EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENSE (ECDL)
EVROPSKA RAČUNARSKA DIPLOMA

 

Druga ECDL konferencija

Posle dvogodišnjeg sprovođenja ECDL - European Computer Driving Licence standarda u našoj zemlji održana je Druga ECDL konferencija 22. februara 2007. u prepunoj velikoj sali Privredne komore Beograd (Kneza Miloša 12) sa početkom u 12 časova.

NACIONALNOM STRATEGIJOM RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA donesenom od strane Vlade Srbije, po preporukama EU i UN definisan je ECDL - European Computer Driving Licence standard kao minimalno i svima veoma potrebno poznavanje rada na računarima. Konferencija je analizirala rezultate ostvarene u našoj zemlji i iskustva okolnih zemalja


Konferenciju je otvorio Milan Janković, predsednik Privredne Komore Beograd - kao ECDL Partner Centar i isakao da beogradska komora već godinu dana sprovodi ovaj koncept i da je u ovom periodu otvorila tri ECDL Test Centra. U narednom periodu Komora Beograda očekuje da će otvoriti ECDL Test Centre u svim regionalnim komorama i tako omogućiti svojim članovima i privredi uopšte, što bržu sertifikaciju zaposlenih za rad na računarima u skladu sa evro normama.
Predsednik JISA - Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije, kao nosioca ECDL licence za našu zemlju, Đorđe Dukić, naglasio je da su postignuti rezultati između dve godišnje ECDL konferencije, potpuno u okviru očekivanja koje nam je predvidela EU i ECDL Fondacija. Otvoreno je dvostruko više testnih centara nego u prethodnoj godini i ostvareno je petostruko više ECDL testiranja, što nas kao zemlju sa izrazitim zaostatkom u informatičkoj sertifikaciji, stavlja u red onih koje visokom stopom rasta, ipak stvaraju sebi šanse ka približavanju evropskim infotmatičkim tokovima.
ECDL iskustva iz Hrvatske preneo je gosp. Marijan Frković, nacionalni koordinator za ECDL u Hrvatskoj i direktor Centra informatike Hrvatske gospodarske komore. Ova zemlja počela je sa sprovođenjem ECDL sertifikacije dve godine pre naše pa su i postignuti rezultati proporcionalni aktuelnom trenutku. Istaknuta je ogromna pomoć Vlade Hrvatske koja je prvo finansirala ECDL sertifikaciju 5000 nastavnika osnovnih i srednjih škola, a u roku narednih 5 godina planira realizovati sertifikaciju svih 50.000 nastavnika. Od privrednih organizacija najveći korisnici ECDL standarda su INA, Vodoprivreda, Elektroprivreda, FINA (bivši ZOP) i Željeznice, koji do sada imaju preko 18.000 ECDL sertifikovanih građana. Gosp. Frković je naglasio i podatak da je Vlada Hrvatske predvidela ECDL sertifikaciju čak 100.000 svojih administrativnih službenika u narednih nekoliko godina.

Kao koordinator na izradi nacionalne Strategije razvoja informacionog društva, gosp. Čedomir Šuljagić, pomoćnik ministra nauke i zaštite životne sredine, istakao je činjenicu da je Strategija posle više od dve godine usaglašavanja među ministarstvima Vlade Srbije, zvanično proglašena tek u zadnjem kvartalu.2006.god. Strategijom je između ostalog u poglavlju 7 - obrazovanje, naglašena primarna potreba informatičke edukacije naših zaposlenih i nezaposlenih građana, te naloženo Ministarstvu prosvete i sporta, Ministarstvu rada i zapošljavanja, Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine i Zavodu za informatiku i internet hitno preduzimanje koraka u ovom pravcu. Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine u narednom periodu izdvojiće oko pola miliona eura za ove namene a slišno se ošekuje i od ostalih zaduženih ministarstava.

 
Direktor Zavoda za informatiku i internet, gosp. Slobodan Vučković, potom je predstavio novi web portal ovog zavoda koji će imati mogućnost ECDL samotestiranja radi pripreme za polaganje, svih zainteresovanih službenika državne administracije. Gospodin Vučković je istakao da se u ovoj godini planira ECDL sertifikacija oko 1000 službenika administrativnih službi naše Vlade.
P.puk. Žikica Milinković, ECDL koordinator ministrstva odbrane, istakao je da je tokom 2005. god. Ministarstvo odbrane dobilo donaciju britanske vojske za ECDL testiranje oko 150 službenika armije. U protekloj 2006-oj godini isti donator je obezbedio informatičku obuku za još 380 vojnih službenika a samo Ministarsvo odbrane izdvojilo je sredstva i kupilo još 1500 ECDL indeksa radi naredne sertifikacije svih rukovodećih struktura vojske. Vojna Akademija je postala ovlašćeni ECDL Testni Centar a u skladu sa visokim NATO standardima, ECDL i znanje engleskog jezika, biće i ubuduće primarno dodatno obrazovanje svih narednih generacija ove veoma cenjene vojne visokoškolske ustanove.

Predstavljanje regionalnih ECDL Testnih Centara otpočeo je gosp. Vladan Stevanović, direktor firme EBC iz Beograda i vlasnik rešenja ECDL Test Centar na internetu. Ovaj TC obavio je testiranja mnogih naših najvećih kompanija i organizacija od kojih treba istaći Telekom, Ministarstvo spoljnih poslova, Agenciju za mala i srednja preduzeća, Savez slepih Srbije... ECDL testiranje na maternjem jeziku preko interneta privilegija je malog broja zemalja u svetu i sve je veći broj naših gražana koji se iz dalekih krajeva sveta i evrope prijavljuju radi polaganja ECDL ispita na ovaj način.

Zapaženo ucešće na konferenciji imalo je i zajedničko izlaganje IAN Telecentra i NS Telecentra - Testnih centara nevladinih organizacija Međunarodne mreže pomoći - IAN iz Beograda i Novosadskog humanitarnog centra - NSHC iz Novog Sada. Gđa Branka Kresoja kao ECDL koordinator, predstavila je primenu ECDL standarda u civilnom sektoru sa posebnim osvrtom na ugrožene grupe građana (nezaposelni, izbegla i raseljena lica, Romi, domicilno socijalno ugroženo stanovništvo - primaoci materijalnog obezbeđenja porodice, samohrani roditelji i dr.) Iskustva i postignuti rezultati u primeni ECDL standarda i podizanju kompjuterske pismenosti posebno ugroženih građana Srbije ukazuju da je ovo do sada pretežno bilo finansirano iz međunarodnih fondova, te je potrebno ubuduće, posebno posle donesene Strategije, i od strane naše države ove strukture uključiti u posebne programe informatičke obuke kao preko potrebne povećanju zaposlenosti svakoj profesiji i u svim oblastima rada.

Svoje prezentacije obavili su i ECDL Testni centri: Enter VLD iz Niša i NIMIKO iz Zrenjanina, istakavši zajednički podatak da je preko 50% ECDL sertifikovanih dobilo posao u narednih nekoliko meseci posle polaganja svih ispita.

Među obrazovnim institucijama posebno se istakao Ekonomski fakultet iz Subotice koji je do sada realizovao ECDL sertifikaciju za preko 1200 svojih studenata! Naravno da će studenti ovog fakulteta po završetku studija imati izraženu prednost kod zapošljavanja u odnosu na svoje kolege, ne samo u Mađarskoj kao članici EU, već i u mnogim velikim firmama Srbije, posebno onim koje su dobile nove inostrane vlasnike.

Tokom ovog skupa dodeljena su i priznanja najuspešniim rezultatima ostavrenim između dve ECDL konferencije i to: Ministarstvu odbrane, Ekonomskom fakultetu iz Subotice, Privrednoj Komori Beograd, Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine i gostu iz Hrvatske, gosp. Marjanu Frkoviću za svesrdnu pomoć u realizaciji ECDL programa u Srbiji

   

Prva ECDL Konferencija

Razlozi uvođenja i primene ECDL programa u Srbiji i Crnoj Gori

Šta je Evropska računarska diploma?

Koncepcija ECDL programa

ECDL u svetu

ECDL u Srbiji i Crnoj Gori

Kako da dobijete diplomu?

Obrazovni i centri za testiranje u Srbiji i Crnoj Gori

Kako da postanete ovlašćeni centar za testiranje?

Odobravanje rada centra za testiranje  

Testiranje kandidata za diplomu
 
Provera rada centra za testiranje
 
Kandidati sa posebnim potrebama
 
Obrazovanje i provera znanja
 
Potrebna prilagođavanja centra

Razlozi uvođenja i primene ECDL programa u Srbiji

Često u novinama vidimo ponude za zapošljavanje u kojima je jedan od uslova konkursa, "poznavanje rada na računaru."
Kako nigde nije definisano šta se pod tim uslovom podrazumeva, često se dovode u nedoumicu, oni koji traže posao, ali i oni koji ga nude. Iz ostalih uslova konkursa se može zaključiti da se zahteva poznavanje rada na personalnom računaru i određenih korisničkih aplikacija, radi efikasnijeg obavljanja poslova određenog zanimanja, a ne za profesionalno bavljenje informatikom. Zato je Jedinstveni Informatički Savez Srbije (JISA) http://www.jisa.org.yu , pokrenuo aktivnosti uvođenja i primene svetski priznatog programa obrazovanja i provere informatičkih znanja korisnika, European Computer Driving Licence (ECDL), http://www.ecdl.com/ .


Šta je to Evropska računarska diploma ?

Evropska računarska diploma je međunarodno priznata potvrda informatičke pismenosti, koja garantuje vlasniku poznavanje rada na računaru prema ECDL normi. Zbog velikog uspeha koji je ECDL postigao u Evropi, program je proširen na celi svet pod nazivom, International Computer Driving Licence (ICDL).
ECDL norme definišu postupke uvođenja i primene programa provere znanja za ove programske celine (module):
1. Osnove informacione tehnologije
2. Korišćenje računara i upravljanje datotekama
3. Obrada teksta
4. Tabelarne kalkulacije
5. Baze podataka
6. Prezentacije
7. Informacije i komunikacije

Kandidati koji žele da dobiju diplomu mogu da se prijave za ispite bilo gde u svetu, da polažu redosledom kojim žele, u različitim centrima za testiranje, te da nakon svih položenih ispita dobiju potvrdu koja je priznata u celom svetu.

Koncepcija ECDL programa
Koncepcijom se sprovodi globalna inicijativa Fondacije sa ciljem širenja informatičke pismenosti u svetu, što je uslov svake zemlje i njenih građana za ulazak u informatičko društvo.
Program je namenjen svima koji žele da se obrazuju i da potvrde znanja u korišćenju personalnog računara i navedenih korisničkih veština, što im omogućava lakše zapošljavanje u zemlji i inostranstvu, a sprovodi se putem nacionalnih informatičkih društava, koja u Evropi, moraju da budu članovi Evropskog udruženja informatičkih društava (The Council of European Profesional Informatics Societies - CEPIS), http://www.cepis.org/ . , koji je osnovao Fondaciju s ciljem sprovođenja ECDL koncepcije u svetu.

Nosilac testiranja kandidata za ECDL diplomu u Srbiji i Crnoj Gori je Jedinstveni Informatički Savez (JISA), što će ugovorom preneti na ovlašćene centre, koji treba da se pridržavaju ECDL norme.
JISA predstavlja zemlju u međunarodnim IT udruženjima: Regionalnom udruženju Centralne Evrope (IT Standing Regional Committe - IT STAR, http://www.ifip.or.at/it-star.htm , CEPIS-u, te Svetskom udruženju (International Federation for Information Processing - IFIP ), http://www.ifip.or.at/ .
Ugovorom sa Fondacijom, JISA je ovlašćena da osnuje centre za testiranje, promoviše ECDL, obavlja proveru rada centara za testiranje i drugo.
JISA je u obavezi da godišnje dostavlja Fondaciji plan razvoja ECDL programa u Srbiji i Crnoj Gorii izveštaj o sprovođenju sistema osiguranja kvaliteta.
Uvođenje i primena ECDL programa sprovodi se prema normama osiguranja kvaliteta, koje definišu: prava i obveze JISA i Fondacije, postupak odobravanja rada centra za testiranje, proveru znanja kandidata, prava i obaveze JISA i centra za testiranje, postupak izrade literature za kurseve, proveru rada JISA, proveru rada centra za testiranje, proveru znanja za osobe sa posebnim potrebama, sprovođenje postupka dobijanja nacionalne dozvole za informatička društva i drugo.

Primena ECDL programa u svetu

ECDL-Fondaciju osnovao je CEPIS - Council of Europian Professional Informatics Societies, po nalogu Evropske Komisije u skladu sa potrebom da zaposleni u Evropskoj Uniji imaju jedinstveno informatičko obrazovanje radi obezbeđenja ravnopravne fluktuacije radnog kadra unutar Unije. ECDL je za kratko vreme prihvaćen i izvan EU, tako da se danas koristi u 140 zemalja na 36 svetskih jezika. Više od 20 miliona ljudi trenutno polaže ECDL ispite a naša zemlja, uporedo sa nastojanjima priključenju EU definisala je ECDL i svojom "Strategijom o razvoju informatičkog društva". Sa preko 5,5 miliona do sada licenciranih, Evropska komjuterska vozačka dozvola ( ECDL ) je daleko najrasprostranjeniji svetski sertifikat za korisnike personalnih računara. ECDL je neutralan u odnosu na operativne sisteme i vendore a međunarodno poznat kao globalna polazna tačka u ovoj oblasti.

Očekujemo da ce uskoro i kod nas ECDL biti obavezna dopunska kvalifikacija za mnoge zaposlene u upravi, obrazovanju, privredi... Primenu ECDL započeli su: Nacionalna stedionica banka, Ministarstvo nauke, Telekom, Ministarstvo Trgovine i turizma, Nacionalna služba za zapošljavanje, Mobtel, Privredne komore Srbije i Beograda, Vlada Crne Gore, Zavod za statistiku, Agencija za mala i srednja preduzeća, Zavod za informatiku i internet, Agrobanka, NIS, Gradski zavod za informatiku i mnogi drugi. Osnovano je oko pedeset ECDL testnih centara, a do kraja godine očekuje se jos 150 novih.

Koncept ECDL- a nalazi se u: Evropskoj komisiji, UNESCO-u/Svetskoj banci, Vladama Australije, Austrije, Belgije, Češke, Egipta, Engleske, Estonije, Irske, Italije, Holandije, Norveške, Nemačke, Mađarske, Švedske, Švajcarske, Italije, Jordana, Poljske, Portugala, Rumunije i drugih, u kompanijama poput 3M, BMW, Coca Cola, Dunlop, Harrods, IBM, IKEA, Nokia, Opel, Philips, Renault, Volvo i drugim, kao i u gotovo svim bankama i mobilnim mrežama u svetu.

Primena ECDL u Srbiji i Crnoj Gori
ECDL program je deo strategije "Srbija i Crna Gora u 21.veku - Informaciono i telekomunikaciono društvo."

Kako dobiti Evropsku računarsku diplomu ?

Postoje dve mogućnosti:
Ovlašćene škole i centri za testiranje održavaju kurseve za polaganje ispita koji su usklađeni sa zahtevima ECDL programa. Nakon pohađanja kursa polaže se ispit za pojedini modul. Položeni ispit se evidentira u indeksu polaznika u Srbiji, ECDL bazi podataka.
Prisustvovanje kursevima nije uslov za polaganje ispita. Ako kandidat ima tražena znanja, može da se prijavi za testiranje bilo kom centru, a nakon uspešno položenih svih ispita dobija ECDL diplomu, koja je priznata u celom svetu.

Kako postati ovlašćeni centar za testiranje ? - Odobravanje rada centra za testiranje
Da bi organizacija postala ovlašćeni centar treba da se obati Kancelariji JISA i da pored opštih uslova, zadovolji i one sadržane u ECDL normi.
Kada su ispunjeni opšti uslovi, JISA će proveriti adekvatnost prostorija za testiranje, tehničku opremljenost, uslove za čuvanje ispitnog materijala, vezu sa Internetom i drugo.
Centar mora da zaposli najmanje dva ovlašćena ispitivača s ECDL diplomom, koji su položili ispit za ispitivača, te jednog koordinatora za ECDL, radi obavljanja stručnih poslova (manipulisanje indeksima, evidentiranje rezultata testiranja, sprovođenje ugovora o primeni ECDL zaštitnih znakova, osiguravanje sistema kvaliteta, komuniciranje sa JISA), te vođenje administrativno- finansijskih poslova.
Ako organizacija nema drugih zaposlenih, poslove administratora može obavljati jedan od ispitivača.
JISA organizuje obrazovanje za ispitivače koje uključuje: proveru znanja kandidata, mere sigurnosti pri zaštiti baze za testiranje i ispitnog materijala, administraciju postupka testiranja, te obuku za koordinatora.
Nakon završetka kursa, JISA daje uverenje ovlašćenim ispitivačima, koji mora da bude istaknut na vidljivom mestu u centru.
Centar može da angažuje i ispitivače, koji nisu zaposleni u organizaciji ali oni mogu da rade samo u tom centru, uz prethodno odobrenje JISA.

Nakon ispunjavanja svih uslova, organizacija sa JISA potpisuje ugovor i dobija uverenje za ovlašćeni centar za testiranje. Tom prilikom preuzima poverljivu bazu ispitnih pitanja za ručno testiranje, uputstvo za testiranje, zahtevani broj indeksa, marketinške materijale, administrativni sistem i uputstvo o komunikaciji sa JISA.

- Provera znanja kandidata za diplomu

U svetu postoje dva sistema testiranja; automatsko i ručno.
Kod automatskog (ATES), koristi se namenski softver za proveru znanja, koji nakon njegovog iniciranja šalje kandidatu na ekran slučajno odabrani test za određeni modul i registruje odgovore sabirajući i bodove. Ako je suma bodova dovoljna, sistem nakon zadnjeg odgovora, obaveštava kandidata o uspešno položenom testu i rezultate upisuje u bazu podataka.
Kod ručnog testiranja, ispitivač uzima iz kase slučajno odabrani test i daje ga kandidatu s pripadajućom disketom na kojoj se nalaze ostali podaci za polaganje ispita.
Sistem ručnog testiranja primenjuje se kod polovine centara za testiranje u svetu, naročito kod onih koji su tek počeli da uvode program, posebno zbog značajnih troškova nabavke ATES-a.
Svaka osoba, ako poznaje nastavno gradivo, može pristupiti proveri za sve module već istog dana.

Kada centar obavlja i obrazovanje, mora osigurati da predavač koji je obrazovao kandidate za određeni modul testa, ne može biti i ispitivač ili obavljati nadzor prilikom testiranja za isti modul.
Predavači koji su obrazovali kandidate, za određeni modul, ne mogu ocenjivati njihove testove tog modula.
Centri za testiranje koji ujedno i obrazuju kandidate,treba da koriste odobrenu literaturu za sticanje znanja za ECDL program ali dozvoljena je i ona iz koje mogu da se steknu znanja koja se zahtevaju na ispitu, kako je navedeno u programu Syllabus (www.ecdl.com/syllabus).

- Provera rada centra za testiranje

Da bi se utvrdilo da li se poštuju ugovoreni postupci osiguranja kvalitete, povremeno se obavlja provera rada centra koju sprovode Fondacija ili JISA, kojom se utvrđuje izgled centra, tehnička opremljenost, sistem za testiranje, način registracije kandidata, mogućnost obavljanja testiranja za kandidate sa posebnim potrebama (ako postoji), administrativni sistem evidentiranja kandidata, manipulisanje nekorišćenim indeksima, istaknutost dozvole za rad centra i ispitivača, čuvanje dokumentacije o testiranju i drugo.
Provera se obavlja i za vreme trajanja testiranja kandidata, što uključuje utvrđivanje identiteta kandidata,materijale korišćene pri testiranju,trajanje testa, vreme početka i završetka testiranja, ponašanje kandidata (izlazak iz dvorane, iznošenje testova i drugih materijala, prepisivanje rezultata, razgovor sa drugim kanidatom, korišćenje mobilnog telefona, korišćenje literature, traženje pomoći od drugih kandidata ili ispitivača, napuštanje prostorije bez nadzora, što sve nije dozvoljeno), predaja ispitnog materijala ispitivaču nakon završetka testiranja, početak ocenjivanja kandidata, vreme unosa rezultata u administrativni sistem, vreme upisa rezultata u indekse, ime osobe koja je ocenjivala testove, način čuvanja i osiguravanja rezultata testiranja, mesto ocenjivanja, osiguranje mesta za čuvanje podataka o kandidatima i drugo.

Ako kandidat povredi pravila testiranja, njegovo će testiranje biti odmah prekinuto.
Nakon testiranja, kontrolor će izabrati 10 slučajno odabranih testova na temelju kojih će izraditi izveštaj o proveri, koji će sadržavati analizu potrebnog vremena za rešavanje testova, postupak ručnog ocenjivanja i drugo, da bi utvrdio preciznost ocenjivanja, objektivnost i metodologiju, procenat prolaznih ocena po modulima, što će se u izveštaju naznačiti kao odlično, prihvatljivo, odnosno neprihvatljivo.

Ako rezultati provere budu nezadovoljavajući, centru može da se uskrati produženje ovlašćenja za rad naredne godine.

- Kandidati sa posebnim potrebama

Program Evropske unije, E-Europe, posebnu pažnju pridaje informatičkom opismenjavanju osoba sa posebnim potrebama, kako bi oni bili sposobni i ravnopravni u obavljanju poslova sa drugim građanima.

- Provera znanja za osobe sa posebnim potrebama

Određeni broj centara za testiranje će stvoriti uslove za obrazovanje i proveru znanja gluvih osoba ili onih oštećenog sluha, slepih ili oštećenog vida, osobe sa fizičkim nedostacima ili onih sa trajnim zdravstvenim problemina, te osoba s teškoćama u učenju.
Kod testiranja takvih osoba ispitivač mora da primeni propisane postupke.
JISA propisuje postupke kojima se olakšava testiranje i daje posebne pogodnosti: duže vreme testiranja za 15 minuta, korišćenje posebne prostorije s ispitivačem koji mora da bude prisutan za vreme testiranja, korišćenje posebne tehnologije prilagođene potrebama, korišćenje većeg formata lista za testiranje, korišćenje tumača pomoću znakova za gluve, korišćenje ispitnog lista u različitim zvučnim formatima, pomoćnika za lične potrebe tokom testiranja, koji ne sme pomagati kandidatu u rešavanju testa, mogućnost testiranja kandidata van centra za testiranje, gde postoje traženi uslovi.Ako postoje dodatni zahtevi, Fondacija može odobriti njihovu primenu (usmeni test, stanke u radu, dodatno vrieme duže od 15 minuta, dovođenje čitača zajedno sa kandidatom i rad u posebnoj prostoriji, radi neometanja rada drugih kandidata, dovođenje pisara za kandidate koji ne mogu pisati i druge).

Potrebna prilagođavanja centra

Osobe koje smatraju da im je potreban poseban tretman, moraju da se obrate Kancelariji JISA, koja će utvrditi da li je zahtev opravdan, poštujući ECDL normu.
Ako centar dobije zahtev, a nema osigurane propisane uslove, dužan je da obavesti JISA, koja će nastojati da tome udovolji.