JEDINSTVENI INFORMATIČKI SAVEZ - JISA

Beograd 11000, Stari grad, Zmaj Jovina 4 (PAK 103813)

Tel: +381 (11) 2620 374, 2622 668

E-mail:office@jisa.rs