X kongres JISA, IX konferencija IT Star i IV SEFICT

Jedinstveni informatički savez već čitavu deceniju organizuje godišnji skup IT stručnjaka iz naše zemlje i regiona - Kongres JISA.
Ovogodisnji skup, jubilarni, deseti po redu, održan je od 12. do 17. juna u Herceg Novom.
Glavne teme ovogodišnjeg kongresa bile su elektronsko obrazovanje, elektronska uprava i elektronsko poslovanje. Tokom Kongresa održan je niz predavanja, kao i više okruglih stolova, a prikazani su i radovi iz oblasti elektronske trgovine, elektronske zaštite, bankarskih informacionih sistema... Paralelno sa Kongresom JISA, održana je i IX konferencija IT Star, kao i IV SEFICT.

Konferencija IT Star

Prvi dan okupljanja u Herceg Novom obeležilo je održavanje IX konferencije IT Star, koja okuplja predsednike ICT asocijacija evropskih zemalja. Na njoj je definisan dalji razvoj baze ICT eksperata evropskih zemalja, prema ranije prihvaćenom modelu. ICT asocijacije iz Italije i Makedonije su zadužene da projekat završe do sledećeg IT Star susreta, 5. novembra ove godine. Na ovom skupu je i pohvaljen dosadašji rad Jedinstvenog informatičkog saveza SCG, a posebno sprovodenje ECDL programa u našoj zemlji i izgradnja domaće baze ICT eksperata, koja bi vrlo brzo trebalo da postane deo šire, evropske baze.

Mobilne komunikacije

U nastavku prvog dana održan je okrugli sto na temu usluga u mobilnim komunikacijama, čiji su moderatori bile Dubravka Dukić, direktor i glavni i odgovorni urednik časopisa JISA Info i Diana Gligorijević, direktor marketinga TeleGroupa, kompanije koja je bila sponzor ovog okruglog stola. Ona je, stoga, najpre predstavila poslovanje ove kompanije, sistem integratora na polju ICT rešenja, koji svoje telekomunikacione usluge pruža i na teritoriji zapadnog Balkana. Usledio je deo prezentacije posvećen novim uslugama operatora mobilne telefonije, a na ovo izlaganje se nadovezao i Peter Varadi iz izraelskog Alvariona, TeleGroupove partnerske kompanije. Peter Varadi je ovom prilikom promovisao novi standard bežicnog povezivanja - WiMax.
Zlatko Trhulj, direktor sektora za mobilne komunikacije Telekoma Srbija, hronološki je predstavio razvoj usluga Mobilne telefonije Srbije, a potom je Ljubinka Zarubica, direktor sektora za marketing i prodaju u ovoj kompaniji, govorila o kampanji "Novo lice Telekoma Srbija" - sveobuhvatnoj kampanji koja se ne odnosi samo na vizuelni identitet ove kompanije, već i na razvijanje novih kanala komunikacije sa potencijalnim korisnicima.
Niko Shlamberger je govorio o slovenačkim iskustvima nakon demonopolizacije fiksne telefonije, a radu okruglog stola se pridružio i Petar Indovski, podpredsednik MASIT-a, koji je izneo makedonska iskustva. Ovom prilikom predstavljen je i interesantan predlog za širenje baze korisnika telekomunikacionih usluga - Wireless Local Loop (WLL).


Put u informatičko drustvo

Drugi dan Kongresa otpočeo je svečanom ceremonijom otvaranja. Jubilarni deseti kongres otvorio je generalni sekretar Jedinstvenog informatičkog saveza, a prisutnima su se pozdravnim rečima obratili i Olivera Stanković, savetnik predsednika Privredne komore Srbije i Zoran Purić, direktor Republičkog zavoda za informatiku i internet.

Olivera Stanković je govorila o preporukama i standardima Evropske unije za put u informatičko društvo i prisutne informisala o toku izrade nacionalne strategije ICT razvoja, u kojoj učestvuju PKS i Zavod za informatiku i internet. U tom smislu, ona je istakla ulogu edukacije kao ključnog dela ovog projekta i predložila usvajanje standarda po ECDL programu. Naglasila je i da put u informatičko društvo mora biti organizovan akcijom celog društva, a ne samo pojedinaca.

Prepodnevna sesija, čiji je moderator bio Miroslav Petrović, počela je predavanjima na temu elektronskog obrazovanja. Velimir Dedić sa Fakulteta za trgovinu i bankarstvo BK univerziteta govorio je o multimedijalnom didaktičkom okruženju i sistemu za upravljanje obrazovanjem (Learning Management System), a Ljubica Diković sa Više poslovno-tehničke škole iz Užica je približila problematiku učenja "na daljinu".

Potpredsednik makedonskog IT saveza, Petar Indovski, govorio je o aktivnostima ovog udruženja i njegovom učešću u evropskim ICT projektima, istakavši i značaj portala SEEITA, koji prezentuje i štiti interese IT industrije u regionu. U svom drugom obraćanju prisutnima, on je govorio o softverskim rešenjima firme Gord Systems iz Skoplja namenjenim zdravstvu, malim i srednjim preduzećima, državnim institucijama i lokalnoj samoupravi, nakon čega je Đorđe Dukić u ime kompanije Meridian najavio saradnju ove dve kompanije.

Nešto kasnije je Tatjana Midić iz Zajednice PTT predstavila sistem automatizacije prodaje multimedijalnog sadržaja internet televizije, osvrnuvši se i na mogućnosti upotrebe ovog sistema, njegove mogućnosti i prednosti. Nataša Galevska iz JP PTT saobraćaja Srbija govorila je o uslugama kablovskog interneta koje ovo preduzeće nudi krajnjim korisnicima. Prepodnevna sesija završena je izlaganjem Dragana Marinkovića iz Republičkog zavoda za statistiku, na temu Marketing državne statistike i Web.


E-obrazovanje

Diskusija za okruglim stolom korespondirala je sa prethodnim predavanjima na temu elektronskog obrazovanja. Temu je otvorio Stevica Krsmanović, prezentacijom o daljinskom sistemu učenja u kontekstu univerzitetskog obrazovanja. Na to se nadovezao Vladimir Dedić, pričom o sistemu za upravljanje obrazovanjem. Potom je predstavljen ECDL testni centar na internetu, kao projekat konsalting agencije E-business, Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva i kompanije HP. Priču o ECDL certifikatu nastavili su predstavnici ovlašćenih testnih centara - Nacionalne štedionice-banke i E-link Groupa iz Kotora, koji su preneli sopstvena iskustva u testiranju polaznika.
Olivera Stanković, savetnik predsednika Privredne komore Srbije, prenela je opštu preporuku Evropske Unije da se certifikat ECDL smatra jedinim validnim dokumentom za osnovno informatičko znanje, a Stevan Koprivica je tim povodom istakao činjenicu da je JISA učinila veliki korak prema uvodenju informatičkog društva, time sto je postala ovlašćeni nosilac ECDL licence za područje Srbije i Crne Gore i odmah aktivno započela njegovo širenje. Kraj burne diskusije su obeležila izlaganja Mirele Đorđević sa koledža Menhetnvil i Radomira Filipovića, iza kog stoji dugogodišnje bogato iskustvo u svetu informatike.

Informacione tehnologije kao sredstvo za unapredenje društva

Drugi radni dan Kongresa počeo je prezentacijom Metoda Čufara iz Gimnazije Kranj na temu prilagođenosti računarskih učionica deci sa posebnim potrebama. Temu otvorenog koda dotakao je Primož Zevnik, takode iz Gimnazije Kranj, govoreći o osnovnim principima implementacije programa tog načina licenciranja u proces učenja. Potom je Emin Husović, ispred Telekoma Crne Gore, predstavio sistem razvoja i održavanja postojeće mreže fiksne telefonije, nakon čega su prisutni imali priliku da čuju izlaganje Katje Grbić iz Republičkog zavoda za statistiku o primeni geografskog informacionog sistema u statistici. Geografski informacioni sistemi su bili tema i vrlo zapaženog izlaganja o razvoju komunalnog informacionog sistema, koje su održali predstavnici Fakulteta tehničkih nauka i Javnog preduzeća Informatika iz Novog Sada. Bogoljub Savić iz Uprave za zajedničke poslove republičkih organa govorio je o informatici kao sredstvu za demokratizaciju društva, a o verifikaciji bezbednosti informacionog sistema je govorila Tatjana Risović sa Beogradske berze. Kraj prepodnevne sesije su predstavnici Telekoma Srbija iskoristili za predstavljanje novih usluga.

 

E-uprava
Na popodnevnoj sesiji istog dana je najpre Laslo Kovač predstavio svoje rešenje za prenošenje znanja u malim i srednjim preduzećima, a potom je započela diskusija na temu elektronske uprave, čiji je moderator bio Goran Nenezić. On je istakao da je za razvoj elektronskog okruženja bitno shvatiti da je ICT sredstvo , a ne odlučujuća komponenta u njegovom razvoju, te da isto važi i za razvoj elektronske državne uprave. Zoran Purić je definisao pojam e-uprave i objasnio probleme u radu državne uprave, nakon čega su se prisutni uključili u priču o ulozi i značaju informaciono-komunikacionih tehnologija u razvoju i uvođenju e-uprave. Kao bitne stavke su navedeni značaj i veličina ovog poduhvata, u kome je veoma važna aktivna edukacija korisnika sistema elektronske uprave. Na kraju rasprave usvojen je i niz zaključaka, od kojih su najvažniji sledeći:
  • Razvoj i implementacija sistema e-uprave je nacionalni projekat od presudnog značaja za uspeh reforme državne uprave, sa pozitivnim efektima na ostale segmente društvenog i privrednog razvoja; neophodna je nepodeljena podrška nosilaca odlučivanja na svim nivoima, kao jedan od najviših prioriteta.
  • Prepoznavanje značaja i veličine poduhvata, mesta i uloge svih subjekata i mobilizacija svih zainteresovanih strana su presudni za uspeh ovog nacionalnog projekta.
  • Nužan je strateški pristup, zasnovan na najširoj primeni standarda, sa dobro definisanom metodologijom kojom se obezbeduje funkcionalno i tehnološko jedinstvo sistema, kao i koordinirano upravljanje razvojem sistema e-uprave (maksimizacija iskorišćenja raspoloživih resursa).
  • Neophodan je normativni okvir koji jasno definise ulogu i obaveze svih subjekata u razvoju, implementaciji i funkcionisanju sistema e-uprave.
  • Neophodno je uspostavljanje i održavanje kontinuiteta obrazovanja i obuke svih učesnika u sistemu e-uprave.
  • Neophodno je aktivno učešće domaćeg privatnog sektora u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) u svim fazama i segmentima razvoja, uvođenja i funkcionisanja sistema e-uprave, što stimulativno deluje na razvoj samog ovog sektora, otvaranjem novih radnih mesta i sprečavanjem odliva stručnih kadrova.
  • Obezbedivanje budžeta (iz svih raspoloživih izvora) za realizaciju strategije razvoja i implementacije sistema e-uprave je ključni preduslov za uspostavljanje potrebne dinamike realizacije.

IV SEFICT

Treći radni dan Kongresa doneo je izuzetnu priliku da se učesnici i gosti "prošetaju" i do jednog od najlepših dalmatinskih gradova - Dubrovnika. Naime, u Dubrovniku je 15. juna održan IV SEFICT - međunarodni skup predstavnika privrednih komora, koje je takode ugostila JISA. Uvodne reči Đorda Đukića, generalnog sekretara JISA, Olivere Stanković, savetnika predsednika Privredne komore Srbije i Petra Indovskog, podpredsednika MASIT-a, otvorile su ovaj skup. Radni deo SEFICT-a započeo je pričom o mogućnostima upotrebe programa otvorenog koda u razlicitim aplikacijama, te je još jednom ukazano na potrebu kreiranja računarskih učionica za osobe sa posebnim potrebama. Potom je Dražen Pehar predstavio Logos, kompaniju koja se bavi razvojem tehnologija za rešavanje problema autentifikacije u online bankarskim transakcijama.

O aktivnostima MASIT-a govorio je Petar Indovski, koji je kasnije predstavio i poslovanje softverske kuće Gord Systems. U ime Srpske pošte iz Banja Luke je Srećko Stanković izložio praktičnu primenu integracije web tehnologije i SMS servisa, a Srđan Atanasijević je predstavio zajednički projekat TIS-a, PKS-a i Microsofta - "Arhitektura informacionog podsistema za anketiranje i analizu potreba privrednog subjekta - novi servis informacionog podsistema PKS".

Potom je usledilo izlaganje na temu mobilne telefonije u funkciji servisa privrede. Zvonko Damnjanović predstavio je projekat termovizije u elektroenergetskim i industrijskim postrojenjima, a odmah zatim i sistem mobilnog bankarstva. Marko Arnez i Janko Uhan prikazali su elektronsku prezentaciju Galerije dobitnika Prešernove nagrade u Kranju, a potom je Igor Rozanc sa Univerziteta u Ljubljani govorio o ključnim faktorima za uspešnu implementaciju informacionog sistema na webu i prednostima elektronskog vodenja dokumentacije na fakultetima. Ana Vuletić je u svom izlaganju predstavila automatizaciju procedure za upravljanje dokumentima i ključne procedure sistema za upravljanje kvalitetom kroz metamodel informacionog sistema, a kraj radnog dela IV SEFICT-a predstavljala je prezentacija Bogoljuba Savića o ICT tehnologijama kao sredstvu za primenu modela demokratizacije društva.


Okrugli sto o radio-komunikacijama

Istog dana su u Herceg Novom nastavljene i prezentacije u okviru X kongresa Jedinstvenog informatičkog saveza. Tako je Marko Jevtić sa Univerziteta Megatrend pokazao primer metodologije izrade informacionog sistema za evidenciju poseta pacijenata, kao dela kliničkog informacionog sistema. Vladimir Urošević je predstavio nove metode proizvodnje u malim i srednjim serijama na osnovu jednog prototipa izradenog računarski kontrolisanom mašinom i pripremu za proizvodnju tom metodom. Na okruglom stolu posvećenom radio-komunikacijama je Miroslav Škorić upoznao prisutne sa postojećim stanjem u oblasti radio-amaterskih mreža u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, kao i u Italiji i SAD i predočio neke od mogućih pravaca razvoja radio-veza. Pored toga, on je istakao i neke probleme u prenosu radio-signala, kao i neka od mogućih rešenja i izrazio želju da se i JISA pridruži angažovanjima čiji je cilj da nadležni organi zaduženi za oblast telekomunikacija demokratizuju propise u oblasti radio-amaterskih veza.

Modeli elektronskog poslovanja

Četvrti dan kongresa otpočeo je prezentacijom aplikacije ArhivInfo, koju su predstavili Zoran Kecman i Ivan Kaličanin. U pitanju je program koji predstavlja digitalnu listu registratorskog materijala, sa mogucnošću dodavanja opisa kategorije skeniranja, pretraživanja i pregleda skeniranih dokumenata. Potom je Srećko Stanković iz Srpske pošte iz Banja Luke govorio o integraciji web tehnologije i SMS usluga, a na njegovo izlaganje se nadovezao Zvonko Damnjanović, pričom o mobilnom bankarstvu. Oficijelni deo četvrtog radnog dana "zatvorila" je Jelena Jovanović, predstavljanjem modela poslovanja u elektronskoj trgovini.


Saradnja Meridiana i Motorole

Druženje je nastavljeno u neformalnoj atmosferi, izletom u Žanjice, čiji je tradicionalni sponzor firma Meridian. Ove godine je Meridian u organizaciji izleta imao i pomoć kompanije Motorola, a povod za ovo druženje nije bila isključivo zabava. Predstavnici kompanije Meridian, poznate prvenstveno po arhiviranju dokumentacije, TV i video materijala, te novinskih isečaka, kao i po sistemima za video produkciju i postprodukciju, objavili su potpisivanje ugovora o saradnji sa kompanijom Motorola.


 

Razvoj ekspertskih sistema

Poslednji dan X kongresa JISA otpočela je Danijela Stanković iz JP PTT saobraćaja Srbija, izlaganjem o značaju digitalnih certifikata za sigurnost protoka informacija kroz mrežu. Ona je potom predstavila i rad svog kolege iz Centra za elektronsko poslovanje, posvećen tematici elektronske poštanske marke. Zvonko Damnjanović sa Tehničkog fakulteta u Boru predstavio je softver za termoviziju u elektroenergetskim i industrijskim postrojenjima, te njegovu praktičnu primenu, a Svetlana Bogdanović je, ispred Ministarstva nauke i životne sredine, predstavila projekat "Idealist - Extend", kao mogućnost za učešće domaćih istrazivača u evropskim projektima u oblasti informacionih tehnologija. Dragan Janković iz Narodne banke Srbije govorio je o novom pristupu razvoju aplikacija u .NET tehnologiji, a Aleksandar Lukić o Oracle razvojnim alatima za Visual Studio .NET.

Potom je Mirela Đorđević sa Menhetnvil koledža predstavila početne kurseve iz oblasti programiranja, a pregled simbola kvaliteta u svetu izložio je Zoran Janković iz JP PTT saobraćaja Srbija. Ana Vuletić predstavila je metamodel informacionog sistema za promenljivo poslovno okruženje, a kraj radnog dela poslednjeg dana jubilarnog X kongresa JISA obeležilo je predavanje Borisava Abramovića sa Fakuleteta za menadžment iz Novog Sada, koji je govorio o primeni principa modularnosti u razvoju ekspertskih sistema.


U susret XI kongresu JISA

Jedna od ideja vodilja u organizaciji ovakvih okupljanja je uspostavljanje bliže saradnje izmedu IT stručnjaka. Sa istom ovom idejom je ovogodišnjem Kongresu Jedinstvenog informatičkog saveza prisustvovalo oko 250 učesnika, njih čak 100 iz inostranstva. Jubilarni X kongres JISA je predstavljao odličnu priliku za upoznavanje sa novitetima iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i mogućnost da se prisutni informišu o praktičnim primenama ovih rešenja. Uspostavljeni su, takođe, novi kontakti, a postojeći obnovljeni i učvršćeni, a bilo je prilike i za opuštanje i zabavu. Imajući sve to na umu, pozivamo vas da i naredne godine budete sa nama - na XI kongresu Jedinstvenog informatičkog saveza.

Arhiva:   XI kongres JISA, i V SEFICT