Održan XIV kongres JISA DICG
07 - 13. jun 2009.
 

1 Preko 70 prezentacija informatičkih ostvarenja regiona u raznim sferama privrede i vanprivrede prezentovano je tokom 07-13 juna u hotelu Plaža, Herceg Novi. Divan ambijent, mnoštvo ideja, raspoloženi učesnici i fantastični vremenski uslovi, krasili su ovogodišnji kongres JISA DICG.

Od kako su JISA – Jednstveni informatički savez Srbije i DICG - Društvo Informatičara Crne Gore odlučili da zajednički nastave tradicije Kongresa JISA početkom Juna u Herceg Novom, ova menifestacija iz godine u godinu sve više dobija na značaju kao mesto centralne razmene dostignuća na polju korišćenja informatičkih i telekomunikacionih tehnologija u regionu ex-jugoslovenskih republika. Kongres je zajedno sa predsednikom JISA, gospodinom Dukićem, svojim pozdravnim govorom otvorio i predsednik Hrvatskog informatičkog zbora, gospodin Mladen Glasenhard, istakavši činjenicu sve obimnije razmene i zajedničkog delovanja kompanija sa prostora ex-jugoslavije na polju informacionih i telekomunikacionih tehnologija.

Najznačajnije teme i ove godine bile su informatičko obrazovanje i posebno ECDL, evropska kompjuterska vozačka dozvola, kao sinonim informatičke pismenosti i danas opšte merilo mogućnosti i kvaliteta investicija u naprednije proizvodne i zahtevne vanprivredne delatnosti.

 

Već uvodnim izlaganjem gospodina Glasenharda, prvog dana Kongresa, moglo se uočiti da je Hrvatska na ovom polju postigla najznačajnije rezultate u regionu i da je tokom poslednje godine pretekla Sloveniju po broju izdatih ECDL sertifikata per capita (prema broju stanovnika). Istaknuti su i značajni rezultati postignuti u Crnoj Gori i Srbiji a posebno ogromne investicije koje je izvršilo Ministarstvo za zdravlje Crne Gore obezbedjujući intenzivnu informatičku ECDL obuku svim svojim zaposlenim i to na način da su angažovani gotovo svi najznačajniji resursi koji su ovu obuku širom crnogorske teritorije mogli pružiti u najkraćem mogućem roku. Bojana Minić iz ECDL kancelarije u Beogradu saopštila je da je porast informatičke obuke u Srbiji kao i u Crnoj Gori ove godine bio najbrži u regionu, pre svega zahvaljujući intenzivnim ulaganjima Telekoma, Vojske i Elektroprivrede Srbije, kao i porastom obuke na univerzitetima, tako da se zaostatak smanjio u poslednjoj godini sa 6 na 5 puta u odnosu na severozapadne susede kao i sa prosečno 75 na 60 puta u odnosu na članice EU. Očekuje se da će ovaj trend biti nastavljen posebno iz razloga značajnih sretstava koje se za ECDL obuku očekuju od IPA – pristupnih fondova Evropske Unije. Gospodin Zoran Bezmarević istakao je činjenicu da se ECDL sprovodi na Policijskoj Akademiji u Crnoj Gori i da danas više nema novoškolovanog policijskog kadra bez kvalitetnog znanja korišćenja računara u svim elementima potrebnim za uspešan i brzi rad.

Milica Daković sa Instituta za strateške studije iz Podgorice dala je veoma zanimljiv prikaz razvoja informacionog društva u zemljama Zapadnog Balkana a Vesna Bulatović, nadzornik za informatiku Zavoda za školstvo Crne Gore, istakla je ozbiljnu potrebu sprovođenja standardizacije informatičkog obrazovanja pogotovo danas kada su izvršene značajne reforme u ovom sektoru i izmenjen stari način rada.

Na temu obrazovanja učestvovale su i mnoge obrazovne istitucije Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, kao i tradicionalno velik broj učesnika iz Slovenije. U ovom segmentu posebno bismo istakli centre iz Kraljeva, Užica, Kragujevca i Čačka sa prezentacijama učenja na daljinu pa čak i posebnom sesijom na ovu temu a uz njih su značajne prezentacije imali gimnazija iz Kranja i škole iz Radovljice i Jesenica. Elektrotehnički fakultet iz Sarajeva bio je najupečatljiviji sa svojim temama učenja u oblasti automatskog upravljanja i studentskim aplikacijama.

Kompanija EBC iz Beograda, povodom prijema visokog priznanja Evropske privredne komore iz Brisela - EUSS Gold za excellent solutions for internet testing and learning organizovala je besplatno ECDL testiranje svim zainteresovanim učesnicima Kongresa JISA a devet od deset prijavljenih kandidata uspešno je položilo sve testove potrebne za ECDL Core sertifikat.

Drugi deo Kongresa posvećen je ERP i CRM rešenjima, zaštiti podataka, arhitekturama wireless mreža, arhiviranju dokumentacije, medicinskim aplikacijama, slobodnom softveru, GIS sistemima a priznanja su za svoje prezentacije pobrali Institut Mihajlo Pupin, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije, ETF Istočno Sarajevo, Srbijagas Novi Sad, Saobraćajni fakultet Doboj, Bolnica Šabac, URC i ETF Banja Luka, Agencija za identifikaciiju dokumenata BiH, Slovenačka Otvorena Akademija i drugi.

Kompanija Sony Ericsson bila je i ove godine tradicionalni pokrovitelj teniskog turnira i nagrada za najuspešnije fotografije Kongresa, podelivši čak tri veoma interesantna mobilna telefona visoke klase.


-FOTO ALBUM-


Tematske oblasti:

Informaciono društvo i ECDL (E-government, E-business, E-banking, E-learning, E-health, M-business, E-tourism, E-marketing...)
ERP, Informacioni sistemi i računarske mreže
ICT i razmena sa evropskim zemljama
Mobilni provajderi, Telekomunikacije i integralni bežični sistemi
Internet, VoIP telefonija, GPS, GPRS...
Telemedicina i zdravstvo
Izdavaštvo - elektronska knjiga, multimedija
Digtalna arhiva i multimedija
Digitalne karte - GIS sistemi
Proizvodnja i rešenja u privredi i van privrede
Razvoj softvera i softverskih alata


Sekretarijat Kongresa:
Aleksandra Stojaković, Bojana Minić
JISA - 11000 Beograd, Zmaj Jovina 4,
tel. (011) 2620-374, 2622-668, 2632-996, fax 2626-576
E-mail: jisa@jisa.rs


GENERALNI MEDIJSKI POKROVITELJ:
JISA INFOREVIEW

InfoReview je dvojezični (engleski+) magazin za poslovne komunikacije, podržan od EEIGEuropean Economic Chamberof Trade, Commerce and Industry iz Brisla i SEFICT - Southeast Europe Forum ICT. InfoReview nastavlja tradicije časopisa JISAInfo, 15-godišnjeg lidera na ICT tržištu a uspostavljanjem novih veza sa Evropom i posebno zemljama u regionu, prvobitna orijentacija sa informatičkih tehnologija preusmerena je ka poslovnim komunikacijama.

InfoReview prati sva značajna dešavanja i ima preko 10.000 čitalaca ne samo iz probranog poslovnog sveta SEE regije, već i cele Evrope. Časopis se distribuira svim privrednim komorama EU, velikim i malim preduzećima, vladinim i nevladinim institucijama, asocijacijama, ambasadama, hotelima, putnicima u poslovnoj klasi u avionima... na njegovim stranama govorili su najistaknutiji poslovni i politički lideri, koji ga i danas primaju, što mu daje visoki ugled i posebni status u društvu.


IT TV produkcija je specijalizovana nezavisna producentska kuća osnovana 2003 godine od strane iskusnih TV profesionalaca. Do sada je bila pretežno okrenuta IT tržištu i potrebama IT kompanija za TV produkcijom. Od produkcije specijalizovanih emisija, namenskih reportaža i filmova do PR usluga i produkcije TV spotova, po principu sve na jednom mestu. e-TV postala je specijalizovana TV emisija sa interesantnim sadržajima za celokupno tržište Jugoistične Evrope.
ICT - MEGABIT Emisija nastoji da bude pouzdan vodič kroz naizgled zamršene lavirinte informacionih sistema, noviteta na polju hardvera, interneta... Dobitnik nagrade Diskobolos 2006. za najbolju emisiju iz oblasti ICT.
Nedeljom u 19.30 sati... Reprize: ponedeljkom u 16.30 i petkom u 14.30... Urednik: Vladimir Jovanović

Nezavisna autorska produkcijaNezavisna autorska produkcija "Vanya Production" nastala je kao plod dugogodišnje saradnje grupe dokazanih autora. ICT Plus je specijalizovana emisija iz oblasti informaciono komunikacionih tehnologija, ima edukativno promotivni karakter, posvećena je proširenju informatičke pismenosti, posebno kroz promociju ECDL-a. Emisije se ustupaju bez nadoknade svim zainteresovanim TV stanicama (i drugim zainteresovanim medijima).
Arhiva:   XIII kongres JISA, i VII SEFICT
XII kongres JISA, i VI SEFICT
XI kongres JISA, i V SEFICT