Formular za prijavljivanje u bazu ICT eksperata Srbije
Molimo Vas da tačno unesete sledeće podatke. Ukoliko želite da Vaši podaci budu dostupni i posetiocima iz inostranstva, molimo vas da nakon ovog formulara popunite i pošaljete formular na engleskom jeziku.

Ime i prezime:*  
Zvanje:*  
Godina rođenja:  
Mesto boravka:*  
Firma:  
Telefon/faks:  
E-mail:  
Diplome i kursevi:  
Znanje jezika:  
Specijalizacija:  
Šire specijalnosti:  
Reference u radu:  
Objavljeni radovi i gde:  
Održana predavanja i gde:  
Učešća u stručnim timovima, skupovima i seminarima:  
Razno-posebne napomene:  
* Obavezna polja    
*

Saglasan sam da ovi podaci budu objavljeni na sajtu JISA u bazi ICT eksperata Srbije

 


:: PHP FormMail Generator ::