XI kongres JISA i V SEFICT

11.  Kongres JISA 22-24. Maj 2006 god. – Beograd – Hotel Interkontinental

11.  Kongres JISA

Kongres JISA je prestižna ICT manifestacija koja tradicionalno okuplja predstavnike vodećih domaćih privrednih i vanprivrednih ustanova, naučnih institucija, predstavnike Vlade i druge učesnike zainteresovane za razmenu iskustava o razvoju i primeni informaciono – telekomunikacionih tehnologija u svetu i kod nas.

Posle deset godina provedenih na moru, ove godine odlučili smo Kongres privremeno preseliti u Beograd kako bi mu omogućili još veću posetu, obzirom da će se u ovom istom terminu u hotelu Beogradu Intercontinental održavati i peta međunarodna konferencija SEFICT - South East Europe Forum ICT što će stučnjacima iz celog sveta, a pre svega iz našeg susedstva, omogućiti bolje sagledavanje domaćih mogućnosti i ponude.


ZLATNI SPONZOR 11. KONGRESA JISA

 

11. Kongres JISA - PROGRAM


24. Maj 2006.

SREDA


Hotel Interkontinental, Beograd

08:30 – 09:00

Registracija

09:00 – 09:10

Odlučujući model za izbor nastavnika - razrednika


 • Zdenka Vrbinc, Gimnazija Kranj , Slovenia
 • Tanja Varjacic, Gimnazija Kranj ,, Slovenia

09:10 – 09:20

Program metajezikovnog poznavanja opismenjavanja i rana pomoc kod disleksije sa upotrebom kompjutera


 • Dina Pintarič, Osnovna škola Bistrica , Slovenia

09:20 – 09:30

Osebe s posebnim potrebami v računalnici


 • Metod Čufar, Srednja škola Jesenice, Slovenija     

09:30 – 09:40

Izgradnja in uporaba račuanlniskega programa za ugotavljanje rizočnosti za odvisnost od ilegalnih drog


 • Martina Kern, Osnovna škola Staneta Žagarja Kranj, Slovenija

09:40 – 09:50

Principles of Digital Video Editing


 • Primož Zevnik, Gimnazija Kranj, Slovenija

09:50 – 10:00

E - provera znanja, E - testing


 • Fani Mavric, Gimnazija Kranj, Slovenija
 • Franci Rozman, Gimnazija Kranj, Slovenija

10:00 – 10:15

Bull Group technology overview


 • Katarina Djaković, BULL Yugoslavia

10:15 – 10:25

SafeSign softverski paket za rad sa smart karticama i tokenima


 • Dragan Spasić, JP PTT Srbija

10:25 – 10:45

KONSING D.O.O. – Kompanijska prezentacija: Nove tehnologije i tehnička rešenja za sledeću generaciju telekomunikacionih i informacionih sistema i usluga

 

 • Zdenko Lekan, General Manager, Konsing doo

10:45 – 10:55

Tourist Agency's Software Development in Modern IT Environment

 

 • Snežana Pantelić, BAS a.d. Beogradska autobuska stanica a.d

10:55 – 11:05

Southeast European ERA-Net the development of an instrument to integrate Western Balkan Countries into the European Research Area

 

 • Suzana Vojinović, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine  

11:05 – 11:20

IP Next Generation Broadband Access-Fiber Access and Ethernet Agregation

 

 • Milovan Pijović, Pre Sales Technical Support, Balkan Region, Allied Telesyn

11:20 – 11:30

EMC - Kompanijska prezentacija

 

 • Mladen Jevtić, EMC Computer Systems

11:30 – 11:40

Kompanijska prezentacija: - “Sve vise podataka - sve manje prostora”

 

 • Miroslav Milovanović, MFC&L d.o.o.

11:40 – 12:00

IBM Software-Service Oriented Architecture

 

 • Predrag Gomilanović, Software Sales Representative, IBM

12:00 – 12:15

Kompanijska prezentacija: ‘MK Group – informacione tehnologije u funkciji savremenog poslovanja’

 

 • Dragan Voćkić, MK Commerce d.o.o.

12:15 – 12:25

Savremeni pristup u unapredjenju interne kominikacije u malim i srednjim preduzecima upotrebom WEB aplikacija

 

 • Marijan Rančić, BWC d.o.o.

12:25 – 12:35

Integracija softvera za turističku agenciju i softvera za iznajmljivanje autobuskih kapaciteta u IIS BAS

 

 • Snežana Pantelić, S-Cube Solution d.o.o

12:35 – 12:45

Strategija automatizacije upravljačkog sistema Železnica Srbije

 

 • Vukota Minić, JP Železnice Srbije

12:45 – 12:55

Softverski alat za izvrsenje logičke kontrole i dinamičko kreiranje (mogućih ) varijanti grafičke interpretacije- prostorno - vremenskih podataka o planiranom i izvršenom hodu vozova u železnickom i saobraćaju metroa "Želmet '

 

 • Ranko Vukobrat, JP Železnice Srbije

12:55 – 13:05

Koncepcija i efekti uvođenja IS praćenja i upravljanja saobraćajem železnica

 

 • Saša Zorovski, JP Železnice Srbije

13:05 – 13:15

Odnosi sa javnošću i informaciono-komunikacione tehnologije

 

 • Zelić Milka, JP Srbijašume

13:15 – 13:25

Prikaz algoritma za proračun B grananja

 

 • Janez Podbregar, TREF d.o.o

13:25 – 13:35

Konvergencija mobilnih telekomunikacionih mreža ka 4G: mrežna arhitektura, terminali i usluge

 

 • Gordana Gardašević, Elektrotehnički fakultet Banja Luka

13:35 – 13:45

Korišćenje interneta u Srbiji

 

 • Nataša Gospić, Saobraćajni fakultet, Beograd

13:45 – 13:55

Strategije testiranja internet aplikacija

 

 • Dušanka Milanov, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

13:55 – 14:05

Kontrola kvaliteta softvera kroz testiranje

 

 • Olgica Nikolin, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

14:05 – 14:15

Okruženje za implementaciju i razvoj algoritama za kretanje mobilnih robota na točkovima

 

 • Janoš Simon, Viša tehnička škola, Subotica

14:15 – 14:25

Poboljšanje grafičkog okruženja programa BANDWIDTHD u UNIX operativnom sistemu

 

 • Lehel Njers, Viša tehnička škola, Subotica

14:25 – 14:35

Mobilno prijavljivanje ispita

 

 • Petar Čisar

14:35 – 14:45

Koncept informacionog sistema plućne bolnice ''Dr Vase Savić'' Zrenjanin

 

 • Ljubica Kaži, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

14:45 – 14:55

Primena PACS - a kod prenosa i arhiviranja snimaka mamografa

 

 • Goran Jauševac, Viša tehnička škola - Doboj

14:55 – 15:05

Infra red dijagnostika u medicini

 

 • Zoran Stojković, Fakultet za mendžment, Zaječar
 • Zvonko Damnjanović, Tehnički fakultet Bor

15:05 – 15:15

Model obrazovanja na daljinu kao strategija modernog obrazovanja

 

 • Duško Parezanović, Gimnazija Ivanjica

15:15 – 15:25

Savremene metode učenja

 

 • Gordana Jotanović, Viša tehnička škola - Doboj

15:25 – 15:35

Matematika i WWW

 

 • Ljubica Diković, Viša poslovno-tehnička škola, Užice

15:35 – 15:45

Odnos poslovne korespondencije i ICT

 

 • Zorica Despotović, Prva ekonomska škola, Beograd

15:45 – 15:55

Novi pristup razvoju ekspertnih sistema u funkciji pomoći korisnicima u svakodnevnom životu na primeru dijagnostike kvarova

 

 • Borislav Abramović, Fakultet za mendžment, Novi Sad

15:55 – 16:05

Software za odredjivanje oblasti robusne stabilnosti sistema sa kasnjenjem u parametarskoj ravni

 

 • Miroslav Medenica, Viša tehnička škola  
16:05 – 16:15

EXPERT SYSTEM AND ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT

 
 • Mirela Đorđević, Manhattanville College


Svečano zatvaranje konferencije

 

MEDIJSKI PARTNERI

GENERALNI MEDIJSKI POKROVITELJ:
JISA INFO MAGAZINE

Časopis JISA Info je prva domaća periodična publikacija za prenos i prezentaciju naučnih informacija i nauke o računarima, naučno-stručnih rešenja u oblasti informatike, računarstva i telekomunikacija.

Časopis JISA Info objavljuje originalne naučne radove iz oblasti operacionih istraživanja, softverskog inženjeringa, veštačke inteligencije, ekspertnih i informacionih sistema, neuronskih mreža itd., kao i prethodna saopštenja, pregledni i stručni radovi o informatičkim dostignućima u zdravstvu, obrazovanju, trgovini, privredi, nauci, itd. Objavljuju se i najveći i najvažniji skupovi u zemlji i inostranstvu, kao i aktuelna domaća izdanja: knjige, priručnici, časopisi, intervjui sa naučnim radnicima, stručnjacima i poslovnim ljudima renomiranih institucija i firmi.


IT TV produkcija je specijalizovana nezavisna producentska kuća osnovana 2003 godine od strane iskusnih TV profesionalaca. Do sada je bila pretežno okrenuta IT tržištu i potrebama IT kompanija za TV produkcijom. Od produkcije specijalizovanih emisija, namenskih reportaža i filmova do PR usluga i produkcije TV spotova, po principu sve na jednom mestu. e-TV postala je specijalizovana TV emisija sa interesantnim sadržajima za celokupno tržište Jugoistične Evrope.ICT - MEGABIT
Emisija nastoji da bude pouzdan vodič kroz naizgled zamršene lavirinte informacionih sistema, noviteta na polju hardvera, interneta... Odgovara na Vaša pitanja kroz stručnu tehničku podršku, predstavlja novitete i praktične načine primene postojećih informatičkih rešenja... Nedeljom u 19,30 sati... Reprize: utorkom u 16,00 i četvrtkom u 14,00... Urednik: Vladimir JovanovićKongresni odbor

Kongres JISA je i ove godine okupio predstavnike kako domaćih tako i inostranih kompanija, naučnih institucija, predstavnike Vlade i svih onih koji su zainteresovani za razmenu iskustava i podsticanje privredne saradnje u ovoj oblasti.

Organizacija susreta, izbor prispelih radova i raspored aktvinosti Kongresa JISA utvrdio je Kongresni odbor imenovan 15. Januara 2006:

Koordinator: Đorđe Dukić, Generalni Sekretar JISA

Članovi:

Zoran Purić, Republički zavod za informatiku i internet
Čedomir Šuljagić, Ministarstvo za nauku i zaštitu životnu sredinu
Dr Dragan Vukmirović, Republički zavod za statistiku
Olivera Stanković, Privredna komora Srbije
Prof Dr Đorđe Paunović, TELFLOR
Miloš Mirković, YURIT
Prof Dr Miodrag Ivković, Telekom
Mr. Bojan Stanivuković, Nacionalna štedionica
Mihailo Jovanović, PTT Srbija
Vladan Petrović, Banka Intesa
Darko Čukić, Jubmes banka
Dr. Nataša Gospić, Saobraćajni fakultet Beograd
Mr. Milinka Prohić, SAGA
Zoran Milenković, ŽTP, Beograd
Jovan Bakočević, Allied Telesyn
Dr Dragan Perović, Udruženje informatičara Crne Gore
Nikola Marković, Udruženje informatičara Srbije
Tomislav Milić, Privredna komora Crne Gore
Stevan Ljumović, Republički fond za PIO Crne Gore
Prof Dr Radomir Vukasojević, Univerzitet Podgorica
Prof Dr. Stevica Krsmanović, BK Univerzitet
Dr Vojislav Mitić, Ei Niš
Mr Dragan Marinković, Američko srpska asocijacija ASA
Svetozar Šutić, Jugoimport SDPR
Čedomir Milenković, Institut Mihajlo Pupin
Vojislav Vuletić, Nis Energogas
Zlatan Batalović, Duga D.D
Tihomir Proševski, Zelenilo
Čedomir Nikitović, Soko Štark


Tematske oblasti

kao i prethodnih godina, kongres je obuhvatito sledeće teme:
E - business, tokovi elektronske trgovine, kao i pitanja elektronske zaštite
E – banking, bankarski info sistemi, kartičarstvo
E – Government
E – learning i ECDL – posebna sesija
Mobilni provajderi i nove mogućnosti
Informacioni sistemi i računarske mreže
Antivirusna zaštita i bezbednost podataka
Telemedicina
Document management i storage system
Proizvodnja i rešenja u privredi, zdravstvu, obrazovnim institucijama
Telekomunikacije
Razvoj softvera i softverskih alata

Arhiva:   X kongres JISA, IX konferencija IT Star i IV SEFICT