 11000 Beograd Telefon: 2078811, Fax: 3040798 E-mail: anavu@telekom.rs
  LANACO kompjuteri i komunikacije, Banja Luka - ”Glavna knjiga registra” je aplikacija namjenjena za 16 registrskih sudova na teritoriji Bosne i Hercegovine i realizovana je kao sastavni dio Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini. Korisnici aplikacije su sudije i sudski službenici registarskih sudova. Aplikacija je potpuno uskladjena sa Zakonom i ostvaruje komunikaciju sa odgovarajućom poreskom upravom u ciljem pribavljanja jedinstvenog identifikacionog broja (JIB), Autori: LANACO kompjuteri i komunikacije Adresa: Knjaza Miloša 15, 78000 Banja Luka Telefon:+ 38751 335502, Fax:+ 38751 335508 E-mail: software@lanaco.com
  Centralna narodna biblioteka Crne Gore \"Đurđe Crnojević\", Cetinje - ” Virtuelna biblioteka Crne Gore” je sistem povezivanja biblioteka u Crnoj Gori u jedinstveni bibliotečko-informacioni sistem, koji omogućava on-line pristup elektronskim bibliotečkim katalozima, informacijama i svim ostalim kolekcijama koje posjeduju biblioteke. Trenutno je u Crnoj Gori povezano u jedinstveni   bibliotečko-informacioni sistem 25 najznačajnijih biblioteka, sa tendencijom daljeg povećanja broja članica. Autori: Centralna narodna biblioteka Crne Gore \"Đurđe Crnojević\"  Adresa: Bulevar crnogorskih junaka 163, 81250 Cetinje Telefon: +38241 231143, Fax: +38241 231020 E-mail: cnb@cg.yu
  COMLAND d.o.o. Ljubljana - ” AKTRP” je osnovna informaciona podrška izvođenju mera za razvoj ruralnih (poljoprivrednih) područja za MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I ISHRANE Slovenije. Tehnologija: Oracle, J2EE, AFD, Toplink, JDeveloper, TOAD. Autori: Vedrana Matetić, Jure Jeseničnik, Boštjan Mihorić, Višnja Tarbuk   Adresa: Stegne 15, SI-1000 Ljubljana Telefon: +3861 438140, Fax: +3861 4380159  E-mail: mitja.erjavec@comland.si
 
5. Finansije pobednik i tri priznanja
Siemens IT Solutions and Services d.o.o. i Kompanija Dunav Osiguranje, Beograd - ” Finansijski back office za Dunav osiguranje zasnovan na MySAP ERP 6.0 ” je potpuno novi sistem koji koristi najbolja iskustva iz oblasti osiguranja. Siemens IT Solutions and Services učinio je integrisano finansijsko back office sistemsko rešenje zasnovano na mySAP ERP kao jednog od vodećih ERP rešenja rasprostranjenih u bankama, osiguravajućim društvima i pružaocima finansijskih usluga širom sveta. Rešenje za Dunav osiguranje predstavlja tri glavna modula:•Podrška i integracija (poslovne transakcije u osnovnoj delatnosti osiguranja i analize) •Finansijske transakcije (mySAP ERP) i •Finansijsko izveštavanje Autori: Dejan Damnjanović Adresa: Pariske komune 22, 11070 Novi Beograd Telefon: 3012206, Fax: 3012250 E-mail: info.it-solutions.cs@siemens.com
Jat Airways, Beograd - ”Realizacija placanja kreditnim karticama preko Interneta i Call Centra ” kojim Jat Airways postje prva Srpska kompanija koja je u saradnji sa MASSVision Beograd (Web design) i Banca Intesa Beograd (konekcija na procesor kartica) povezala Amadeus booking engine sa mogucnoscu placanja putovanja Visa i MasterCard kreditnim karticama. Aplikacije je iskoriscena i za naplate putovanja preko Call Centra Jat Airwaysa. Autori: Jat Airways, MASSVision, Banca Intesa Beograd Adresa: Bulevar Umetnosti 16, 11070 Novi Beograd Telefon: 2010148, Fax: 3114724 E-mail: lalatovics@jat.com

SAOP, SPIN, YU SPIN, Slovenija-Šempeter / Novi Sad - ”Minimax” WEB aplikacija za vodjenje računovodstva je potpuno nov sistem na serveru u Ljubljani koju koriste korisnici širom Slovenije preko interneta. U toku je nekoliko lokalizacija, izmedju ostalih i srpska. Programiranje je radjeno u Srbiji u Novom Sadu, dok je projektovanje radjeno u Sloveniji. Autori: Marjan Mrhar,Vojko Lozej, Matevž Jenko... Adresa: Slovenija-Šempeter, Novi Sad Telefon: 021 6394588, Fax: 021 6394588 E-mail: petarl@spin.si

  Europoint Systems d.o.o. Beograd - ” QuoteStation” je jedinstvena aplikacija koja  pruža mogućnost praćenja podataka sa berzi uživo, i davanja elektronskih naloga (e-Trading). To je aplikacija koja omogućava pristup podacima svih regionalnih berzi Jugoistocne Evrope u realnom vremenu. QuoteStation korisnicima nudi i sve neophodne alate za donošenje investicionih odluka: kretanje cena hartija od vrednosti, nalog za kupovinu i prodaju, napredni portfolio, poslovne i ekonomske vesti, grafikone, dubinu tržišta, istorijske podatke i mnoge druge. Autori: Europoint Systems d.o.o. Beograd Adresa: Dobračina 60, 11000 Beograd Telefon: 3340788, Fax: 3340488 E-mail: office@europoint.com
  DDOR Novi Sad a.d.o.- ” Prelazak sa mainframe platforme” - Sa COBOL-a i IDMSX mrežnog DBMS se prešlo na PL/SQL i Oracle 10g RDBMS. To je urađeno sopstvenim snagama bez angažovanja pomoći sa strane. Izvršena je migracija podataka, napisano i istestirano oko 1800 PL/SQL procedura sa oko 200.000 linija koda. Urađeno je preko 250 Java programa za izveštaje i preko 60 Java programa za upite sa oko 1800 komponenti (klase, stranice, ..). Autori: Tim DDOR-a Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 9, 21000 Novi Sad Telefon: 021 4668255, Fax: 021 4668267 E-mail: blagoj.janev@ddor.co.rs
  Narodna banka Srbije, Informaciona tehnologija, Beograd - ” BILPO – Sistem za obradu i prezentaciju bilansnih podataka banaka” vrši prijem, kontrolu, obradu i prezentaciju podataka o stanjima i strukturi plasmana, potraživanja i obaveza banaka. Odnosi se na implementaciju poslednje izmene propisa u oblasti knjigovodstva poslovnih banaka i obaveze izveštavanja prema NBS. Sistem obuhvata 6 modula: od XML komunikacije u smislu računskih kontrola i validnosti, definicije logičkih pravila, obrade bilansa, kontrolu poslovanja banaka, monetarnog sistema i politike, do  6. generisanja USSPO izveštaja. Autori: tim IT NBS (Biljana Ribić,  Milan Knezević, Andjelka Todosijević, Nataša Pucanović, Gordana Mihailović, Zlatan Kratović, Jelena Penić, Predrag Kovačević Adresa: 11000 Beograd Telefon: 3337565, Fax: 3337627 E-mail: biljana.ribic@nbs.rs
  Energoprojekt-Energodata , Beograd - ” Poslovna web aplikacija - nove tehnologije” vrši preuzimanje, formiranje i prosledjivanje poreskih prijava Centru za velike poreske obveznike (CVPO). Preuzimanje podataka o poreskim prijavama iz postojećih finansijskih sistema, formiranje zbirne poreske prijave i korekcija prijava u okviru samog sistema radi se po principu  workflow-a. Autori: Zorica Crveni-Odalović, Snežana Mitić, Ivan Kapičić Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 12, 11070 Novi Beograd Telefon: 2138392, Fax: 3114780 E-mail: z.crveni@energodata.co.yu
 
6. Zdravstvo pobednik i dva priznanja
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Evropska Agencija za rekonstrukciju (EAR), Beograd "Razvoj zdravstvenog informacionog sistema za osnovne zdravstvene i farmaceutske usluge" - ” Sistem povezane elektronske zdravstvene dokumentacije (EHR) ” ili Health Book obezbeđuje prikupljanje (od zdravstvenih instutucija i pacijenata) kliničkih podataka i podataka vezanih za zdravlje jedne osobe, kao i svakodnevno, trajno prezentiranje tih podataka poštujući Evropske EHR standarde o interoperabilnosti kao i privatnosti i sigurnosti istih. Autori: Eurohealth  Danska kao nosilac Projekta, Infonet Slovenija, Siemens IT solutions Srbija, Telekom Srbija, Belit d.o.o. Adresa: Dr. Subotića 5 Telefon: 063253582, 063367030, Fax: 2062715 E-mail: vesnauuu@gmail.com, mateja.opacic@ehg-his.com
DIYOMI SOFT d.o.o. Niš - ” Medicinski informacioni sistem Specijalne bolnice Gamzigrad ” je poslednji u nizu informacionih sistema urađen za banjske centre u Srbiji. Urađen je u najnovijoj dot-NET tehologiji uz koriscenje AJAX-a sto sistem cini jos savremenijim. Autori: : zaposleni u DIYOMI SOFT Adresa: Bulevar Nemanjica 7/1, 18000 Niš Telefon:018592070, Fax: 018592066 E-mail: office@diyomisoft.com
Opšta Bolnica Šabac - ” Tretman infektivnog medicinskog otpada u bolnici” je na osnovu projekta ministarstva Zdravlja Srbije i Evropske agencije za rekonstrukciju, u Opstoj Bolnici Sabac završen ove godine. Pogon je povezan na Informacioni sistem ustanove i na taj nacin je omoguceno pracenje svih parametara u radu. Pomocu bar kod citaca unose se podaci o vrsti medicinskog otpada, tipu, ustanovi iz koje je dosao, odeljenja tj. sluzbe kao i mesta na kom se vrsi skupljanje istog ćime je Opsta Bolnica Sabac postala prva zdravstvena ustanova u Srbiji  koja je ovaj projekat sprovela u delo. Autori: prim. dr. Goran Maletic, ing. Aleksandar Martinovic, vst Natasa Rakic dipl. ing. Danijela Markovic  Adresa: Popa Karana 2-4, 15000 Šabac Telefon: 015 363603, Fax: 015 343625 E-mail: opstabolnicasabac@nadlanu.com
  MD&PROFY d.o.o. Beograd - ” Medmail projekat ” je portal koji omogućuje proširenje postojećih Core medical aplikacija na web odnosno omogućuje interakciju pacijenata i doktora preko internet-a. On podržava kompletnu komunikaciju u domenu zakazivanja, e-konsultacija, e-recepata i kontrolu merenje osnovnih zdravstvenih parametara sa ugradjenim izveštajima i upozorenjima za iste. Izrađen u Java razvojom okruženju sa GUI tehnologijom Open Laszlo. Autori: Dragan Aleksić, Vladimir Maruna  Adresa: Stevana Brakusa 4, 11000 Beograd Telefon: 3471362, Fax: 3471354 E-mail: dragan.aleksic@mdprofy.com
  Farmaceutska komora Srbije, Beograd - ” e-Učionica Farmaceutske komore Srbije” je program kontinuirane edukacije farmaceuta da u svakom trenutku, na svom radnom mestu ili kod kuće, stiče bodove za dobijanje i obnavljanje licence. Svaki paket je jedinstven i ima svoj period dostupnosti bilo kada i sa bilo kog računara. Rezultati se automatski šalju tutoru i Komori Autori: Mr sci. Zlata Žuvela, Dragana Sovtić, dipl. farm. spec., dipl. ing. Suzana Linić Adresa: Dečanska 8a, 11000 Beograd Telefon: 3243144, Fax: 3246795 E-mail: edukacija@farmkom.rs
  MAG INFORMATIKA, Zagreb - ” Aplikacija Poliklinika ” je softver za specijalističko – konzilijarnu zaštitu. Prati poslovni proces zaprimanja pacijenta, od ulaska u čekaonicu do plaćanja i izdavanja računa za obavljene preglede. Uz aplikaciju dolazi određena količina već upisanih podataka ;ime je omogućen brzi početak stvarnog korištenja aplikacije. Obzirom na različite oblike specijalističkih ordinacija, poliklinika i bolnica, ovaj je program potpuno prilagodljiv svim zahtjevima liječnika. Autori: Miroslav Milak Adresa: Zagreb Telefon: +3851 4640222, Fax: +3851 4640227 E-mail: info@mag.hr
 
7. Obrazovanje pobednik i dva priznanja
e-fusion pvt ltd, Sri Lanka, - ” Shilpa Sayura Project ” means Sea of Knowledge, Designed to Empower Marginalized Students in Remote, Rural communities to improve their self learning capacity with local language digital learning to prepare for National Examinations. Shilpa Sayura is a multi stakeholder in the government and private sector, providing interactive means of Learning. Local language and Technology Innovation, Serving the Grass Roots and impact make Shilpa Sayura an excellent project. Within three years, Shilpa Sayura has created major impact in tele center communities providing an alternative mean for rural education. Winner of Stockholm Challange 2008, i4D award at India 2007 Autori: Niranjan Meegammana, Yamuna Ratnayake, Gamini Chamara Telefon: +0112 802820, +0718 188096 E-mail: niranjan.meegammana@gmail.com
Ekonomski fakultet Subotica -” Edukacija studenata po ECDL standardu” od oktobra 2005. godine Ekonomski fakultet Subotica vrši sertifikaciju studenata u domenu informacionih tehnologija po evropskim standardima ECDL. U tom periodu procesu sertifikacije pristupilo je oko 2300 studenata što je testni centar Ekonomski fakultet Subotica svrstalo u grupu najvećih testnih centara u Republici Srbiji. Edukacija po ECDL standardu omogućava studentima da u toku nastave steknu znanja koja povećavaju produktivnost u poslovima gde se koristi računarska podrška. Autori: Prof. dr Jovica Đurković, Predrag Matković, Vuk Vuković, Taušan Nebojša Adresa: Subotica Telefon: 024 628080, Fax: 024 546486 E-mail: dekanat@eccf.su.ac.yu
Evropska poslovna škola "Milutin Milanković", Beograd - ” ŠKOLSKI INFORMACIONI SISTEM \"SKOLINS\” obuhvata skoro sve poslove vezane za skolu, od ucenickog kartona, gde se pored ocena iskazuju i njihove fizicke sposobnosti i zdravstveno stanje. Sistem sadrzi i edukativne sadrzaje:- pripreme nastavnika i pojedina multimedijalna predavanja kao i preko web sajta sva dogadjanja u skoli, od ucionica do hodnika kao i ;itav niz foruma. Autori: Nikola Tesla, Zdravko Draganović  Adresa: 17. Oktobra 108, 11000 Beograd Telefon: 2349555, 2349556, Fax: 2349555 E-mail: evrops@sbb.rs
  OŠ Koroška Bela, Jesenice  - ” DIGITALNA EVOLUCIJA KOD IZDRADE” iUrnik – je softverski robot kojemu moramo osigurati minimalno 30% potrebnih ulaznih podataka. Daje praktično koristan raspored časova sa svim potrebnim relacijama između učenika,nastavnika, predmeta i odeljenja. Na računaru se simulira evolucija rasporeda. Preko 60 osnovnih i srednjih škola v Sloveniji koristi iUrnik sa sastavljanje svog rasporeda. Autori: Božena Oblak Adresa: Cesta Talcev 2, 4270 Jesenice, Slovenija Telefon: +386 40183808, Fax: +386 4806404 E-mail: bozena.oblak@guest.arnes.si
  Univerzitet u Beogradu - ” ELISA” je sistem E-obrazovanja za poboljšanje dostupnosti informatičkog društva malim i srednjim preduzećima u jugoistočnoj Evropi. Cilj je ubapređenje u prihvatanju e-poslovanja i e-poslovnih alatki za promociju svojih proizvoda i servisa, kao i pristup informatičkom društvu i prilagođavanju novim tržištima. Autori: Milan Kuželka Adresa: Kumanovska b.b, 11000 Beograd Telefon: 3031258, Fax: 3031259 E-mail: milan.kuzelka@rcub.bg.ac.rs
  Devatron South Africa, -”Fully automated open source testing system for ECDL/ICDL”, called NEO ATES for all ECDL/ICDL syllabus modules. The ATS is unique because it tests both Linux and Windows, and it tests the Open Office applications (Writer, Calc, Impress and Base) on both Linux and Windows operations. It is a multi-platform product and can be deployed from either a Linux or Windows platform and testing can take place through any Java-compliant Browser. Autori: David Bierman & James La Guma Telefon: +2773 1419118, Fax: E-mail: david@devatron.com
  Ekonomsko-trgovinska škola, Požarevac  - ”Kontrola unosa podataka u excelu”  vrši se kroz tri koraka: Sprečavanje unosa podatka koji ne ispunjava uslov, Upozorenje da je uneti podatak neregularan i davanje Informacija da je uneta neregularna veličina. Autori: Suzana Stojadinović Pavlović Adresa: Jovana Šerbanovića 6, 12000 Požarevac Telefon: 012 540080, Fax: 012 224600 E-mail: sule1@ptt.rs
 
8. Usluge pobednik i dva priznanja
DELTA SPORT, Beograd Naziv dela: ” DS Retail ” je široko rasprostranjeni maloprodajni softverski sistem, usklađen sa stvarnim potrebama preduzeća, zahtevima korisnika i savremenim standardima. Predstavlja spoj dugogodišnjeg iskustva i najsavremenijih informatičkih trendova i tehnologija.  Autori: Bojan Jovičić  Adresa: Milentija Popovića 7v Telefon: 064 8400006, Fax: 2011824 E-mail: bojan.jovicic@deltasport.com
  Telekom Srbija (mt:s), Beograd - ”GPRS sistem - Observer” je razvijen u saradnji Mobilne telefonije Srbije i kompanije MTC. Ova usluga unapređuje poslovanje kompanije preciznom analizom radnih sati, raspoređenosti zaposlenih i obračuna njihovih  zarada. GPRS sistem Observer očitava podatke sa ID kartica, zatim ih putem mobilne mreže mt:s šalje do centralnog servera. Na osnovu prikupljenih podataka, uređaj automatski generiše i šalje 20 različitih izveštaja na e-mail adrese poslodvaca. Autori: Boško Miletić i Vladimir Čančarević Adresa: Cara Dušana 58, 11000 Beograd Telefon: 064 6670427, Fax: 3342798 E-mail: miljano@telekom.rs
Kota Klima d.o.o., Beograd - ”Programski paket VirgSoft” predstavlja novinu u procesu izrade vesti. Prednost u odnosu na druge načine je u tome što obuhvata sve postupke potrebne za izradu vesti, uz kontinuirano prilagođavanje potrebama najšireg broja redakcija bez obzira da li je u pitanju elektronski ili štampani medij. Različitim nivoima pristupa zaštićena je tajnost poslovanja i obim kampanje pojedinačnog komitenta, a statistički i analitički podaci se dobijaju pretragom kroz izabrani period. Autori: Vladimir Jovanović, Rada Bujić, Goran Bujić Adresa: Beograd Telefon: 060 582402, E-mail: office@virg.info
  SuperDot, Beograd - ”AccrediNet Online event accreditation software” je fleksibilan i skalabilan on-line softver koji služi za upravljanje prijavama, akreditacijama, smeštajem i transportom učesnika bilo kog događaja. Korišćen je na 3 svetska univerzitetska prvenstva, EUSA generalnoj skupštini i izvršnom komitetu FISU. softver može da funkcioniše na bilo kom računaru koji ima internet priključak i web browser može kreirati različite izveštaje kao i korišćenje baza sa svih prethodnih događaja Autori: Uglješa Vrcelj, Darko Matutinović, Igor Černiševski, Nevena Drobnjak Adresa: Ivana Cankara 5, 11080 Zemun Telefon: 3340657, Fax: 3340657 E-mail: usuperdot@yahoo.com
  Procom d.o.o. Tuzla - ” Integrisani hotelski informacioni sistem” obuhvata Programsko rješenje za rad hotela i restorana, web rezervacije, inteligentne sobe, internet pristup, VoIP. Autori: Mr. Muhdin Mujačić, dipl.ing.el Adresa: Tuzla, BiH Telefon: +38735 304658, Fax: +38735 304657 E-mail: miko@procom.ba
 

VIP Fond, Novi Sad - ” VIPIS - Informacioni sistem Fonda za podrsku investicija u Vojvodini” je namenjen za pracenje i upravljanje poslovnim procesima agencije za privlacenje stranih direktnih investicija. Osim pristupa za interne korisnike, postoji i pristup spoljnim korisnicima (predstavnici opstina, investitori). Autori: Milan Šolaja (VIP), Dragan Vasić (TIAC) Adresa: Novi Sad Telefon: 021 4723245, Fax: 021 4721921 E-mail: milan.solaja@vip.org.rs

  Elektronsko poslovanje d.o.o., Beograd-” POSLOVNABERZA.com” je rešenje za poboljšanje elektronskog poslovanja postavljen na osnovama ponude i tražnje. Težnja je integracija u Internet društvo povezivanjem sa drugim Internet subjektima na komercijalnoj osnovi. Korisnički nalozi su besplatni i oni pružaju mogućnost objavljivanja projekata. Autori: Marinko Uzelac Adresa: Klare Cetkin 21, 11000 Beograd Telefon: 063 8019904, Fax: 6763639 E-mail: marinko.uzelac@gmail.com
 

9. Web ostvarenja pobednik

LANACO kompjuteri i komunikacije, Banja Luka - ”Portal Vlade Republike Srpske” je Web rješenje zasnovano na platformi Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) koje omogućava gradjanima dobijanja informacija vezanih za državnu upravu, poslovnim subjektima i potencijalnim investitorima predstavlja mogućnosti vezane za poslovanje u Republici Srpskoj,  daje informacije o svim aktivnostima Vlade i svih ministarstava i agencija. Portal se sastoji od oko 2000 stranica i 600 servisa Autori: LANACO kompjuteri i komunikacije Adresa: Knjaza Miloša 15, 78000 Banja Luka Telefon: +38751 335502, Fax: +38751 335508 E-mail: software@lanaco.com
  Plotun d.o.o. Kruševac - ” Donesi.com - adresa www.donesi.com - internet servis za narucivanje hrane za kucnu dostavu” omogucava automatizovanu standardizovanu dvosmernu komunikaciju izmedju restorana koji nude kucnu dostavu hrane i kupaca. Komunikacija se obavlja automatski, uz koriscenje web i GPRS tehnologije. trenutno je u sistemu preko 60 restorana i oko 9000 kupaca. Donesi.com je prisutan na trzistima Srbije (Beograd, Novi Sad) i BiH (Banja Luka) Autori: Ivana Zirojević Adresa: Branislava Zivkovica 166, 37000 Krusevac Telefon: 063 632699, E-mail: ivana@donesi.com
  Udruženje građana "Zenit", Senta - ” Internet portal: http://www.senta.org ” je urađen sa težnjom da se izgradi nevezana zajednica građana koji žive u senti ili bilo na kom mestu naše planete. Portal je dvojezični na srpskom i na mađarskom jeziku. Autori: Nandor Križan  Adresa: Vladimira Nikolića 5, 24400 Senta, Telefon: 024 822496, Fax: E-mail: ict.zenit@gmail.com
  Organizacija za turizam, kulturu i sport, Sokobanja - ” Zvanična prezentacija Sokobanje (www.sokobanja.org.yu) ” je postavljena sa ciljem promovisanja  turističkog proizvoda Sokobanje i informisanja turista o aktuelnim dogadjajima i detaljima turističke ponude. Prezentacija sadrži informacije o atraktivnim turističkim lokalitetima, aktuelne podatke o važnim institucijama, preduzećima, ustanovama i dogadjajima i sve ono što je u funkciji turističke ponude Autori: Mr Milan Zdravković, Ljubinko Milenković Adresa: Trg Oslobodjenja br 2, 18320 Sokobanja Telefon: 018 833988, Fax: 018 833978 E-mail: otks_sokobanja@beotel.yu
  EDGE d.o.o. Beograd - ” EDGE Webinar” omogucava odrzavanje interaktivnih predavanja UZIVO za desetine ili stotine ljudi koristeci Internet tehnologije. Na ovaj nacin, zainteresovani mogu uzivo da slusaju kvalitetna predavanja vrhunskih strucnjaka, uz ogromnu ustedu vremena i sredstava. www.edgewebinar.com/demo.php Autori: Nenad Paunović Adresa: Janka Misica 11/7, 11000 Beograd Telefon: 064 1238822, Fax: 064 1238822 E-mail: nenad.paunovic@edge.co.yu
  WEBINAR D.O.O, Novi Sad - ” Webinar ” omogućava prenošenje znanja držanjem predavanja koja se putem Interneta prenose uživo, gde svi polaznici imaju mogućnost da komuniciraju sa predavačem, postavljaju pitanja, učestvuju u anketama i da preuzmu prateći materijal koji im omogućava samostalan rad. Aplikacija omogućava gledanje seminara uživo uz interakciju sa predavačem, a svaki seminar se automatski i snima u bazu podataka što omogućuje i naknadno gledanje seminara, nakon završenog predavanja. Autori: Darko Šolar, Zoran Beronja, Tihomir Leka, Predrag Leka, Dejan Grubor.Adresa: Zemljane ćuprije 9, 21000 Novi Sad Telefon: 021 552150, 0641629239, Fax: 021 552150 E-mail: kontakt@solarius.co.yu
  Krojač d.o.o, Beograd - ” www.SuveniriSrbije.com” je domaca internet suvenirnica, koja okuplja vise od 480 proizvodjaca suvenira i starih zanatlija iz cele Srbije. Za godinu dana plasirano je 13.000 suvenira. Pokrenut je i prvi besplatni info servis namenjen unapredjenju poslovanja starih zanatlija i proizvodjaca suvenira. Autori: Krojać d.o.o  Adresa: Kej oslobodjenja 29, 11080 Zemun Telefon: 2619559, Fax: 2519559 E-mail: ana@krojac.com
 

 

DISKOBOLOS 2008

Specijalne nagrade

pobednici obeleženi crveno, posebna priznanja plavo
 
 
ICT stručni skupovi
TELFOR, Beograd
 

INFOTEH, Vrnjačka banja

  SEITA, Ohrid
  ARHIVINFO, Zlatibor
  SECURITY, Iran
  INFOFEST, Budva
  INFORMATIKA, Beograd
  SINERGIJA, Novi Sad
 
ICT radio i TV emisije

LIVE e-TV, Internet televizija

TEHNOPOLIS – TV METROPOLIS
  DIGITALNE IKONE – Radio Beograd II program
  INTERFEJS – TV Beograd II program
  ENTERNET - TV1, Skoplje
  ICT Plus – Vanya Production
  ZAIR – Radio Beotel i Top FM radio
 
ICT izdavaštvo
Mikroknjiga, Beograd – Micro PC World magazin
Mobinet, Grosuplje Slovenija – MOBINET magazin
Citadela, Ljubljana - Digitalno izdanje eDition®
PC Press, Beograd - PC PRESS magazin
SOHO GRAPH, Beograd - 17 računarskih priručnika iz serije”Naučite da koristite”
Internet ogledalo, Zemun - INTERNET OGLEDALO magazin
Hydra & Co, Ljubljana - AVTOMATIKA magazin   
 
ICT strani partneri
NORTEL
SAP
ERICSSON
IBM
MICROSOFT
CISCO
FUJITSU SIEMENS
 
DISKOBOLOS 2008 - Stručni žiri

- Niko Schlamberger - Predsednik Council of European Professional Informatics Societies, Brisel
- Prof. dr. Olivera Stanković - predstavnik Evropske ekonomske, trgovinske i industrijske komore
- Marijan Frković - Privredna komora Hrvatske
- Mensura Beganović - Asocijacija informatičara u BiH
- Mojca Osojnik - Gospodarska zbornica Slovenije
- Sofija Jovanovska - Agencija za elektronske komunikacije Makedonije
- Stevan Ljumović - predsednik društva informatičara Crne Gore
- Mr Nebojša Vasiljević - pomoćnik ministra za informaticko društvo Srbije
- Prim. dr. Elizabet Paunović - pomoćnik ministra zdravlja Srbije
- Prof. dr. Dragan Domazet – savetnik ministra za nauku i tehnološki razvoj
- Saša Pivalica - savetnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu
- Marija Đermanović - viši savetnik u ministarstvu telekomunikacija i informatičkog društva
- Slobodan Karanović - Beogradski zavod za statistiku, Beograd
- Dragan Nikolić – Elektroprivreda Srbije
- Nikola Marković - predsednik DIS, Beograd
- Slobodan Krstić - Jugoimport SDPR, Beograd
- mr Dragan Marinković - YUADM Asocijacije, Beograd
- mr Čedomir Milenković - Institut Mihajlo Pupin, Beograd
- Vesna Pudar - Privredna komora Beograda, Beograd
- Prof. dr. Stevica Graovac - Elektrotehnički fakultet Beograd
- Prof. dr. Svetozar Pervulov - KBC Zvezdara, Beograd
- mr Milinka Prohić - SAGA, Beograd
- Miroslav Petrović - predsednik upravnog odbora udruženja ARHIV INFO, Beograd
- Prof. Dr. Edita Kastratović - dekan fakulteta za menadžment u sportu

foto album DISKOBOLOS 2008
 

Za sve dopunske informacije
Kancelarija JISA
+381 11- 2622668, 2620374, 2632996
jisa@jisa.rs