PRISTUPNICA JEDINSTVENOM INFORMATIČKOM SAVEZU

-JISA-

Upoznat sam sa Statutom JISA i činjenicom da je članstvo u JISA besplatno i aktivnosti dobrovoljne


 


:: PHP FormMail Generator ::